Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Στ. Λουμάκης: Η σωστή λειτουργία της αγοράς φωτοβολταϊκών, χρειάζεται ακόμη βήματα

Σε συνέχεια πρόσκλησης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης παρέστη ομιλητής την Παρασκευή 17 Μαίου σε ημερίδα που διοργάνωσε το επιμελητήριο στα πλαίσια της έκθεσης «Πανηπειρωτική 2013» υπό την αιγίδα και της Περιφέρειας Ηπείρου στο ΕΑΝΚΙ Ιωαννίνων.  Στην παρουσίαση του ο κος Λουμάκης όσον αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις στην ηλεκτροπαραγωγή και τα φωτοβολταϊκά συνοπτικά επισήμανε:

*       Ο πρόσφατος νόμος για τις ΑΠΕ επιχειρεί μια ουσιαστική τομή στις χρόνιες στρεβλώσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Η θέσπιση νέας βάσης σύγκρισης των ΑΠΕ με τα ορυκτά καύσιμα που θα ισούται κατ' ελάχιστον με το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος (ΜΣΜΚ) ενέργειας των συμβατικών πηγών και που αντιστοιχεί στην παραγωγή ΑΠΕ, οπωσδήποτε δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας και δικαίου των επενδύσεων στις ανανεώσιμες και προστατεύει τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ από τον ΜΑΜΚ (Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους), που υπό τις πλασματικές συνθήκες κατάρρευσης της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) που δημιουργούσε και διανύουμε, αποκτά ιδιαίτερη αξία.  Δυστυχώς ο καταρχήν αποκλεισμός των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος, που επιπλέον λαμβάνει η συμβατική παραγωγή και που είχαμε εισηγηθεί να συμπεριληφθούν στην νέα βάση ώστε να προκύψει σύγκριση σε όρους πλήρους κόστους, αφήνει εκκρεμότητα.  Η εκκρεμότητα αυτή ωστόσο μπορεί να καλυφθεί στην αναμόρφωση του ΚΣΗΕ (Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας) από την ΡΑΕ, αφού ο νόμος έθεσε απλά την ελάχιστη βάση και δεν αποκλείει πρόσθετες ροές.

*       Η εφαρμογή του νόμου μέσω του αναμορφωμένου ΚΣΗΕ, αφήνει επιπλέον πολύτιμα περιθώρια για πρόληψη και κάθε παράδοξου συμπτώματος από το νέο πλαίσιο.  Τέτοιες παραδοξότητες για τις ΑΠΕ μπορεί να προκύψουν π.χ. από την μείωση του συμβατικού ΜΣΜΚ λόγω εκτοπισμού του φυσικού αερίου (ως η ακριβότερη συμβατική πηγή συγκριτικά με τον λιγνίτη) τις ώρες λειτουργίας ακριβώς των ανανεώσιμων.  Έτσι μη πιστώνοντας το αποφευγόμενο αυτό κόστος λόγω ΑΠΕ στον ειδικό λογαριασμό του Λειτουργού, δύναται να προκύψουν εκ νέου ελλείμματα. Η αναμόρφωση του ΚΣΗΕ λοιπόν από την ΡΑΕ οφείλει να τα προβλέψει όλα αυτά, ενδεχομένως μέσω και πρόσθετων ροών, αφού ο νόμος δίνει ξεκάθαρα το περιθώριο ορίζοντας την βάση σε «κατ' ελάχιστον ΜΣΜΚ».  Σε κάθε περίπτωση και παρά το ενδιάμεσο θετικό βήμα που έγινε, θεωρούμε πως οριστική λύση για υψηλές διεισδύσεις ΑΠΕ θα αποτελέσει η ενσωμάτωση όλων των κοστολογίων (συμβατικών και ΑΠΕ) σε ένα ενιαίο μέγεθος κόστους Προμήθειας και ένα ταμείο αποπληρωμής όλων των παραγωγών συμμέτρως υπό μορφή «pool» χονδρικής. Ο ΣΠΕΦ έχει ήδη από τον Οκτώβριο 2012 καταθέσει επίσημη πρόταση σε ΥΠΕΚΑ και ΡΑΕ προς την κατεύθυνση αυτή, η οποία αν εφαρμοστεί θα αμβλύνει και τις αποκλίνουσες υπερημερίες μεταξύ των παραγωγών κάθε είδους.

*       Οι ρυθμίσεις στο αδειολογικό των φωτοβολταϊκών κρίνονται μάλλον επιβεβλημένες.  Δυστυχώς η αχαλίνωτη υπεραδειοδότηση του παρελθόντος τέσσερις φορές πάνω από τον εθνικό στόχο με απόλυτη ευθύνη της Πολιτείας και η καλλιέργεια κλίματος υπερεκτιμήσεων στους επενδυτές να υποβάλλουν μαζικά αιτήσεις, που αναγκαστικά τελούν υπό αναστολή, δεν επιτρέπουν τώρα άλλο μέσο «πέδησης» και ελέγχου της κατάστασης.  Επιπρόσθετα η μη ύπαρξη ανακλήσεων αδειών τα προηγούμενα χρόνια προς εκκαθάριση του τοπίου και παρότι ο νόμος τις προέβλεπε, επέφερε πραγματικό «αδιαχώρητο» στον κλάδο.  Η υπέρβαση των εθνικών στόχων πολύ νωρίτερα, λόγω του διπλασιασμού της αγοράς σε 7 μόλις μήνες ως προς τα προηγούμενα 6 χρόνια σε επίπεδο εγκατεστημένης ισχύος, είναι πλέον γεγονός.

*       Όσον αφορά το μέτρο της εισφοράς, η Κυβέρνηση με αποσπασματικές παρεμβάσεις έχει επιφέρει μια ιδιότυπη παραμετροποίηση της, μόνο όμως εκεί που την συμφέρει, συνεχίζοντας να πλήττει ασύμμετρα συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών και μάλιστα χωρίς ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος που να το δικαιολογεί.  Αν το Υπουργείο έχει αποφασίσει, όπως διαρρέεται μέσω δημοσιευμάτων περί new deal, να θεραπεύσει τουλάχιστον την οριζοντιότητα της εισφοράς, δεν μπορεί καταρχήν να γίνει αντιληπτός ο απόλυτα οριζόντιος χαρακτήρας της έως και το 2011, σε αντίθεση με την διαβάθμιση που στοιχειωδώς επιχειρείται και υπάρχει στα έτη 2012 - 13.  Επιπρόσθετα η φορολογική μεταχείριση της εισφοράς που παραδόξως δεν εκπίπτει ολόκληρη στην χρήση που αφορά οδηγώντας σε εμπροσθοβαρή υπερφορολόγηση των παραγωγών για χρήματα που δεν έχουν εισπράξει αλλά και η ιδιότυπη «ασυλία» που παρέχεται στην συμμετοχή των τραπεζών στο «κούρεμα», συνεχίζουν να προβληματίζουν.

Ο ΣΠΕΦ καλεί το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει τις προσθέσεις και το όποιο σχέδιο του άμεσα με ειλικρίνεια και για όλα τα ανοιχτά θέματα, ώστε οι παραγωγοί που έχουν ήδη πληγεί βίαια και ασύμμετρα, να αποκτήσουν πλήρη εικόνα.

Ο μύθος της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Άρθρο του
ΚΩΣΤΑ ΧΑΪΝΑ
Στελέχους της ΔΗΜΑΡ

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β), καθορίστηκαν οι διαδικασίες για την σύσταση επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής. Όχι βέβαια για όλες αφού εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις χρειάζονται κάποια άδεια του Κράτους για να λειτουργήσουν. Π.χ. οι επιχειρήσεις εστίασης, όσες συνδέονται με υγειονομικές άδειες κ.λ.π. δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων. Μάλιστα για το σκοπό αυτό ιδρύθηκαν υπηρεσίες μιας στάσης. Τα επιμελητήρια ως να μην είχαν ρόλο και δουλειά, αφού η εγγραφή των επιχειρήσεων στα μητρώα τους θα γίνει μάλλον προαιρετική (έτσι και πρέπει), έτρεξαν και δημιούργησαν υπηρεσίες μιας στάσης. Και αν κάποιος επισκεφθεί ένα επιμελητήριο και δει μια ουρά κάποιων δεκάδων ή και εκατοντάδων αλαφιασμένων πολιτών που περιμένουν στην ουρά να εξυπηρετηθούν, μην παραξενευτείτε. Είναι οι περίφημες Υπηρεσίες Μιας Στάσης ! One Stop Shop στα ελληνικά (!), όπως το διαφήμιζαν κάποιοι στις τηλεοράσεις. Απολαύστε λοιπόν ένα ταξίδι σ’άυτό το μαγευτικό κόσμο του One Stop Shop, όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχετε όπως δύο φίλοι μου, μια ιδέα και θέλετε να κάνετε ένα παρασκευαστήριο (εργαστήριο) παραγωγής κάποιων ελληνικών εδεσμάτων, τα οποία θα τα διαθέτετε απευθείας εσείς στους πελάτες σας. Αυτό λέγεται επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί θα χρειαστεί να πάρετε ειδική άδεια λειτουργίας από τον Δήμο ή την Περιφέρεια, ανάλογα με την ισχύ των μηχανημάτων του εργαστηρίου σας. Ας πάρουμε τα εύκολα και ότι απλά θα χρειαστείτε μια άδεια από τον Δήμο της περιοχής που θα εγκαταστήσετε την επιχείρησή σας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχετε βρει το κατάλληλο κατάστημα για την δραστηριότητα αυτή, που σημαίνει ότι έχετε αναθέσει σε ειδικό μηχανικό να ψάξει το θέμα και πριν κάνετε κάποια κίνηση και κλείσετε τον χώρο να είστε σίγουροι ότι επιτρέπεται η προβλεπόμενη χρήση.

Το θέμα είναι ότι καμιά υπηρεσία δεν σου κάνει γνωμάτευση, δηλαδή να πας στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κανονική άδεια και να ζητήσεις να γνωματεύσει για έναν χώρο που θα μισθώσετε. Άρα θα πρέπει το θέμα της καταλληλότητας να το έχετε λύσει πριν μισθώσετε το χώρο με το μηχανικό σας (Κόστος Α). Στην συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε σε διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη του χώρου και να υπογράψετε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, για το οποίο ενδέχεται να απαιτηθούν συμβουλές ενός δικηγόρου, εάν ιδιαίτερα οι όροι που σας θέτει ο ιδιοκτήτης του χώρου, είναι κάπως περίεργες. Π.χ. σε ένα μισθωτήριο ζητήθηκε να καλύπτει το φόρο των μισθωμάτων ο ενοικιαστής(!!!) (Κόστος Β). Αφού με το καλό υπογράψετε το μισθωτήριο συμβόλαιο και πληρώσετε 2-3 μισθώματα εγγύηση συν το τρέχον ενοίκιο, τότε μπορείτε να πάτε στην τοπική Δ.Ο.Υ. να το δηλώσετε και να το σφραγίσετε. (Δεν αναφέρω τον περίφημο «αέρα» ελπίζοντας ότι, πρώτον δεν θα το δεχόσασταν και δεύτερον εκτιμώντας ότι η κρίση τον εξανέμισε όπου υπήρχε). Στην φάση αυτή ξεκινήστε και την διαδικασία προέγκρισης της άδειας λειτουργίας από τον τοπικό Δήμο, γιατί θα με θυμηθείτε. Προσέξτε, όταν καταθέσετε την αίτηση-δήλωση στον Δήμο που θα ανήκει η επιχείρηση να πάρετε πρωτόκολλο και αντίγραφο της αίτησης, ώστε να φαίνεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Και ασφαλώς μαζί με την αίτηση θα σας ζητήσουν και κάποια δικαιολογητικά, όπως τη σύμφωνη γνώμη όλων των άλλων ιδιοκτητών της πολυκατοικίας που είναι το κατάστημα, σχεδιάγραμμα ακριβούς θέσεως, κατόψεις και όψεις του καταστήματος και άλλα ανάλογα με την «όρεξη» της κάθε υπηρεσίας του κάθε Δήμου ή Περιφέρειας. (Κόστος Γ). Εδώ περιμένουμε την προέγκριση της άδειας λειτουργίας για να την καταθέσετε στην Δ.Ο.Υ.

Για να μην καθυστερούμε στην σύσταση της επιχείρησης ας πάμε σε κάποια Υπηρεσία Μιας Στάσης, π.χ. ένα επιμελητήριο και ας πούμε ότι η νομική μορφή της εταιρίας σας είναι μια απ’ αυτές που έχουμε στο εμπορικό μας δίκαιο. Εάν αναθέσατε την συγγραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού (ή Καταστατικού) σε δικηγόρο και θέλετε και συμβολαιογραφική πράξη, υπολογίστε και το κόστος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου. (Κόστος Δ). Εάν τη διαδικασία την αναθέσετε σε κάποιο λογιστικό γραφείο τότε υπολογίστε και ένα κόστος για το Λογιστή (Κόστος Ε). Έφθασε η στιγμή να τρέξετε εσείς ή ο λογιστής σας στην περίφημη Υπηρεσία Μιας Στάσης, μαζί με τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι θεωρημένες από κάποιο ΚΕΠ. Πρώτα πρέπει να πάτε μια επίσκεψη για να ελέγξετε την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της επιχείρησης σας, ώστε να μην χρησιμοποιήσετε κάποιαν που ήδη χρησιμοποιείται. Αναμονή στην ουρά και αν ξεμπερδέψετε εντός της ημέρας μην το πείτε ούτε στον παπά. Αφού πάρετε την έγκριση για την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, με το καταστατικό στο χέρι είστε έτοιμοι να πάτε στο Ταμείο Νομικών όπου θα πληρώσετε τουλάχιστον 50,00 € για δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιριών! Και στην συνέχεια στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων θα πληρώσετε 1% πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο. Δηλαδή σε ένα κεφάλαιο π.χ. 100.000 € θα πληρώσετε 1.000,00 €.(Κόστος Ε). Αυτά τα δύο χαράτσια δεν τα καταλάβατε; Αφού όπου ενεπλάκη δικηγόρος, συμβολαιογράφος μέχρι στιγμής τους έχετε πληρώσει κανονικά, γιατί να πληρώσετε τα ταμεία τους ; Γιατί κάποιος πρέπει να πληρώνει τα «ευγενή» ταμεία, εκτός από τα μέλη τους. Έχω μάθει ότι τα συγκεκριμένα χαράτσια έχουν μπει στο στόχαστρο της τρόικας, αλλά ακόμη δεν έχουν αρθεί οι εγχώριες αντιστάσεις της συντεχνίας. (Συγνώμη φίλοι δικηγόροι αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια). Στην συνέχεια θα επισκεφθείτε την Δ.Ο.Υ. της περιοχής σας και θα πληρώσετε τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου που είναι 1% στο εταιρικό (μετοχικό) κεφάλαιο της εταιρίας. (Κόστος Ζ). Εάν στη Δ.Ο.Υ. φτάσετε με το καλό και δεν παρουσιασθεί κάποιο «κόλλημα» του πληροφοριακού συστήματος μπορεί να τελειώσετε σε 1-2 μέρες. Αφού πάρετε λοιπόν τις πολυπόθητες σφραγίδες από όλες τις προηγούμενες στάσεις σας, βουρ για την Υπηρεσία Μιας Στάσης! Νομίζατε ότι τελειώσατε ; Όχι βέβαια! Μπείτε στην ουρά και περιμένετε. Θα σας παραλάβουν τα χαρτιά που έχετε ετοιμάσει και θα σας πουν ευγενικά, θα σας ειδοποιήσουμε μόλις είμαστε έτοιμοι. Πόσο είναι αυτός ο χρόνος ; Από 2-3 μέρες έως ένα μήνα μου λένε κάποιοι έμπειροι! Αφού κάποια στιγμή χτυπήσει το τηλέφωνό σας (ή αφού εσείς πιέζετε καθημερινά με επισκέψεις στην Υπηρεσία Μιας Στάσης ή με τηλέφωνο, αν βρεθεί βέβαια κάποιος να το σηκώσει), πάτε στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, η οποία σας ενημερώνει πανηγυρικά ότι σας έγραψε κανονικά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και είστε έτοιμοι να πάτε στην Δ.Ο.Υ. για έναρξη και ΑΦΜ. Προηγούμενα όμως πρέπει να πάτε από ΟΑΕΕ (το ταμείο των ελευθέρων επαγγελματιών) και να γραφτείτε. Τώρα εάν είχατε στο παρελθόν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα και υπάρχει κάποια εκκρεμότητα με το Ταμείο αυτό, τότε δεν σας εγγυώμαι ότι θα ξεμπερδέψετε εύκολα. Θα χρειαστείτε κάποιες μέρες για να καθαρίστε το παρελθόν σας και μετά αφού πληρώσετε περίπου 300,00 € μπορείτε να κάνετε εγγραφή ή επανεγγραφή στο Ταμείο. (Κόστος Η).

Θα χρειαστείτε ασφαλώς με όσα σας έδωσε η Υπηρεσία Μιας Στάσης να έχετε και την προέγκριση του Δήμου για την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. Εάν εντός 15 ημερών δεν σας δώσει ο Δήμος την προέγκριση, τότε σας δίνει αυτοδίκαια μια βεβαίωση ότι έχετε καταθέσει αίτηση για άδεια, όπου αναγράφεται η ημερομηνία της αίτησής σας και έτσι μπορείτε να προχωρήσετε για την έναρξη στην Δ.Ο.Υ. Προσοχή, εάν η βεβαίωση εκδόθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα από τότε που καταθέσατε την αίτησή σας, τότε η Δ.Ο.Υ. δεν την δέχεται! Σας λέει δηλαδή να περιμένετε όσες μέρες χρειαστεί για να συμπληρωθεί ένας μήνας, από την ημερομηνία της αίτησής σας και τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην έναρξη και να σας χορηγήσει ΑΦΜ! Τραγέλαφος. Ο νομοθέτης για να προστατέψει τον πολίτη ορίζει ότι, αυτοδίκαια, εάν ο Δήμος εντός 15 ημερών δεν έχει εκδώσει την προέγκριση της άδειας, τότε ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στον πολίτη μια βεβαίωση ότι έχει καταθέσει αίτηση, ώστε να την προσκομίσει στην Δ.Ο.Υ. και να προχωρήσει η έναρξη της επιχείρησης. Προφανώς δεν ήταν ενημερωμένοι στην συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. για τις 15 μέρες που απαιτεί ο νόμος και όχι ένα μήνα. Αλλά το τραγικό δεν είναι αν οι 30 έγιναν 15 που είναι θετικό, αλλά το γεγονός ότι εάν η βεβαίωση εκδοθεί σε λιγότερες μέρες δεν γίνεται δεκτή από την Δ.Ο.Υ. (!) Και πρέπει να περιμένεις να συμπληρωθούν 15 μέρες (κατά την συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. έναν μήνα) για να κάνεις έναρξη!

Λοιπόν καλωσορίσατε κύριοι στον θαυμάσιο Κόσμο των επιχειρήσεων! Πήρατε το πρώτο βάπτισμα του πυρός. Της επιχειρηματικής δραστηριότητας που στη χώρα μας βρίσκεται σε συνεχή διωγμό. Που από τα πρώτα βήματα αποτρέπουν τα νέα παιδιά από το επιχειρείν. Και αν προσθέσουμε τα προαναφερθέντα κόστη, τότε με το ξεκίνημα η επιχείρηση ήδη έχει μπει σε περιπέτειες. Όμως δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και η δύναμη της δημιουργίας και του παραγωγής πλούτου είναι οι επιχειρήσεις. Και ιδιαίτερα για τη χώρα μας το κλειδί της ανάπτυξης είναι η μικρή επιχείρηση. Μια λύση μπορώ να προτείνω στο μικρό αυτό σημείωμα. Με έναν νόμο να καταργηθούν τα πάντα και η επιχείρηση να δημιουργείται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από πιστοποιημένους φοροτεχνικούς, μέσα από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, χωρίς καμιά φυσική επαφή με υπαλλήλους, διασυνδεδεμένο με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και η κάθε υπηρεσία θα τα παραλαμβάνει ηλεκτρονικά και θα μπορεί να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους. Μια λύση εφικτή, ρεαλιστική και πολύ οικονομική. Το μόνο «μειονέκτημα» της είναι ότι αυτόματα θα γίνουν αχρείαστοι χιλιάδες υπάλληλοι.


Χαλκίδα 28-5-2013

Κώστας Χαϊνάς

xainas@gmail.com http://kostasxainas.blogspot.com

Σάββατο 25 Μαΐου 2013

Η παδεία και τα προβλήματά της...

Εγνωριζαν οι «κατοικούντες την Ιερουσαλήμ»....
Έχουμε ήδη γράψει και για το ποιος θα βάλει τα θέματα στα Πρότυπα Πειραματικά και ποιος θα διορθώσει τα γραπτά...
Το Υπουργείο διοικείται από «επιτροπές»...λες και είναι ακόμα και αυτές υπεράνω των Νόμων...

Η κάθε ‘κάστα’  φτειάχνει μια «επιτροπή», π.χ. Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών, όπου διορίζονται «φίλοι από τα παλιά» και ελέγχουν την παιδεία. Έχουν δε, απεριόριστη εξουσία, λένε μεταξύ τους...  Όποιος αντισταθεί «οι φίλοι από τα παλιά»,  τον απομονώνουν!!

Η αδειαφάνεια,  είναι προ των πυλών...
Είναι ορατό ότι «παρεούλες»,  ελέγχουν,  λένε,  την παιδεία κάτω από τα μάτια των Υπουργών,  που δεν αντιλαμβάνονται και ανασχηματίζονται, ενώ οι «παρέες»  μένουν άθικτες...
Καθημερινά,  σκάνδαλα παιδείας καλύπτονται,  ενώ διώκονται οι έντιμοι καταγγέλοντες...

Ξέσπασε και μπράβο του,  ο Απ. Κακλαμάνης...
Στη Βουλή συζητήθηκε σήμερα το θέμα της Φυσικής - Τι απάντησε ο υφυπουργός
«Εν μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων ο υπουργός ή ο υφυπουργός Παιδείας δεν τοποθετείται ποτέ για ζητήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι οποίες βρίσκονται υπό την απόλυτη διαχείριση της Κεντρικής Επιτροπής των Γενικών Εξετάσεων».
Αυτό ήταν το σχόλιο του υφυπουργού Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου, όταν σήμερα προκλήθηκε από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Απόστολο Κακλαμάνη με τις εξής παρατηρήσεις:
Α. Πραγματικά εκπλήσσομαι αυτές τις ημέρες, διότι έζησα, κύριε Υπουργέ, την αγωνία των Γενικών Εξετάσεων επί τέσσερα χρόνια και έπρεπε από τις τέσσερις η ώρα μετά τα μεσάνυχτα να είμαι εκεί, διότι δεν ήξερα όσον αφορά το πλήθος των καθηγητών που συγκροτούσαν την εξεταστική επιτροπή πόση υπευθυνότητα έχουν όλοι και τι απόψεις έχει ο καθένας ή τι μπορεί να κρύβει στο κεφάλι του.
Β. Με εκπλήσσει και με ενοχλεί όταν διαπιστώνω -και πανθομολογείται- ότι ο συνδιαχειριστής ενός site, που ουσιαστικά χρησιμοποιείται από φροντιστές, από άλλους καθηγητές, από μαθητές, με ασκήσεις κ.λπ., βρίσκεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των εξετάσεων.  Με εκπλήσσει ακόμα περισσότερο μία ανακοίνωση της Επιτροπής αυτής, που λέει ότι δεν υπάρχει θέμα ούτε ηθικής τάξεως ούτε δεοντολογίας.
Γ.Εκείνο που με ενοχλεί περισσότερο και προσωπικά, διότι είμαι απόφοιτος νυχτερινού σχολείου, είναι μία άλλη ανακοίνωση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι ναι μεν ένα θέμα μαθηματικών που δόθηκε για τους αποφοίτους των νυχτερινών σχολείων, των νυχτερινών λυκείων, έχει βάση ασύμβατη, αλλά αφορά πεντακόσιους υποψηφίους. Και λένε «θα δούμε τι θα κάνουμε».
Δ. Αυτά δεν χαρακτηρίζουν Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο λέγεται «παιδείας» όχι «εκπαίδευσης». Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δεν είναι απλώς ένα παζάρι γνώσεων. Είναι το πώς καλλιεργείται η προσωπικότητα των νέων ανθρώπων, ώστε όταν φτάνουν παραπάνω να μην εγκαταλείπουν τόσο εύκολα και να μην αποβάλουν ως περιττά βάρη κάποιες αξίες και αρχές που θα έχουν εμπεδώσει στη σχολική περίοδο της ζωής τους.

Ας περιμένουμε και τις «εξετάσεις Προτύπων Πειραματικών» και θα βγάλουμε συμπεράσματα! Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος...
Υπάρχει ελπίδα, Αντισταθείτε...
Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
Πρόεδρος
«Ελληνοδιεθνής ΜΚΟ»

Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

H μαζική εξάπλωση των Ανεμογεννητριών θα έχει τεράστια επίπτωση στο Λακωνικό τοπίο

Εισήγηση Δημήτρη Ε. Πολλάλη, Προέδρου της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας, κατά την εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ -ΕΚΜ ΛΑΚΩΝΙΑΣ στις 28 Απριλίου 2013, στο ξενοδοχείο Sparta Inn στη Σπάρτη, αναφορικά με τον Ενεργειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό της Λακωνίας.

Από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, ο τουρισμός, είναι ένα κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο που μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην εκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο μας από την κρίση.
Ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στην απασχόληση.
Η τουριστική “βιομηχανία” προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.
Το τουριστικό κύκλωμα διαμορφώνεται από επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης, διασκέδασης, θαλάσσιες και λοιπές μεταφορές, τουριστικά γραφεία κλπ, ενώ άμεσο όφελος έχουν: το εμπόριο, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, η γεωργία, η κτηνοτροφία, οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, οι κατασκευές κλπ.
Συνεπώς, η τουριστική διαδικασία δεν είναι υπόθεση μόνον των εμπλεκόμενων με το τουριστικό επάγγελμα, αλλά  υπόθεση όλης εν γένει της κοινωνίας.
Είναι καιρός πλέον να αντιληφθούμε, ότι μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των ευεργετικών πλεονεκτημάτων αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τόπου μας, η ανάπτυξη του τουρισμού είναι μονόδρομος για την εξασφάλιση της πολυπόθητης οικονομικής ευημερίας της πατρίδας μας και των πολιτών της.
Ποια όμως είναι αυτά τα ευεργετικά, για την Λακωνία, τουριστικά πλεονεκτήματα;
Η Λακωνία είναι ένας τόπος πολλαπλών εναλλακτικών συνδυασμών, με πολλά και διαφορετικά τουριστικά πρόσωπα, με απαράμιλλα πλεονεκτήματα και μοναδικές δυνατότητες, ένας ευλογημένος τόπο που τα έχει όλα σε αφθονία, στοιχειοθετώντας έτσι ένα πολύτιμο για τη Λακωνία τουριστικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει:
·         ιστορικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς
·         τόπους παραθερισμού
·         απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον
·         μεγάλη ακτογραμμή  με τις ομορφότερες και καθαρότερες παραλίες της Μεσογείου
·         ορεινούς προορισμούς
·         τόπους της παράδοσης και των αγροτουριστικών εμπειριών
·         ιερούς τόπους της Χριστιανοσύνης
·         σημεία επαφής με τη φύση μέσω της πεζοπορίας και της άθλησης
·         μοναδική πανίδα και χλωρίδα
·         τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και
·         ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες

Η περιοχή.. ο τόπος… η παράδοση… η κουλτούρα… η ιστορία… ο πολιτισμός… το φυσικό περιβάλλον… το τοπίο… και άλλα πολλά, είναι ο πλούτος μας, τα δυνατά χαρτιά της Λακωνίας, ενώ συνοπτικά θα έλεγα ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουμε κληρονομήσει το καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη.
Αυτόν τον πλούτο, έχουμε καθήκον να τον προστατεύσουμε και να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, να τον διαχειριζόμαστε με σύνεση, έτσι ώστε να τον παραδώσουμε ανέπαφο στις νέες γενεές.
Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια, εξ αιτίας συγκεκριμένων γεγονότων αλλά και αλόγιστων ή άλλων παρεμβάσεων, παρατηρείται το φαινόμενο μετάλλαξη της Λακωνικής φυσιογνωμίας,  ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος, που σκοπό έχουν την υποβάθμιση όλων των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων που έχει ο τόπος. Τέτοιου είδους απαξιωτικά προς το περιβάλλον περιστατικά, που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν, ήταν:
·         Οι πυρκαγιές του 2006 και του 2007
·         Η πρόθεση για κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Ασπρούδια της Ελαφονήσου
·         Η βούληση για την τοποθέτησης Βιομηχανικών και άλλων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ανεμογεννήτριες - Φωτοβολταϊκά Πάρκα κλπ)

Με βάση δε τον ενεργειακό χωροταξικό σχεδιασμό της Πελοποννήσου, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον νομό Λακωνίας από Β.ΑΠΕ, προβλέπεται να είναι περίπου δύο φορές η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σήμερα από τον ηλεκτρικό σταθμό της Μεγαλόπολης.

Η προτεινόμενη τεραστίου μεγέθους επενδυτική δραστηριότητα των τελευταίων χρόνων, που απειλεί να μετατρέψει το τόπο μας - τη Λακωνία μας, σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, απέχει μακράν από τη φιλοσοφία και τις πρακτικές της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης.
Και επειδή όλοι καθημερινά μιλάμε για ανάπτυξη, ως τρόπο διεξόδου από την κρίση, τελικά έχουμε μπει ποτέ στη διαδικασία του ορισμού των χαρακτηριστικών αυτής της ανάπτυξης; Έχουμε επιτέλους καταλήξει τι είδους ανάπτυξη ονειρευόμαστε για τη Λακωνία;
Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να γίνει η περίφημη ανάπτυξη στη Λακωνία;
Ο καταγόμενος από τη Χίο Αρχιτέκτονας και Ακαδημαϊκός, Δημήτρης Πικιώνης, που έζησε κατά το διάστημα από το 1887 έως το 1986, σε μια από τις ομιλίες του για το περιβάλλον και το τοπίο, έλεγε…..
“Η Γη τούτη αν είχε μιλιά, και έχει, αλλά δεν την ακούμε, θα έλεγε: Δειλοί και αμαθείς και βάρβαροι τι κάνετε; Τι αφανίζεται; Δεν ξέρετε ότι είμαι η μητέρα κι η τροφός, το λίκνο, η κοιτίδα, η μήτρα της περασμένης δόξας και της μελλούμενης;”
Ως εκ τούτου, η μαζική εξάπλωση των Ανεμογεννητριών και μάλιστα των Β.ΑΠΕ, θα έχει τεράστια επίπτωση στο Λακωνικό τοπίο, τόσο εξ αιτίας του ασυμβίβαστου μεγέθους των, όσο και εξ αιτίας των εκτεταμένων επεμβάσεων (διανοίξεις δρόμων – δίκτυα μεταφοράς κλπ).
Εξ αιτίας και μόνο της οπτικής όχλησης και της ανεπανόρθωτης βλάβης του τοπίου, καταστρέφεται για πάντα  η δυνατότητα για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς επίσης και η εν γένει ανάπτυξη του τόπου, η οποία βασίζεται στην ήπια τουριστική επιχειρηματικότητα.
Οπτικά, μια μεγάλη ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιομέτρων, μιας και το ύψος της ξεκινά από 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 200 μέτρα.
Αλήθεια!!! Ποιος Έλληνας ή ξένος θα θέλει, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, να βλέπει κρεουργημένη γη και ασύλληπτα εκατοντάμετρα μπουριά που θα είναι ορατά από κάθε σημείο.
Ως εκ τούτου, έχουμε υπέρτατο χρέος σήμερα, να αποτρέψουμε αυτή τη καταστροφή.
Η οικονομία της Λακωνίας, κατά κύριο λόγο, εξαρτάται πλήρως από τη σωστή διαχείριση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, γύρω από την μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του οποίου αναπτύσσεται ο Τουρισμός, ο Πολιτισμός και ο πρωτογενής τομέας.
Η ενδεχόμενη απαξίωση του φυσικού περιβάλλοντος και η μετατροπή των ακτών σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα έχει ως συνέπεια την οικονομική και κοινωνική καταστροφή, αλλά το κυριότερο θα πλήξει ολοκληρωτικά τον τουριστικό τομέα, καθώς επίσης και την όποια προοπτική για τουριστική ανάπτυξη.
Σύμφωνα με εμπεριστατωμένες μελέτες που έχουν εκπονηθεί στην Σκωτία, Ουαλία, Ροντ Αϊλαντ ΗΠΑ κλπ, προκύπτει ότι οι τέσσερις στους πέντε επισκέπτες προτιμούν να επισκεφτούν ένα αναλλοίωτο από τέτοιες ανθρώπινες παρεμβάσεις περιβάλλον. Άρα οι βιομηχανικές ανεμογεννήτριες με την οπτική ρύπανση που προκαλούν δεν είναι συμβατές με την τουριστική δραστηριότητα.
Στη Δανία σε περιοχές εγκατάστασης αιολικών σταθμών, οι αξίες των σπιτιών και οικοπέδων παρουσίασαν πτώση μέχρι και 40% (πηγή: Έκθεση Διεθνούς Εταιρείας Ακινήτων).
Ειδικότερα, οι τουριστικές υποδομές (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ) απαξιώνονται πλήρως, αφού πλέον δεν μπορούν να προκαλέσουν ενδιαφέρον μεταπώλησης.
Από τις ίδιες μελέτες προκύπτει ότι το 35% των ερωτηθέντων, απάντησαν κατηγορηματικά ότι θα μείνουν μακριά από οποιαδήποτε περιοχή, στις οποίες υπάρχουν ανεμογεννήτριες.
Απ’ όλα τα προαναφερθέντα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η δίχως συγκεκριμένη χοροθέτηση για την τοποθέτηση Β.ΑΠΕ στη Λακωνία, θα προκαλέσει αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση, σε συνδυασμό με τις αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό, με αποτέλεσμα αφενός μεν, την μείωση των τιμών των ακινήτων, αφετέρου δε, την  μείωση των εισοδημάτων των κατοίκων.
Οι μικρές ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού  θα κλείσουν οριστικά, αφού οι χιλιάδες επισκέπτες της Λακωνίας, που θα έρχονται για να απολαύσουν με ευχαρίστηση τα δώρα της φύσης, δεν θα έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα.
Μεταξύ των άλλων παραπλανητικών υποσχέσεων, κάποιοι επιτήδειοι επενδυτές του είδους, προσπάθησαν να παρουσιάσουν την εγκατάσταση των Β.ΑΠΕ και ως λύση κατά της ανεργίας, γεγονός που εκ των υστέρων αποδείχτηκε μύθος, διότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, για κάθε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ επιδότησης, στην εγκατάσταση Β.ΑΠΕ, δημιουργούνται μια έως το πολύ δυο θέσεις εργασίας, ενώ το ποσό αυτό αν επενδυόταν σε άλλους τομείς της οικονομίας θα πολλαπλασίαζε κατά πολύ τις θέσεις εργασίας.
Ενδεικτικά:
·         Η “ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ” για φωτοβολταϊκό σταθμό 6MW στο Ξηροκάμπι επιχορηγήθηκε με 5.100.000 ευρώ, σε συνολική δαπάνη 17.000.000 ευρώ, δημιούργησε 2 θέσεις εργασίας.
·         Η “ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ” για αιολικό 19,8 MW επιχορηγήθηκε με 9.944.200 €, σε συνολική δαπάνη 24.860.500 €, δημιούργησε 2 θέσεις εργασίας.
·         Η “ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” για επιπλέον 24 ΜW, σε ήδη εγκατεστημένα 24 MW αιολικών, επιχορηγήθηκε με 7.218.000 € και δεν δημιουργήθηκε καμία επιπλέον θέση εργασίας.

Ευτυχώς, που ο νέος Επενδυτικός Νόμος βάζει “μαχαίρι” στα κίνητρα για τις ΑΠΕ, καθώς στο εξής όσες πράσινες επενδύσεις εντάσσονται σε αυτόν θα ενισχύονται μόνο με φοροαπαλλαγές, και όχι με επιδοτήσεις όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι στο εξής, μεγάλες μονάδες ΑΠΕ θα κατασκευάζονται αποκλειστικά με ιδιωτικούς πόρους και μόνο, αφού και τα τραπεζικά δάνεια έχουν σχεδόν εκλείψει.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι, η αλόγιστη χρήση των ΑΠΕ-Β.ΑΠΕ, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό, χωρίς ενημέρωση και γνώση της τοπικής κοινωνίας, χωρίς δασικούς χάρτες, χωρίς ένα σύγχρονο και απολύτως ενημερωμένο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για την εγκατάσταση τους, χωρίς έναν στοιχειώδη προγραμματισμό, όχι μόνον δεν θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Λακωνίας, αλλά θα απαξιώσει και θα μεταλλάξει τη φυσιογνωμία του νομού, από μία περιοχή αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης σε βιομηχανική περιοχή παραγωγής ενέργειας.
Ας γίνει λοιπόν κατανοητό απ’ όλους μας, ότι για πρώτη φορά θα πρέπει να συνεργαστούμε δημιουργικά όλοι μαζί, για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε το μέλλον ακόμα πιο αισιόδοξα για τον τόπο μας, και να κάνουμε τη Λακωνία, πρότυπο τοπικής ανάπτυξης.
Η Λακωνία έχει τη δυνατότητα και μπορεί να “φύγει μπροστά”, χωρίς απερίσκεπτους ενεργειακούς σχεδιασμούς που αποβλέπουν στο οικονομικό όφελος, κάποιων ολίγων.
Είμαστε υποχρεωμένοι, όχι μόνο να διασφαλίζουμε τον τόπο μας, αλλά και όταν χρειαστεί να επιβάλλουμε τους δικούς μας όρους χρήσης του, πάντα με γνώμονα το αναπτυξιακό συμφέρον της περιοχής μας αλλά και των πολιτών της.
Τη γη που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, οφείλουμε να την σεβαστούμε και να την προστατεύσουμε με ευλάβεια, για να την παραδώσουμε στα παιδιά μας ανέπαφη και αναλλοίωτη, από τα οποία την έχουνε δανειστεί.

Δημήτρης Ε. Πολλάλης
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας
Σύμβουλος Διοικούσας Επιτροπής Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Σάββατο 11 Μαΐου 2013

Κουβέλης: Δεν θα συμμετάσχουν στελέχη της ΔΗΜΑΡ σε περίπτωση ανασχηματισμού

Συνέντευξη του προέδρου της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη, στην εφημερίδα «Ημερησία του Σαββάτου» και το δημοσιογράφο Δημήτρη Τσιούφο
 1. Κύριε πρόεδρεη πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ  προκάλεσε ένα κλίμα αισιοδοξίας στην κυβέρνηση, καθώς εκτιμάται ότι θα ενισχύσειτην προσπάθειά της για τη διαμόρφωση εμπιστοσύνης στις διεθνείς αγορές. Πως κατά την άποψή σας μπορεί να εκμεταλλευτεί ηκυβέρνηση αυτό το κλίμα και τι θα πρέπει να αναμένουμε ενόψει και του ταξιδιού του πρωθυπουργού στην Κίνα; 
Η έκθεση του ΔΝΤ έχει πράγματι θετικές παραδοχές για την εξέλιξη των πραγμάτων στην Ελλάδα. Εξ αντικειμένου διαμορφώνεται σε κάποιο βαθμό η εκτίμηση ότι μπορούμε να πάμε μπροστά, να φύγουμε από τα αδιέξοδα στα οποία έχει βρεθεί η Ελλάδα. Υπάρχει ταυτόχρονα και ένα γενικότερο κλίμα εμπιστοσύνης όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και γενικότερα. Κατά τούτο το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Κίνα μπορεί να έχει καρπούς αξιοποιώντας αυτό το κλίμα, με την έννοια ότι είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν επενδύσεις επ΄ ωφελεία της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς το μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μας είναι το αδυσώπητο μέγεθος της ανεργίας, η οποία τεμαχίζει την κοινωνία.  
 1. Κύριε Κουβέλη η κυβέρνηση αυτή, έστω και μετεμποδίων, έστω και με αντιθέσεις δείχνει να προχωράει ορισμένα πράγματα.Δίνετε όμως την αίσθησηκαι οι τρεις πολιτικοί αρχηγοίπως τις αντιθέσεις σας προσπαθείτε απλώς να τις βάλετε κάτω από τοχαλί. Η περίπτωση της απομάκρυνσης του Ηλ. Κικίλια από τον ΟΑΕΔ είναι ίσως ενδεικτική. Εκείνος συγκρούστηκε μεπαλαιοκομματικές λογικές και απομακρύνθηκεΕσείς αντιδράσατε μάλλον χλιαρά. Γιατί;
Όχι, δεν θέλησα να το βάλουμε κάτω από το χαλί, όπως δεν θέλω να μπαίνει τίποτα κάτω από το χαλί, όταν μάλιστα αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και για την συνοχή της κυβέρνησης και για την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Κακώς απομακρύνθηκε ο Ηλ. Κικίλιας από τον ΟΑΕΔ. Ήταν επιτυχής η θητεία του καθώς κατάφερε να απαλλαγεί ο ΟΑΕΔ από άλλες δουλείες και να αντιμετωπίσει πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είναι επιλογή μου να μπαίνουν οι αντιθέσεις κάτω από το χαλί, κάθε φορά, όμως, αναζητείται ο κοινός πολιτικός τόπος. Είναι μια κυβέρνηση που στηρίζεται σε τρία κόμματα με διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογίες, αλλά εκείνο που συνέχει τα τρία κόμματα είναι η προσπάθεια και η επιλογή να βγει η χώρα στον ίσιο δρόμο. Αυτό αποτελεί τον πολιτικό συνεκτικό ιστό.   
 1. Είχατε πειλίγο πριν το Πάσχαπως η παρατεταμένη συζήτηση περί ανασχηματισμού βλάπτει την αποτελεσματικότητατης κυβέρνησης. Η συζήτηση αυτή συνεχίζεται και ο ανασχηματισμός συνεχώς μετατίθεταιΠότε τελικά θα γίνουν αυτές οι αλλαγέςστην κυβέρνηση; 
Αυτή η φιλολογία για τον ανασχηματισμό δεν βοηθά. Αντίθετα δημιουργεί προβλήματα. Γι΄ αυτό είπα πως κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει και αυτό. Θεωρώ ότι ο ανασχηματισμός πρέπει να γίνει τον Ιούλιο, συνεκτιμώντας ότι η ΝΔ έχει στα τέλη Ιουνίου το Συνέδριό της.  
 1. Κι αυτό, πάλι, γιατί  ο συγκεκριμένος χρόνος βοηθά τον σχεδιασμό ενός κόμματος και όχι με γνώμονα το τι εξυπηρετεί τηνπροώθηση του κυβερνητικού έργου. 
Αυτό είναι ακριβές. Αλλά εξ ίσου ακριβές είναι και ότι η κατάσταση στο εσωτερικό των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, πρέπει κάθε φορά να αξιολογείται για να αντιμετωπίζονται οι κομματικές ανάγκες και των τριών κομμάτων, διότι αυτό αντανακλά και στη συνοχή τους.    
 1. Στην επόμενη κυβέρνηση τι πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο δομών για να γίνει περισσότερο αποτελεσματική; 
Πάντοτε υποστήριζα πως πρέπει να είναι μικρότερο το κυβερνητικό  σχήμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποια υπουργεία πρέπει να είναι υπερτροφικά. Νομίζω πως δύο υπουργεία πρέπει να “σπάσουν” γιατί είναι δυσλειτουργικά. Αναφέρομαι στα υπουργεία Ανάπτυξης και στη συνένωση των υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού που δεν απέδωσε. Πιστεύω πως το υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να επανέλθει στην αυτοτέλειά του  
 1. Στην επόμενη κυβέρνηση η ΔΗΜΑΡ θα συμμετάσχει και με πολιτικά της στελέχη; 
Κατά βάση δεν θα μετακινηθούμε  από την αρχική μας θέση και  προς ώρας ας αποκλείσουμε την συμμετοχή  πολιτικών μας στελεχών. Με την  ευκαιρία της ερώτησής σας θέλω να σας πω, ότι έχουν την απόλυτη πολιτική μας εμπιστοσύνη ο κ. Μανιτάκης και ο κ. Ρουπακιώτης, όπως και οι υφυπουργοί μας, κα Σκοπούλη και κ. Παπαθεοδώρου.  
 1. Ποια είναι η σχέση σας με τον κΣαμαρά. Είναι ανέφελη η συνεργασία σας; 
Η σχέση μας είναι καλή και  ειλικρινής. Μείζονα προβλήματα δεν υπάρχουν και η ειλικρίνεια της σχέσης μας έχει και διαφωνίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται.   
 1. Με τον κΒενιζέλο; 
Το ίδιο  
 1. Ξέρετετο τελευταίο διάστημα δίνετε την εντύπωση πως μεταξύ σας υπάρχει ένας ανταγωνισμός κοινωνικής ευαισθησίας. 
Δεν αισθάνομαι να ανταγωνίζομαι κανέναν. Εκείνο που έχω πει είναι ότι  αν υπάρχουν ζητήματα μείζονος σημασίας, αν δεν εξυπηρετείται ο κοινός πολιτικός στόχος, η διαφωνία θα είναι διαφωνία. Διαφωνήσαμε για  τα εργασιακά και καταψηφίσαμε το κομμάτι των εργασιακών. Επιμείναμε ότι στο ΕΕΤΗΔΕ θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για να εξαιρούνται οι άνεργοι και  οικογένειες στις οποίες δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος. Καταθέσαμε τροπολογία που έγινε αποδεκτή.   
 1. Μια και μιλάμε για το φόρο ακινήτων θα ήθελα να που πείτε την άποψή σας για την εξαίρεση από τον φόρο και όσων έχουν πολύχαμηλό εισόδημα. Ποιο κατά την άποψή σας πρέπει να είναι αυτό το όριο; 
Δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι το όριο των 6.000 ευρώ είναι  κάτι στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Είναι σημαντικό αυτό να προκύπτει από το καθαρό εισόδημα και όχι από το τεκμαρτό.   
 1. Θα έχετε ακούσει υποθέτω και εσείς την κριτική που σας ασκείται- κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-χαρακτηρίζοντάς σας δεκανίκι ή αριστερό άλλοθι της τρόικαςΤι απαντάτε; 
Δεν θα παρακολουθήσω αυτούς τους εύκολους πολιτικούς χαρακτηρισμούς, πολλές φορές και χυδαίους, γιατί  δεν είναι μόνο αυτά που έχουν  ειπωθεί από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θα πω, είναι ότι η  ΔΗΜΑΡ είχε πει στον ελληνικό λαό  ότι θα δώσει λύση και έδωσε λύσεις στηρίζοντας μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Θα μας ήταν ιδιαιτέρως ευρύχωρο και βολικό να περιοριστούμε στα έδρανα της ελάσσονος αντιπολίτευσης και να έχουμε ένα λόγο που θα πηγαινοέρχονταν ασκώντας μόνο αντιπολίτευση.     
 1. Πως κρίνετε τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως  με βάση τις εσωκομματικές του αντιθέσεις στο ζήτημα ευρώ ή δραχμή; 
Ο ΣΥΡΙΖΑ πατάει σήμερα σε δύο βάρκες. Αυτό έχει σχέση με τη διαφορετικότητα  των απόψεων που υπάρχουν στο  εσωτερικό του. Υπάρχουν υποστηρικτές της εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη και την επιστροφή στη δραχμή. Υπάρχουν απόψεις που θέλουν την παραμονή της χώρας στο ευρώ αλλά με καταγγελία(;), με αμφισβήτηση(;), με αναδιαπραγμάτευση(;), με αναστολή(;) του Μνημονίου. Το λέω αυτό για να περιγράψω το εκκρεμές των πολιτικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έως τώρα, δεν έχει καταθέσει με σαφήνεια το σχέδιό του για τη χώρα.  Ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο που καταθέτει; Δεν έχει σχέδιο. Περιορίζεται να πετροβολάει την πολιτική που ασκείται, περιορίζεται στο να δημαγωγεί και να θέλει να λεηλατεί την υπαρκτή αγωνία και την υπαρκτή και δικαιολογημένη δυσαρέσκεια της ελληνικής κοινωνίας.       
 1. ΑποκρατικοποιήσειςΕπιχειρείν- Απολύσεις στο δημόσιοΤρεις έννοιες σχεδόν ταμπού έως τώρα για την Αριστερά.Υπάρχει σήμερα αριστερή προσέγγιση στα τρία αυτά ζητήματα; 
Η αριστερή προσέγγιση είναι αυτή της ΔΗΜΑΡ, που από την πρώτη  στιγμή μίλησε για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και στη Δημόσια Διοίκηση και  στην Οικονομία και σε πάρα πολλούς  άλλους τομείς. Ο μεταρρυθμισμός είναι  για εμάς βασικό στοιχείο της πολιτικής μας. Θέλουμε ένα κράτος μικρότερο, ευέλικτο και αποτελεσματικό.  
 1. Στο μικρότερο κράτος εντάσσονται και οι αποκρατικοποιήσεις; 
Βεβαίως και οι αποκρατικοποιήσεις. Πάντοτε βέβαια με γνώμονα το δημόσιο  συμφέρον, γιατί αν δεν έχουν αυτόν τον γνώμονα κινδυνεύουν να γίνουν εκποιήσεις. Δεν μιλάω φυσικά για εκποιήσεις, αλλά για αξιοποίηση σε ωφέλεια του δημοσίου συμφέροντος που μπορεί να επέλθει και με τις αποκρατικοποιήσεις.   
 1. Φοβάστε την εκποίηση, με βάση τις σημερινές συνθήκες στην αγορά; 
Όχι,  δεν τη φοβάμαι. Νοιάζομαι και προσπαθώ να μην υπάρξει μια τέτοια εκδοχή.  
 1. Βρεθήκατε πριν λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες και συνομιλήσατε εκεί με ηγετικά στελέχη της ευρωπαϊκής ΑριστεράςΜεσούσης  της κρίσης, μπορεί η ευρωπαϊκή Αριστερά να παίξει κάποιο ρόλο 
Έχει να παίξει ρόλο υπό την προϋπόθεση ότι η Αριστερά θα δει τα καινούργια ζητήματα που έχει θέσει η κοινωνικοπολιτική  πραγματικότητα. Όχι για να εγκαταλείψει το ιδεολογικό της φορτίο, αλλά για  να το ανανεώσει μέσω των καινούργιων  συνθηκών που προσδιορίζουν την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια πραγματικότητα. Αριστερά για εμένα, είναι αυτή που έχει σαφή, συγκεκριμένο και αταλάντευτο προσανατολισμό την Ευρώπη των πολιτών.  
 1. Τελικά ποια μπορεί είναι σήμερα η επανάσταση για την Αριστερά;
Η επανάσταση για την Αριστερά είναι  σήμερα η αντιμετώπιση των προβλημάτων  και πάντοτε με αταλάντευτη αναφορά  τον πολίτη. Αυτή πρέπει να είναι  η Αριστερά. Η Αριστερά των κοινωνικών δικαιωμάτων, αυτή που υποστηρίζει  και προωθεί την ανάπτυξη με ενταγμένη  την απασχόληση, η Αριστερά  του ανθρωπισμού και όλων αυτών των στοιχείων που έχουν σταθερή αναφορά τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του. 
 1. Κύριε Κουβέληθα ήθελα να κλείσουμε με το θέμα της Χρυσής ΑυγήςΠως μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό τοθλιβερό και επικίνδυνο φαινόμενο;
 Σε ότι αφορά στο επίπεδο  της κοινωνίας, αυτό μπορεί να γίνει  με την αντιμετώπιση των προβλημάτων  της. Σε ότι αφορά τις πολιτικές  διαδικασίες με συσπειρωμένο το τόξο των δημοκρατικών δυνάμεων απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα εκφασισμού. Θεωρώ  ότι το σχετικό νομοσχέδιο που έχει επεξεργαστεί ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Στην  προσπάθεια αυτή χρειάζεται συστράτευση. Μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι  οι πολίτες, ο χώρος των διανοουμένων, της επιστήμης, αλλά και η Εκκλησία.  Είναι πολλοί οι ιεράρχες, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου,  που έχουν σηκώσει τείχος απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Στο θέμα αυτό η Εκκλησία μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...