Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

Για ένα σύμφωνο συμβίωσης χωρίς διακρίσεις

Κυρίες  και κύριοι βουλευτές, 
Σαν σήμερα, πριν 37 χρόνια, ξεκίνησε ο εκδημοκρατισμός  της χώρας με τη μεταπολίτευση. Δυστυχώς, στο μεγαλύτερο μέρος του, αφορούσε τα δικαιώματα της πλειονότητας του πληθυσμού, αφού ακόμα και σήμερα οι μειονότητες είναι αντικείμενο πάμπολλων διακρίσεων. Πριν τρία χρόνια προστέθηκε άλλη μια διάκριση, μοναδική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: η καθιέρωση ενός συμφώνου συμβίωσης μόνο για ζευγάρια διαφορετικού φύλου.  
Το ΠΑΣΟΚ  είχε τότε διαφωνήσει με τη διάκριση αυτή. Όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, με την  απόφαση με αριθμό ΔΔΟΙΚ/3602/29-7-2010, ο Υπουργός Δικαιοσύνης συγκρότησε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή «με αντικείμενο την επεξεργασία Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου και τη σύνταξη της αντίστοιχης Εισηγητικής Έκθεσης». Στις 17 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή παρέδωσε στον Υπουργό το σχέδιο νόμου και την εισηγητική έκθεση. Σε αυτά περιέχεται μεταξύ άλλων τροποποίηση του Άρθρου 1 του Ν. 3719/2008 ώστε σύμφωνο συμβίωσης να μπορούν να συνάπτουν δύο ενήλικα πρόσωπα χωρίς καμιά αναφορά σε φύλο. Περιέχεται επίσης η κατάργηση των Άρθρων 4 του Ν. 147/1914, 5§§2 και 3 του Ν. 1920/1991 και 8 του ΕισΝΚΠολΔ με τα οποία διατηρείτο σε ισχύ ο ισλαμικός νόμος (σαρία) για τους μουσουλμάνους της Θράκης. 
Πέρασαν επτά μήνες από τότε και το σχέδιο νόμου «ξεχάστηκε». Αντίθετα, στα τέλη Ιουνίου 2011, στις υπογράφουσες και στους υπογράφοντες που έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κατά της διάκρισης σε βάρος των ομοερωτικών ατόμων στο νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης (προσφυγές 29381/09 και 32684/09 – βλπ. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=881790&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649) κοινοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης στις προσφυγές τους. Σε αυτές, η Ελληνική Κυβέρνηση υποστήριξε θέσεις που διαφέρουν σημαντικά από τις υποτιθέμενες θέσεις του ΠΑΣΟΚ αλλά και τις προαναφερθείσες προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, τις οποίες μάλιστα η Ελληνική Κυβέρνηση παρέλειψε να αναφέρει στο ΕΔΔΑ. Η Ελληνική Κυβέρνηση υποστήριξε αντίθετα την ορθότητα του Ν. 3719/2008, τον οποίο ως αντιπολίτευση είχε καταψηφίσει! Οι εδώ υπογράφουσες και υπογράφοντες αποστείλαμε στις 10 Ιουλίου 2011 τη συνημμένη επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης παρακαλώντας τον, μέχρι τις 22 Ιουλίου 2011, να μας ενημερώσει για την επίσημη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης και να μας χορηγήσει αντίγραφο του σχεδίου νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν απάντησε στην επιστολή μας. Στις 22 Ιουλίου 2011, το γραφείο του Υπουργού μας ενημέρωσε πως το θέμα χειρίζεται ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ούτε αυτός απάντησε στην επιστολή.  
Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε την καθεμιά  και τον καθένα από σας να καταθέσει ερώτηση ή αναφορά προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ζητώντας του να απαντήσει στην επιστολή μας ή/και σε συνεργασία με άλλες και άλλους βουλευτές να καταθέσει στη Βουλή προς ψήφιση ως πρόταση νόμου το σχέδιο νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με την εισηγητική έκθεση (βλπ. http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/nomoparaskevastiki_allages_se_oik_dik_17-12-10.doc και http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/nomoparaskevastiki_eisigitiki_gia_allages_se_oik_dik_17-12-10.doc), στα οποία στη συνέχεια θα προτείνουμε τροπολογίες. Τις σχετικές ενέργειες των βουλευτών θα δημοσιοποιήσουμε και θα συμπεριλάβουμε στις παρατηρήσεις μας προς το ΕΔΔΑ. 
Με τιμή
 
Α. Οι προσφεύγοντες/ουσες  στο ΕΔΔΑ  
Γρηγόρης  Βαλλιανάτος, Νίκος Μυλωνάς και «Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι» (προσφυγή με αριθμό 29381/09) 
C.S., K.T., E.D., M.P., A.H., D.N. και «Σύνθεση - Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, Έρευνα για το HIV / AIDS» (προσφυγή με αριθμό 32684/09)  
Β. ΜΚΟ για τα δικαιώματα ομοερωτικών ατόμων 
Lesb.Equal - Λεσβίες για την Iσότητα
Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ)
Φεστιβάλ  Υπερηφάνειας Αθήνας «Athens Pride» 
Επικοινωνία: Γρηγόρης Βαλλιανάτος Τηλ.: 6944814937 Νίκoς Μυλωνάς Τηλ.: 6972530290 Fax: 2106018760 email: office@greekhelsinki.gr Διεύθυνση: Τ.Θ. 60820 15304 Γλυκά Νερά

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Ν. Τσούκαλης: «Ανατροπή του θεσμικού πλαισίου για τις λατομικές δραστηριότητες»

«Ανατρέπονται άρδην τα θεσμικά πλαίσια που διέπουν τις λατομικές δραστηριότητες αλλά και τον χωροταξικό σχεδιασμό» επισήμανε ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, κατά την τοποθέτησή του επί των άρθρων του Ν/Σ του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

Μεταξύ άλλων ο βουλευτής Αχαΐας υπογράμμισε:

«Τα άρθρα, 181, 182 και 183 του νομοσχεδίου, αφορούν τις παρεμβάσεις στη λατομική νομοθεσία, είναι τρεις διατάξεις με τις οποίες ουσιαστικά εκτιμούμε ότι ανατρέπεται άρδην το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Βεβαίως, λόγω του υπερεπείγοντος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και των πολλών άρθρων που έχει, δεν εδόθη η δυνατότητα για ολοκληρωμένη διαβούλευση των συγκεκριμένων άρθρων, αλλά εκτίμησή μας είναι ότι σύντομα θα υπάρξουν τεράστιες αντιδράσεις. Ανέφερα και στην πρωτομιλία μου ότι θεωρώ σχεδόν βέβαιο πως οι συγκεκριμένες διατάξεις θα ανατραπούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην πρώτη αίτηση ακυρώσεως που θα υποβληθεί.

Για το άρθρο 181, υπάρχουν αιτιάσεις και από πολιτικούς φορείς ότι είναι μια καθαρά φωτογραφική διάταξη και αφορά προφανώς τη λατομική δραστηριότητα του χρυσού στην περιοχή της Χαλκιδικής. Αναφέρομαι στα κατάλοιπα των λατομικών δραστηριοτήτων, για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να εναποτίθενται ελευθέρως ακόμη και εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, επεκτείνονται οι ανεπίτρεπτες επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις, προσθέτοντας σε αυτές μια ακόμη δραστηριότητα με μεγάλες ανάγκες σε χώρο. Αλλάζουν οι κανόνες επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις και αποδυναμώνεται ο εποπτικός ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς επιτρέπεται η επέμβαση, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις της δασικής νομοθεσίας.

Επιτρέπεται, εμμέσως, ουσιαστικά η παραχώρηση δασών και δασικών εκτάσεων κατά κυριότητα, καθώς οι εγκαταστάσεις καταλοίπων είναι μόνιμες από τους φορείς των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Επιτρέπεται, επίσης , όπως είπα και στην πρώτη μου ομιλία, κάθε εναπόθεση καταλοίπων και μάλιστα τοξικών διέπεται υπό το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο ευρωπαϊκών οδηγιών. Δυστυχώς, με το συγκεκριμένο άρθρο παρακάμπτονται ακόμα και αυτές οι συγκεκριμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τα άρθρα 182 και 183 με τα οποία δίνεται η παράταση λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών έξω από λατομικές περιοχές, θέλω να πω ότι, πρώτα απ’ όλα, αγνοείται σαφέστατα η πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αυτών των θεμάτων. Αναφέρω χαρακτηριστικά την 1569/2005 απόφαση της Ολομέλειας με την οποία ουσιαστικά προσδιορίζεται το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις και ανοχή λειτουργίας λατομείων εκτός λατομικών ζωνών.

Για το συγκεκριμένο κλάδο και τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, διαιωνίζεται ένα μεταβατικό καθεστώς που διαρκεί από το 1987, δηλαδή πλέον των είκοσι τεσσάρων ετών. Επ’ αυτού αναφέρομαι στην 705/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, ανατρέπεται ο κανόνας περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως προϋπόθεση για τη λειτουργία των συγκεκριμένων λατομείων, με συνέπεια να αποστερείται από τη διοίκηση και σε τελική ανάλυση από το κοινό η δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαβούλευση και στη συνεκτίμηση αυτών των όρων.

Αυτές είναι οι επισημάνσεις μας, οι παρατηρήσεις μας, επί των συγκεκριμένων άρθρων, επί των οποίων βεβαίως υπάρχει έμμεση, πλην σαφέστατη τοποθέτηση και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Επιτροπής στην αντίστοιχη ανάλυση και αξιολόγηση που κάνει επί των συγκεκριμένων άρθρων. Επίσης, υπάρχει αντίστοιχη παρατήρηση μας στην παράγραφο 5 του άρθρου 164, όπου ουσιαστικά αποστερείται το Υπουργείο από τη δυνατότητα να εκδώσει κοινή υπουργική απόφαση και να επιβάλει πρόσθετους όρους στους αναδόχους των εκμεταλλεύσεων για τους υδρογονάνθρακες να προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βεβαίως, υπάρχει και μια έντονη και σαφέστατη τοποθέτηση του Επιστημονικού Συμβουλίου επί του άρθρου 189, όσον αφορά τη σαφή, κατά την εκτίμηση του Συμβουλίου, παραβίαση του χωροταξικού σχεδιασμού περιοχών σε σχέση με την εγκατάσταση των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας.» Υπάρχει έντονη δημοσιότητα για το άρθρο 197. Δεν άκουσα διευκρινήσεις γι αυτό, όσον αφορά δηλαδή τις λεγόμενες προνομιακές, χαριστικές, παραχωρήσεις σε συγκεκριμένο εργοστασιακό όμιλο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ζητώ να υπάρξουν αυτές οι διευκρινίσεις.»

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Δέκα ερωτήματα στην κυβέρνηση για τις απ’ ευθείας αναθέσεις δικαιωμάτων στην ιδιωτικοποιημένη κατά 66% εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΘΕΣΕ Ο ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση σε σχέση με το θέμα των απ’ ευθείας αναθέσεων μονοπωλιακών δικαιωμάτων στην εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ:
Η ΟΠΑΠ ΑΕ έχει κατά το 66% ιδιώτες μετόχους, εκ των οποίων δύο διαθέτουν ποσοστά που προσεγγίζουν στο 20% των μετοχών της εταιρείας. Η κυβέρνηση έχει προωθήσει  ή/και προωθεί στη Βουλή ρυθμίσεις (στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και του πολυνομοσχεδίου για τη δημοσιονομική εξυγίανση), με τις οποίες σκοπεύει να αναθέσει απ’ ευθείας δικαιώματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ (χρονική επέκταση του μονοπωλίου ΟΠΑΠ πιθανότατα για μια δεκαετία και άδειες για 16.500 παιγνιομηχανήματα/φρουτάκια), στην ΟΠΑΠ Α.Ε., ακριβώς την στιγμή κατά την οποία η εταιρία πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί κατά 100%, ενώ προβλέπεται επιπροσθέτως η δυνατότητα παραχώρησης της εκμετάλλευσης των σχετικών μηχανημάτων από την ΟΠΑΠ σε τρίτους.  Την ίδια στιγμή για το ποιος θα πάρει τις άδειες για τα υπόλοιπα 18.500 παιγνιομηχανήματα (σύνολο 35.000 που είναι αριθμός ούτως ή άλλως υπερβολικός και αυξημένος κατά 5.000 σε σχέση με το αρχικό σχέδιο νόμου), προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμού. Η διάρκεια της σχετικής άδειας (δεκαετής) υπερβαίνει μάλιστα το χρόνο κατά τον οποίο έχει σήμερα η ΟΠΑΠ ΑΕ το δικό της μονοπώλιο, το οποίο λήγει την 12 Οκτωβρίου του 2020.
Λαμβάνοντας υπόψη  λοιπόν τα παραπάνω, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα προς την κυβέρνηση:
 1. Γιατί η κυβέρνηση έστειλε στη Βουλή άλλες διατάξεις από αυτές που είχε στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (όπου προβλεπόταν για όλες τις άδειες διαγωνιστική διαδικασία), ειδικά για το θέμα της άδειας στην ΟΠΑΠ ΑΕ;
 2. Γιατί επιτρέπεται στην ΟΠΑΠ ΑΕ (μόνον) να εκχωρεί σε τρίτους το δικαίωμα εκμετάλλευσης των σχετικών μηχανημάτων (και μάλιστα ακόμα και του συνόλου τους); Ποιοι είναι αυτοί οι τρίτοι; Είναι εκτός των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ; Τους γνωρίζει η κυβέρνηση; Θα εκμεταλλευτούν τις σχετικές άδειες με άλλο τίμημα από αυτό που θα πληρώσουν όσοι συμμετάσχουν στο δημόσιο διαγωνισμό; Με τι διαδικασίες θα επιλεγούν οι σχετικοί ανάδοχοι όταν η ΟΠΑΠ ΑΕ έχει ρητώς και σε πολλαπλές περιπτώσεις δηλώσει ότι δεν θεωρεί ότι έχει την υποχρέωση εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων διαγωνισμών;
 3. Γιατί υποχρεώνει την ΟΠΑΠ ΑΕ ειδικά (άρθρο 40 παρ.1), να λειτουργήσει τα μηχανήματα εντός έτους από την παραχώρηση της άδειας; Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό μηδενίζει εξ αντικειμένου το χρόνο για διαγωνιστικές διαδικασίες και δημιουργεί εύκρατο κλίμα για νέες απ’ ευθείας αναθέσεις; Γιατί δεν δίνει το χρόνο π.χ. στη νέα ιδιωτική διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ που θα προκύψει από την αποκρατικοποίηση να αποφασίσει τι θα κάνει με τις σχετικές άδειες και δημιουργεί την χρονική πίεση για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από την παρούσα διοίκηση;
 4. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση και ο εισηγούμενος υπουργός Οικονομικών ότι η ΟΠΑΠ ΑΕ, σε ό,τι αφορά τα κέρδη που θα αποκομίσει, δεν είναι δημόσιος φορέας1, όπως δήλωσε στις 17/7 στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, αλλά Ανώνυμη Εταιρεία  με 66% ιδιώτες μετόχους; Συνεπώς με την απ΄ ευθείας ανάθεση άδειας 16.500 παγνιομηχανημάτων στην ΟΠΑΠ και κατά το ποσοστό που θα υπολείπεται η τιμή της άδειας της ΟΠΑΠ για παιγνιομηχανήματα, από την τιμή της αδείας που θα προκύψει από το δημόσιο διαγωνισμό, θα πλουτίσουν αδικαιολόγητα οι ιδιώτες μέτοχοι της ΟΠΑΠ στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δύο μεγάλοι ιδιώτες μέτοχοι, εις βάρος του δημοσίου.
 5. Η ΟΠΑΠ, η διοίκησή της οποίας υπηρετεί κατά νόμο τα συμφέροντα των μετόχων της (κατά πλειοψηφία ιδιωτών), θεωρεί ότι διαθέτει αποκλειστικό δικαίωμα στα παιγνιομηχανήματα και ζητά να εκχωρηθεί αυτό το δικαίωμα με απ’ ευθείας ανάθεση προσδιορίζοντάς το μάλιστα και στα 225 με 260 εκ. ευρώ (βλ. κατάθεση του κ. Σπανουδάκη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής), επικαλούμενη ότι θα διαπράξει το αδίκημα της απιστίας αν δεν το διεκδικήσει. Η κυβέρνηση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα του δημοσίου γιατί αποδέχεται αυτό τον ισχυρισμό, εις βάρος των δικαιωμάτων του δημοσίου; Ο νόμος προβλέπει αποκλειστικό δικαίωμα για τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ (όχι για παιγνιομηχανήματα) και ειδικά στη σύμβαση του 2000 (άρθρο 10)  εξειδικεύεται ρητώς ότι το αποκλειστικό δικαίωμα αφορά «παιχνίδια ή κατηγορίες παιχνιδιών που η διαχείριση οργάνωση και λειτουργία τους έχει χορηγηθεί αποκλειστικά στον ΟΠΑΠ». Με δεδομένο ότι τα παιχνίδια με παιγνιομηχανήματα είχαν ανατεθεί ήδη από το 1994 σε τρίτους φορείς (νόμος περί καζίνο), το δημόσιο δεν είχε κανέναν λόγο να αποδεχθεί ότι τα παιγνιομηχανήματα ανήκουν στα καλυπτόμενα από το δικαίωμα προτίμησης παιχνίδια, αφού ούτε ανήκουν στις κατηγορίες των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ, ούτε αποτελούν νέο παιχνίδι αφού επεκτείνεται απλώς η παραχώρησή τους εκτός καζίνο, κάτι που ασφαλώς δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο νέο παιχνίδι. Ο κ. Σπανουδάκης φοβάται ότι θα κατηγορηθεί για απιστία αν δεν υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μετόχων του, η κυβέρνηση δεν αισθάνεται την ανάγκη να επιδείξει αντίστοιχη ευαισθησία στην υπεράσπιση των συμφερόντων του δημοσίου, έναντι των ιδιωτών μετόχων της ΟΠΑΠ ΑΕ;
 6. Γιατί δεν προβλέπει η κυβέρνηση στο νόμο ότι το τίμημα που θα πληρώσει η ΟΠΑΠ ΑΕ θα είναι ο μέσος όρος του τιμήματος που θα προκύψει από το δημόσιο διαγωνισμό για τα 18.500 μηχανήματα και αν η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν θέλει να το πληρώσει τότε ας γίνει εκ νέου δημόσιος διαγωνισμός ανοικτός σε όλους (και στην ΟΠΑΠ ΑΕ), για τα υπόλοιπα 16.500 παιγνιομηχανήματα; Τι θα έβλαπτε αυτό την ΟΠΑΠ ΑΕ ή το δημόσιο συμφέρον;
 7. Γνωρίζει η κυβέρνηση ότι η δικαιολογία της επείγουσας είσπραξης εσόδων, την οποία επισήμως παρουσίασε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο κ. Βενιζέλος2, παραβιάζει ρητώς τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η παραχώρηση μονοπωλιακών δικαιωμάτων για λόγους εισπρακτικούς;
 8. Αν επιλέγει την οδό της μονοπωλιακής διάρθρωσης της αγοράς η κυβέρνηση, γιατί προβλέπει την επέκταση της αδείας της -σε λίγους μήνες κατά 100% ιδιωτικής- ΟΠΑΠ ΑΕ με απ’ ευθείας ανάθεση και όχι με διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού, ανοικτού προς οιονδήποτε ενδιαφερόμενο θα είχε αντικειμενικά τα εχέγγυα να εκπληρώσει τις ίδιες προϋποθέσεις; Γνωρίζει ότι το σχετικό δικαίωμα έχει αξία δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι η όποια διαφορά μεταξύ του δικαιώματος που θα προέκυπτε από διαγωνισμό και της χαμηλότερης τιμής που θα προκύψει από ευθείας ανάθεση στην (κατά 66% ιδιωτική ΟΠΑΠ ΑΕ), αποτελεί αδικαιολόγητο πλουτισμό των ιδιωτών μετόχων της ΟΠΑΠ ΑΕ;
 9. Με δεδομένο ότι η ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω της διαφημιστικής της δαπάνης, της επιρροής της στο ποδόσφαιρο και των παρεμβάσεών της στη δημοσιογραφία (για τις οποίες μαθαίνουμε πολλά τις τελευταίες ημέρες), είναι σημαντικός μοχλός παρέμβασης στη δημόσια ζωή, γιατί επιδιώκει η κυβέρνηση να την ισχυροποιήσει στο μέγιστο βαθμό και με χρονικό ορίζοντα δεκαετιών, λίγο πριν γίνει 100% ιδιωτικό μονοπώλιο;
 10. Γιατί η κυβέρνηση ενώ προβλέπει κάρτα παίκτη και επώνυμο παιχνίδι στους λοιπούς πλην ΟΠΑΠ ιδιώτες, διατηρεί την ανωνυμία των παικτών στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ, ενθαρρύνοντας έτσι κάθε είδους μη νόμιμες δραστηριότητες, που είναι φυσικό να ενθαρρύνονται από την ανωνυμία;
 
    Ο Θόδωρος Σκυλακάκης  κατέθεσε ταυτόχρονα  δύο ερωτήσεις  προς την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, στις οποίες  θέτει το θέμα  των παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου που συνεπάγονται οι συγκεκριμένες απ’ ευθείας αναθέσεις, με τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτάται:
 1. «Στην γραπτή ερώτηση E-9086/2010, τον Οκτώβριο του 2010, επισημαίνεται ότι οι απ’ ευθείας αναθέσεις σε κρατικό μονοπώλιο αδειών τυχερών παιχνιδιών που γίνονται για λόγους άντλησης εσόδων είναι αντίθετες «με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (στην οποία υπάρχει αναφορά και στην πρόσφατη απόφαση C 64/08 της 9/9/2010), σύμφωνα με την οποία «οι περιορισμοί των θεμελιωδών ελευθεριών στον τομέα των τυχερών παιγνίων (σ.σ. που αιτιολογούν την απ’ ευθείας ανάθεση αδειών σε κρατικά μονοπώλια) πρέπει να εξυπηρετούν πράγματι τον σκοπό του περιορισμού των ευκαιριών συμμετοχής σε τυχερά παίγνια και όχι της εξευρέσεως μιας νέας πηγής εσόδων»;
  Η Επιτροπή απάντησε ότι «περιορισμοί τέτοιων ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, επιτρέπονται βάσει της Συνθήκης, εφόσον δεν συνεπάγονται διακρίσεις, δικαιολογούνται από έγκυρο δημόσιο συμφέρον, είναι αναγκαίοι και αναλογικοί και συνάδουν με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
  Στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής  που ψηφίστηκε στη Βουλή η  κυβέρνηση περιλαμβάνει ρητώς την  χρονική επέκταση του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης αλλά και την με απ’ ευθείας ανάθεση στην ΟΠΑΠ ΑΕ άδειας για 16.500 παγνιομηχανήματα, ενώ μετά τις ενέργειες αυτές προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση του υπολοίπου 34% της ΟΠΑΠ ΑΕ που κατέχει το δημόσιο.  Ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών κ. Βενιζέλος δήλωσε μάλιστα κατά την συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής ότι «Το κεφάλαιο, λοιπόν, περί των τυχερών παιχνιδιών είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις αποκρατικοποιήσεις, διότι στην πραγματικότητα αφορά την ενίσχυση της αξίας και άρα, την αξία της αγοραστικής δύναμης του ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ είναι κρίσιμος για το πρώτο κύμα ιδιωτικοποιήσεων του Σεπτεμβρίου και για το δεύτερο του Δεκεμβρίου και πρέπει να ολοκληρώσουμε την ενίσχυση του ΟΠΑΠ με πολλούς τρόπους, με την παράταση της άδειας που έχει. Αυτό σημαίνει έσοδα για το δημόσιο και δεύτερον, με τη χορήγηση της άδειας μηχανών για τα νέα αυτά παιχνίδια. Αυτό σημαίνει άμεσα έσοδα για το δημόσιο. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι η αγοραία αξία του ΟΠΑΠ αυξάνεται και έχουμε πολύ καλύτερες πιθανότητες για το δημόσιο ταμείο, εφόσον κάνουμε αυτή την ενέργεια».
  Με δεδομένο ότι  είναι προφανές ότι επιχειρείται ευθεία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, σκοπεύει η Επιτροπή να παρέμβει για να εμποδίσει την υλοποίηση  της απόφασης αυτής και αν ναι,  ποια είναι η διαδικασία την οποία σκοπεύει να ακολουθήσει;»
 1. Σε απάντησή της στην γραπτή ερώτηση E-9086/2010, τον Οκτώβριο του 2010, η Επιτροπή επισημαίνει ότι «περιορισμοί τέτοιων ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, επιτρέπονται βάσει της Συνθήκης, εφόσον δεν συνεπάγονται διακρίσεις, δικαιολογούνται από έγκυρο δημόσιο συμφέρον, είναι αναγκαίοι και αναλογικοί και συνάδουν με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
  Η κυβέρνηση  κατέθεσε στην Βουλή στα πλαίσια  πολυνομοσχεδίου που ρυθμίζει το θέμα των τυχερών παιχνιδιών διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δίδεται με απ’ ευθείας ανάθεση άδεια στην ΟΠΑΠ ΑΕ για 16.500 παιγνιομηχανήματα (τα 1500 εκ των οποίων θα εκχωρηθούν στον ΟΔΙΕ που επίσης προβλέπεται να άμεσα να ιδιωτικοποιηθεί), ενώ για τα υπόλοιπα 15.000 η ΟΠΑΠ ΑΕ, έχει με βάση το νόμο το δικαίωμα να τα παραχωρεί σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος. Η άδεια έχει διάρκεια 10 ετών υπερβαίνει δηλαδή ακόμα και το διάστημα κατά το οποίο ισχύει η σύμβαση παραχώρησης μονοπωλίου που έχει συνάψει η ΟΠΑΠ ΑΕ με το ελληνικό δημόσιο. Με δεδομένο ότι για τα υπόλοιπα 18.500 μηχανήματα προβλέπεται δημόσιος διαγωνισμός και ότι η ΟΠΑΠ ΑΕ προβλέπεται ότι θα ιδιωτικοποιηθεί αμέσως μετά κατά 100%, θεωρεί η Επιτροπή ότι συνάδουν οι ρυθμίσεις αυτές με την τήρηση των ευρωπαϊκών συνθηκών και τις προβλέψεις για έγκυρο δημόσιο συμφέρον, αναγκαιότητα και αναλογικότητα και τη νομολογία του ΔΕΚ.
      Αν  ναι ποιο ακριβώς δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται;
  Έλαβε γνώση  των ρυθμίσεων αυτών η Επιτροπή κατά την αποστολή προς αυτήν του σχετικού νομοσχεδίου από τις ελληνικές αρχές, ή οι σχετικές διατάξεις προστέθηκαν εκ των υστέρων, μη επιτρέποντας έτσι στην Επιτροπή να διατυπώσει εγκαίρως τις απόψεις της;
  Θεωρεί η  Επιτροπή ότι η διαδικασία που  ακολούθησαν οι ελληνικές αρχές ως προς το χρονοδιάγραμμα της γνωστοποίησης και κατάθεσης εκ νέου των ρυθμίσεων για την αγορά τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, συνάδει με τις σχετικές προβλέψεις του κοινοτικού δικαίου;

Οι Ευρωπαίοι ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Τώρα είναι η σειρά μας…

του Λευτέρη Αυγενάκη,
Βουλευτή Ηρακλείου και Γραμματέα Οργανωτικού ΔΗ.ΣΥ.

To νέο «πακέτο» διάσωσης της Ελλάδας, που αποφασίστηκε στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης Πέμπτης, μας έδωσε μια ουσιαστική ευκαιρία να πάρουμε «μια ανάσα» στον κοπιαστικό αγώνα για την έξοδο από τη δημοσιονομική κρίση.

Η σύνθετη λύση που βρέθηκε για την αντιμετώπιση του επίσης σύνθετου Ελληνικού προβλήματος χρειάζεται βεβαίως περαιτέρω διευκρινήσεις ειδικά σε ό,τι αφορά τα ομόλογα και τον τραπεζικό τομέα. Αναμφισβήτητο είναι ωστόσο ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, παρά τις ενστάσεις, δυσκολίες και επιφυλάξεις τους, ανέλαβαν στο ακέραιο την ιστορική τους ευθύνη απέναντι στη χώρα μας και τη ζώνη του Ευρώ, δίνοντας μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στις αγορές. Συνέβαλαν με τις αποφάσεις τους στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, στη δημιουργία συνθηκών σταθεροποίησης της οικονομίας μας, ενώ θωράκισαν τα άλλα κράτη μέλη από τους φόβους επέκτασης της κρίσης χρέους.

Η Δημοκρατική Συμμαχία αισθάνεται δικαιωμένη, διότι ένα μεγάλο μέρος των προτάσεων των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων έχει υιοθετηθεί στην πρόταση αυτή. Ταυτόχρονα όμως, το αναμφισβήτητα θετικό αποτέλεσμα της Συνόδου δεν αλλάζει την αυταπόδεικτη πραγματικότητα ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της χώρας πρέπει να προχωρήσουν. Τώρα είναι που δεν πρέπει να χαλαρώσουμε. Τώρα είναι που οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις του τόπου και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες και να μην αφήσουμε ούτε μια ημέρα να πάει χαμένη.

Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι, όσο και εάν το θέλουν, δεν μπορούν να δώσουν την τελική λύση των προβλημάτων μας. Αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της κυβέρνησης και συνολικά της πολιτικής ηγεσίας να αναθεωρήσουν άμεσα τα κακώς κείμενα και οι δομικές παθογένειες του Δημοσίου τομέα. Να διαμορφωθεί δηλαδή οριστικά και αμετάκλητα το σταθερό πλαίσιο, ώστε το Ελληνικό κράτος να μάθει να συλλέγει τους φόρους του, να μειώσει τις δαπάνες του, να περιορίσει την παρέμβασή του στην οικονομία, να βάλει τέλος στην υπερφορολόγηση του ιδιωτικού τομέα και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Είναι γεγονός ότι οι αποφάσεις του Eurogroup δίνουν στην κυβέρνηση μια μικρή πίστωση χρόνου για να προχωρήσει άμεσα τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που δεν έκανε μέχρι σήμερα. Της δίνουν τον απαραίτητο ζωτικό χώρο να κινηθεί. Αλλά πρέπει να κινηθεί άμεσα και να μην ακολουθήσει την πολιτική που ακολούθησε τον τελευταίο χρόνο, του εφησυχασμού και της αδράνειας.

Διότι δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για την καθυστέρηση των αναγκαίων δομικών μεταρρυθμίσεων, δεν υπάρχει κανένα χρονικό περιθώριο για τη μείωση του υπερτροφικού, μη ανταγωνιστικού δημόσιου τομέα, δεν μπορεί να υπάρχει καμία αναβολή για τον ουσιαστικό περιορισμό των δαπανών και καμία παρέκκλιση από την πλήρη απελευθέρωση όλων των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας που μπορούν να φέρουν την ανάπτυξη.

Οι Ευρωπαίοι ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Τώρα είναι η σειρά μας…
Enhanced by Zemanta

Κυριακή 24 Ιουλίου 2011

TIME: «Θα σωθεί τελικά η Ελλάδα;»

Mε τίτλο "Will the second Greek bailout save the euro?" το περιοδικό ΤΙΜΕ αναφέρεται στις σημαντικές αποφάσεις των 17 ηγετών για την Ελλάδα. «Μετά από 18 μήνες αναποφασιστικότητας, διαπληκτισμούς και αυταπάτες, οι ηγέτες της ζώνης του ευρώ έχουν καταφέρει να βρουν μια δεύτερη διάσωση της Ελλάδα» αναφέρει ο αρθογράφος.
«Το συνολικό πακέτο που συμφωνήθηκε την Πέμπτη, περιλαμβάνει μερικές εντυπωσιακές ανακαλύψεις στην προσέγγιση της Ευρώπης για την επίλυση της αποσταθεροποιητικής κρίσης του χρέους σε ευρώ».
Ο αρθρογράφος όμως αναρωτιέται «Θα λειτουργήσει αυτό το δεύτερο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας; Eχω τις αμφιβολίες μου»
Τα καλά νέα
Κατ’ αρχάς, ας δούμε τα καλά νέα γράφει ο Michael Schuman. «Η Ελλάδα θα λάβει περισσότερα χρήματα αλλά και θα ’χει κάποια ελάφρυνση του χρέους. Οικονομικοί αναλυτές αναφέρουν εδώ και καιρό ότι το χρέος στην Ελλάδα -που είναι στο 160% του ΑΕΠ - δεν είναι βιώσιμο. Σε αυτό το πακέτο, με ημερομηνίες λήξης έως και 30 ετών, η χώρα θα πρέπει να ακολουθήσει τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Θεωρητικά, η Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει στην οικονομική ανάπτυξη και να εξοφλήσει τα υπολειπόμενα χρέη της».
Οι ηγέτες του ευρώ συμφώνησαν στην αγορά κρατικών ομολόγων από την δευτερογενή αγορά, και μείωσαν σημαντικά το επιτόκιο δανεισμού συνεχίζει ο αρθρογράφος.
Τα δύσκολα
«Μέχρι εδώ καλά. Αλλά όλα αυτά θα λειτουργούν πραγματικά; Υπάρχουν πολλά άλυτα ζητήματα που, κατά τη γνώμη μου, να θέσουν ακόμα περισσότερο σε κίνδυνο το ευρώ.
Η Ελλάδα μέχρι το 2014, θα πρέπει να επιστρέψει περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ευτελές ποσοστό μόλις 7% του χρέους της.
Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η «εθελοντική» συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ανταλλαγή ή πώληση ομολόγων με τους όρους του πακέτου.
Δεύτερον, το πακέτο για την Ελλάδα διευκολύνει τους όρους των δανείων διάσωσης και για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και προσφέρει σε άλλες χώρες (όπως η Ισπανία και η Ιταλία ) κάποια προληπτική χρηματοδότηση και βοήθεια.
Αλλά δεν υπάρχει ολοκληρωμένη συμφωνία για το χειρισμό χρεωμένων μελών της Ευρωζώνης. Στην πραγματικότητα, οι ηγέτες της Ευρώπης θέλησαν να πείσουν τους ιδιώτες επενδυτές ότι αυτό το πακέτο για την Ελλάδα δεν θα αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικές συμφωνίες διάσωσης».


kalamatanews.blogspot.com

Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

Η οικονομική ανάπτυξη μετριέται και σε Μbs

The Nokia Siemens Networks logo created by Mov...Image via Wikipedia“Και όμως η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας μετριέται και σε Mbs”, ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Αθανάσιος Έξαρχος, Διευθύνων Σύμβουλος της Nokia Siemens Networks στην Ελλάδα, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εταιρεία για τους έλληνες δημοσιογράφους με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας Connectivity Scorecard 2011, με τη Σουηδία να παραμένει στην κορυφή, παρά τη βελτίωση της θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Καλύπτοντας πενήντα χώρες παγκοσμίως, η έρευνα Connectivity Scorecard τονίζει ότι οι χώρες που συνεχίζουν να επενδύουν στην τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) θα είναι αυτές που θα αποφύγουν καλύτερα τους σκοπέλους της οικονομικής κρίσης και θα θέσουν τις βάσεις για αειφόρο ανάπτυξη.» Δυστυχώς για τη χώρα μας, στη σχετική βαθμολογία για τις καινοτόμες οικονομίες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα, αν και βελτίωσε τη βαθμολογία της σε σχέση με την έρευνα του 2010, κατατάχθηκε τελευταία, με σημαντική διαφορά από την πρωτοπόρο Σουηδία και κάτω από χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. «Μία από τις μελέτες καταδεικνύει σαφή συσχετισμό των επενδύσεων σε ICT σε μια χώρα με την ανάπτυξη του ΑΕΠ. Ειδικότερα για την Ελλάδα τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: μια μικρή αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στον ελληνικό πληθυσμό κατά 10 συνδέσεις στους 100 συνδρομητές, δηλαδή μια αύξηση 10%, θα απέφερε συνολικά αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά δύο δισεκατομμύρια δολλάρια.»

Ο κ. Αθανάσιος Έξαρχος αναφέρθηκε στην επιτυχή πορεία της εταιρείας Nokia Siemens Networks στην Ελλάδα από το 2007, οπότε και ιδρύθηκε παγκοσμίως η Nokia Siemens Networks. «Η Nokia Siemens Networks αποτελεί κορυφαία εταιρεία στο ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακών λύσεων και υπηρεσίων, κάτι που φαίνεται άλλωστε από την πορεία των αποτελεσμάτων μας τα τελευταία χρόνια. Σε μια παγκοσμίως δύσκολη οικονομική συγκυρία και το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοράς να στρέφεται στην Ελλάδα και τις προσπάθειες ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας, η Nokia Siemens Networks συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και σταθερότερους εργοδότες σε τοπικό επίπεδο, απασχολώντας περισσότερους από 750 εργαζόμενους, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τους τομείς της Ερευνας & Ανάπτυξης, των Πωλήσεων και της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες της εταιρείας», και συνέχισε: «Η εταιρεία ταυτόχρονα αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα. Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Nokia Siemens Networks στην Ελλάδα, συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη καινοτομίας για την εταιρεία παγκοσμίως, καθώς έχει την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη σημαντικών προϊόντων και εφαρμογών, τα οποία προορίζονται για κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς ανά τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Nokia Siemens Networks επενδύει κατά μέσο όρο 16.4% των καθαρών πωλήσεων της σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης παγκοσμίως.»

Στο κέντρο σήμερα απασχολούνται περίπου 540 Έλληνες μηχανικοί οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη του τμήματος που δραστηριοποιείται σε τεχνολογίες αιχμής όπως το Mobile Internet και η σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών για δίκτυα νέας γενιάς. Με το 100% της παραγωγής να εξάγεται σε όλο τον κόσμο το Κέντρο συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας αποτελώντας ένα πρότυπο κέντρο τεχνολογίας, εκπαίδευσης και καινοτομίας. ’Οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη των προϊόντων και των τεχνολογιών αιχμής με τις ιδέες τους και τη συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση έργων σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια εστία προόδου και καινοτομίας. Η ενθάρρυνση και η επιβράβευση των νέων ιδεών αποτελούν βασικά στοιχεία της εταιρικής κουλτούρας που αντιμετωπίζει την καινοτομία ως στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης. Έχοντας ως όπλο την ισχυρή τεχνογνωσία και την εμπειρία έργων μεγάλης κλίμακας σε τεχνολογίες αιχμής οι Έλληνες μηχανικοί διαδραματίζουν ένα σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών της χώρας όπως οι επικοινωνίες και η ψηφιακή κοινωνία.

«Η δέσμευση της εταιρείας μας απέναντι στη χώρα δε σταματά όμως εδώ. Πρόσφατα, ως επιβράβευση της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή ευθύνης της που περιλάμβανε την Αλβανία, την Κύπρο και τη Μάλτα, ανατέθηκαν επιπλέον αρμοδιότητες εμπορικής ευθύνης για πελάτες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την ΠΓΔΜ. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών των στελεχών της εταιρείας στη χώρα και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και θετικό μήνυμα προς τις αγορές από τη Nokia Siemens Networks.», ολοκλήρωσε ο κ. Έξαρχος.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Janne Rajala, (φωτό) Senior Consultant της Communicea και μέλος της ομάδας των αναλυτών που εκπόνησαν την μελέτη, για τέταρτη συνεχή χρόνια.

«Η κατάταξη κάθε χώρας στο Connectivity Scorecard βασίζεται σε συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ των κρατών, και, γι’ αυτό το λόγο, η απόδοση κάθε χώρας μετριέται σε σχέση με την απόδοση της πρώτης χώρας σε αυτή την κατηγορία την δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η ανάλυση κάθε χώρας, ο προσδιορισμός των δυνατών σημείων της και των αδυναμιών της, και οι προοπτικές βελτίωσης που ανοίγονται για το μέλλον.»

«Η Ελλάδα με βαθμολογία 4,22 διατηρεί την τελευταία θέση στην κατάταξη με των 25 ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών που καθοδηγούνται από την καινοτομία (innovation driven economies), στον πίνακα με τους δείκτες συνδεσιμότητας του 2011 (Connectivity Scorecard 2011 index). Η Ελλάδα βρισκόταν στην ίδια θέση και το 2010 με βαθμολογία 3,44 και όπως φαίνεται συνεχίζει την ίδια μη δυναμική πορεία. Παρότι η χώρα έχει να επιδείξει ένα σημαντικά μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σύγκριση με πολλές από τις οικονομίες της ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, η απόδοση της Ελλάδας στις περισσότερες παραμέτρους του δείκτη είναι χαμηλή. Σε 19 από τις 40 συνυπολογιζόμενες παραμέτρους η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία πεντάδα, και συγκεκριμένα η Ελλάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα αδύναμη σε μετρήσεις που έχουν σχέση με το Διαδίκτυο, και συγκεκριμένα τη χρήση του από τους καταναλωτές και την υποδομή του δημόσιου τομέα. Παρ’ όλα αυτά οι επιδόσεις σε κάποιες μετρήσεις σχετικές με τις τηλεπικοινωνίες είναι ικανοποιητικές.

Για παράδειγμα, η Ελλάδα εμφανίζεται μέσα στις πρώτες 10 θέσεις σε πέντε από τις μετρούμενες παραμέτρους. Η διείσδυση των γραμμών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι σχετικά υψηλή – η Ελλάδα διακρίνεται ανάμεσα στις 10 πρώτες θέσεις μεταξύ των 25 χωρών των οποίων η οικονομική εξέλιξη καθοδηγείται από την καινοτομία. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η αύξηση πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα αυτών των χωρών, στις οποίες αναπτύσσονται τάσεις αντικατάστασης της σταθερής από την κινητή τηλεφωνία. Επίσης, στην κατηγορία της χρήσης από το καταναλωτικό κοινό, η Ελλάδα εμφανίζεται σε καλή θέση όσον αφορά στη σταθερή αλλά και στην κινητή τηλεφωνία.

Από την πλευρά του επιχειρηματικού τομέα, στον οποίο και αποδίδεται η μεγαλύτερη βαρύτητα στην έρευνα, η Ελλάδα εμφανίζει σχετικά καλή επίδοση όσον αφορά στο κομμάτι των εταιρικών υπηρεσιών δεδομένων (data services) –μετρούμενο βάσει εσόδων– με υπηρεσίες IP VPN και Ethernet (π.χ. χρήση νέων πρωτοκόλλων δεδομένων). Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι η Ελλάδα δε διαθέτει παραδοσιακά υποδομή τέτοιου είδους και οι εταιρικές υπηρεσίες data είναι σχετικά «νέες» στην ελληνική αγορά. Η αύξηση της χρήσης των εταιρικών υπηρεσιών data σε κινητά δίκτυα, είναι επίσης σχετικά υψηλή.

Επιπλέον –και αυτό αποτελεί μάλλον έκπληξη–, αν και η χώρα έχει φτωχές επιδόσεις σε όλες τις άλλες μετρούμενες παραμέτρους που έχουν σχέση με την δημόσια διοίκηση και τον δημόσιο τομέα, εμφανίζει σχετικά καλές επιδόσεις στο ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες e-government. Στην πραγματικότητα, η χρήση υπηρεσιών e-government στην Ελλάδα είναι αναλογικά μεγαλύτερη της αντίστοιχης χρήσης σε κάποιες περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία.»

Σχετικά με τους τομείς της έρευνας όπου η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλές αρνητικές επιδόσεις, ο κ. Janne Rajala σχολίασε: «Μόλις το 27% του πληθυσμού της Ελλάδας είναι συχνοί χρήστες του Διαδικτύου, σε σύγκριση με το 50-70% των χωρών που προηγούνται. Αυτό έχει σαν συνέπεια, η ανάπτυξη υπηρεσιών όπως το Internet banking ή οι αγορές μέσω Διαδικτύου να κατατάσσουν την Ελλάδα στην χαμήλοτερη θέση μεταξύ των χωρών των οποίων η οικονομική ανάπτυξη καθοδηγείται από την καινοτομία.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις, τόσο στις μετρούμενες παραμέτρους που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών, όσο και την χρήση αυτών. Η διείσδυση προσωπικών υπολογιστών είναι πολύ χαμηλή σε σύγκριση με άλλες Μεσογειακές χώρες ή τις πιο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων από τις επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες τηλεφωνίας προς επιχειρήσεις και η χρήση ασφαλών διακομιστών βρίσκεται ακόμη πολύ χαμηλά. Επιπλέον, η κατά κεφαλήν δαπάνη για υπηρεσίες ΙΤ από τις επιχειρήσεις στη χώρα είναι η χαμηλότερη συγκριτικά μεταξύ όλων των χωρών των οποίων η οικονομική ανάπτυξη καθοδηγείται από την καινοτομία – 20% της αντίστοιχης δαπάνης χωρών όπως η Ιταλία και η Ισπανία, και κάτω από 10% της δαπάνης χωρών που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην έρευνα.

Η Ελλάδα παρουσιάζει επίσης χαμηλές επιδόσεις στις παραμέτρους αξιόλογησης που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση και τον δημόσιο τομέα, όσον αφορά στην ανάπτυξη υποδομών και στην χρήση τους. Οι κατά κεφαλήν δαπάνες της δημόσιας διοίκησης για εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Ο ΟΗΕ κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις (μεταξύ των χωρών των οποίων η οικονομική ανάπτυξη καθοδηγείται από την καινοτομία) της λίστας που αφορά δείκτες υπηρεσιών e-government και συμμετοχής, με μόνο το 10% περίπου του πληθυσμού να χρησιμοποιεί υπηρεσίες e-government.»

Στην παρουσίαση του ο κ. Rajala αναφέρθηκε σε πλήθος βέλτιστων πρακτικών παγκοσμίως, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο για το μελλοντικό ψηφιακό σχεδιασμό της χώρας. « Με την υπάρχουσα οικονομική κρίση, οι προσπάθειες να βελτιωθεί το επίπεδο χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) θα μπορούσαν να δώσουν την απαιτούμενη ώθηση για οικονομική ανάπτυξη.», σχολίασε κατά το κλείσιμο της εκδήλωσης.

Enhanced by Zemanta

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

Πώς αντιμετώπισαν τα αμερικανικά ΜΜΕ τη διάσωση της Ελλάδας

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Eurogroup, Jean-C...Image by Πρωθυπουργός της Ελλάδας via Flickr"Σημαντικό βήμα" για την αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους, "προσπάθεια "ισχυροποίησης" της Ευρωζώνης και "νέο σχέδιο Μάρσαλ" για την Ελλάδα, είναι μερικές από τις ποικίλες εκτιμήσεις των αμερικανικών ΜΜΕ.

Μεταξύ άλλων, η "Νιου Γιορκ Τάιμς" αναφέρει ότι "πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα", όπως εάν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης θα χαρακτηρίσουν την επιτευχθείσα συμφωνία ως χρεοκοπία ή ενέργεια με επιπτώσεις στις αξιολογήσεις τους σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, οι συντάκτες του κειμένου διερωτώνται σε σχέση με τις αγορές παραγώγων και τα CDS, εάν θα υπάρξει ανακοίνωση για την πληρωμή ή μη όσων στοιχημάτισαν κατά της Ελλάδας, την ίδια στιγμή που η αγορά δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει εάν το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Ελλάδα συνιστά πρωτίστως δάνειο ή επιλεκτική χρεοκοπία.

Σε άλλη ανάλυση στην ίδια εφημερίδα υποστηρίζεται ότι εάν η Ευρώπη επιθυμεί πραγματικά να διατηρήσει τα πλεονεκτήματα του ευρώ, θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική και οικονομική ενσωμάτωση, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα κράτη-μέλη της θα πρέπει να εγκαταλείψουν σε μεγάλο βαθμό την εθνική τους κυριαρχία. Παράλληλα, σύμφωνα με την άποψη του αρθρογράφου, οι νέες αποφάσεις που ελήφθησαν στη χθεσινή σύνοδο κορυφής αναγνωρίζουν ότι η μέχρι πρότινος εφαρμοσθείσα στρατηγική "ευημερία μέσω λιτότητας" ήταν "πλήρης αποτυχία". Και ακόμη, όπως τονίζεται, και αν υπάρχει μικρή αμφιβολία ότι η "ελληνική ανηθικότητα" ήταν σε μεγάλο βαθμό υπαίτια για το χάλι που προκλήθηκε στη χώρα, οι περικοπές των κρατικών δαπανών σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας δεν θα δημιουργήσουν επ’ ουδενί την απαιτούμενη ανάκαμψη και ανταγωνιστικότητα για την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους.

Σε κύριο άρθρο της "Γουόλ Στριτ Τζέρναλ" διατυπώνεται η γνώμη ότι αν η πρώτη διάσωση της Ελλάδας δεκαπέντε μήνες πριν ήταν "ισοδύναμη του σοκ και του δέους", τότε η χθεσινή σύνοδος στις Βρυξέλλες μοιάζει με "μπερδεμένη και ασαφής περίπτωση". Αρκετές ήταν οι διαρροές σχετικά με τις επιμέρους πτυχές της συμφωνίας για ένα νέο πακέτο διάσωσης πριν από τη συνάντηση, σύμφωνα με τη θέση της εφημερίδας, προσθέτοντας ότι παρόλο που εντός των θυρών αρκετά ήταν τα ζητήματα που συζητήθηκαν, το πιο σημαντικό επίτευγμα φαίνεται να είναι η συμφωνία για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, αν και ακόμα και σε αυτό το σημείο τα ερωτήματα παραμένουν. Για να αξίζει τον κόπο μια αναδιάρθρωση, όπως υποστηρίζεται, θα έπρεπε να μειωθεί σημαντικά το απόθεμα του ελληνικού χρέους που ανέρχεται στο 160% του ΑΕΠ και αυξάνεται ραγδαία. Όμως μια καθαρά εθελοντική αναδιάρθρωση είναι απίθανο να καλύψει πολλά από αυτά που οφείλει η Ελλάδα. Οι τράπεζες που ήταν παρούσες στην χθεσινή σύνοδο, κατέχουν ένα μικρό ποσοστό του χρέους της Ελλάδας και επίσης οι άλλοι επενδυτές ίσως να μην είναι και τόσο πρόθυμοι να δεχτούν ένα πλήγμα στην αξία των ομολόγων που κατέχουν.

Στο άρθρο της εφημερίδας προβάλλεται επίσης η θέση ότι θα ήταν ντροπή για την Ευρώπη να θίξει το θέμα ταμπού της χρεοκοπίας, χωρίς να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να μειώσει το χρέος της Ελλάδας κάτω από το 100%. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια "προαναπτυξιακή οικονομική μεταρρύθμιση" και όχι μια ακόμη βοήθεια "κενσιανικού τύπου". Όσον αφορά το μηχανισμό σταθερότητας, συνιστά τον πυροσβεστήρα των χρηματιστικών αγορών σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η μετάδοση της κρίσης, πριν να καταστεί απαραίτητη μια διάσωση ελληνικού τύπου σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Σε άλλη ανάλυση που δημοσιεύεται στην ίδια εφημερίδα σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες προχώρησαν τελικά σ’ ένα σημαντικό βήμα μπροστά για την αντιμετώπιση της κρίσης με το ελληνικό χρέος, ωστόσο παραμένουν τρωτά σημεία, που καταδεικνύουν τις αδυναμίες των δανειστικών μηχανισμών της ΕΕ, όπως η συνεχιζόμενη απειλή εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα. Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι παρόλο που οι επενδυτές επέλεξαν χθες να τονίσουν τη θετική πλευρά της συνόδου, με αποτέλεσμα την αύξηση των μετοχών στα χρηματιστήρια και την άνοδο της αξίας του ευρώ, η ανάπτυξη εντός Ευρώπης παραμένει ασταθής. Εάν οι ηγέτες της ευρωζώνης συναντηθούν εκ νέου σε άλλη έκτακτη σύνοδο, θα είναι για να προβούν σ’ ένα καίριο βήμα στο δρόμο προς την πλήρη πολιτική ένωση και τη δημιουργία ενός αληθινού ευρωομολόγου, όπως σημειώνεται.

Η "Ουάσιγκτον Ποστ", σε ανταπόκριση από τη Ρώμη, αναφέρεται στα αποτελέσματα της χθεσινής συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν την παροχή νέων δανείων προς την Ελλάδα, ύψους 145 δις δολαρίων και τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των αδύναμων τραπεζών και κρατών. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία επιτρέπει επίσης τη συμμετοχή των ιδιωτών ομολογιούχων στη διευκόλυνση της Ελλάδας, εγείροντας ωστόσο τη συζήτηση να εκληφθεί ως μορφή χρεοκοπίας.

Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν στις Βρυξέλλες σηματοδοτούν μια προσπάθεια ισχυροποίησης της Ευρωζώνης, σημειώνεται χαρακτηριστικά, καθώς καλούνται οι ισχυρές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, να στηρίξουν τις αδύναμες τράπεζες και χώρες της νομισματικής ένωσης. Στην ανταπόκριση παρουσιάζονται τα μέτρα που ελήφθησαν για την Ελλάδα, τόσο με την παροχή δανείων, όπως και για τη συμμετοχή των τραπεζών, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα επενδύσεων που θα εφαρμοσθεί στη χώρα μας και το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα "νέο σχέδιο Μάρσαλ".

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός της χώρας Γιώργος Παπανδρέου, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής και τη λήψη των νέων αποφάσεων για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα παραμείνει προσηλωμένη στο πρόγραμμά της για την αναδιάταξη της ελληνικής οικονομίας. "Αυτό που ζητάμε είναι το δικαίωμα να υλοποιήσουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, τις ευρείες μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας" τόνισε ο κ. Παπανδρέου, επισημαίνοντας ότι "δεσμευόμαστε να καταστήσουμε τη χώρα μας βιώσιμη, με την επαναφορά της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας".
Enhanced by Zemanta

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

ΔΗΜΑΡ - Τσούκαλης για SIEMENS: Πρέπει να υπάρξει και η τιμωρία των υπαιτίων.

Παρέμβαση του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, Νίκου Τσούκαλη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής για την υπόθεση της Siemens

Σε ένα μήνα, στο τέλος Αυγούστου, συμπληρώνεται μια τριετία σκανδαλοθηρίας στην πατρίδα μας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να θυμίσω ότι τέλος Αυγούστου του 2008 ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου.

Κλείνουμε, λοιπόν, τρία χρόνια κυνήγι μαγισσών απ’ ό,τι φαίνεται σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και βεβαίως βρισκόμαστε μόλις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες, δεκαπέντε κοινοβουλευτικές ημέρες μέχρι τη λήξη αυτής της κρίσιμης θητείας που θα εξαλείψει το αξιόποινο όσων εμπλέκονται ή προτείνεται να εξεταστούν αυτήν την περίοδο.

Αλήθεια, ο απολογισμός συνολικά όλης αυτής της πορείας πότε θα γίνει ολοκληρωμένα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα; Τι κάναμε αυτά τα τρία χρόνια; Και μιλάω μετά λόγου απολύτου γνώσεως γιατί συμμετείχα στις περισσότερες από αυτές τις επιτροπές. Από τη μεριά μου και από το χώρο που εκπροσωπούσα και μαζί με τους άλλους συναδέλφους των επιτροπών κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις «ρηγματώσεις» του απίστευτου αυτού συστήματος που υπήρχε στη χώρα μας, των παράπλευρων λειτουργιών και θεσμών που είχαν αγκαλιάσει ασφυκτικά τις επιτροπές και δεν μας επέτρεπαν πραγματικά να αποδώσουμε αυτή τη δικαιοσύνη που έπρεπε. Και κάναμε πολλά σ’ αυτές τις επιτροπές.

Όμως το μεγάλο ερώτημα ήταν το εξής: Ποιο ήταν αυτό το σύστημα που δεν επέτρεπε σε μας να κάνουμε αυτό το έργο; Τι ήταν αυτό που κάλυπτε όλα τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα αυτών των επιτροπών, όταν έφταναν εδώ μέσα;

Είναι προφανές αυτό το οποίο είπε κάποιος μάρτυρας σε μια Επιτροπή για το σκάνδαλο των ομολόγων.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε –και θα πρέπει να αναφερθεί σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα- ότι το πόρισμα των ομολόγων είναι στα αζήτητα. Σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα έχουν συζητηθεί όλα τα σκάνδαλα, αλλά το πόρισμα των ομολόγων μάλλον έχει ξεχαστεί πλήρως.

Αυτός, λοιπόν, ο μάρτυρας είπε ότι το σύστημα ήταν επιμελώς ανοργάνωτο ή επιμελώς ατημέλητο, ούτως ώστε να καλύπτει ακριβώς αυτές τις συμπεριφορές του πελατειακού συστήματος.

Υπάρχει, λοιπόν, η δίκαιη –και εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει- απαίτηση και του τελευταίου Έλληνα πολίτη να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό το ζητούμενο υπάρχει ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή. Όμως, ποια δικαιοσύνη απαιτούν οι Έλληνες πολίτες; Έχετε την εντύπωση ότι αυτή η απαίτηση τελειώνει στο να πάει απλώς κάποιος φυλακή;

Φαίνεται ότι τα αιτήματα του Έλληνα πολίτη είναι απλά κατανοητά από τους περισσότερους, αλλά δυστυχώς όχι από τους πολιτικούς.

Πρώτον, ακούστηκαν πολλά για διαφθορά. Άραγε, υπάρχει διαφθορά στην πατρίδα μας, σ’ αυτήν εδώ τη χώρα; Αδιαμφισβήτητα. Υπάρχει κάποιος που δεν συμφωνεί μ’ αυτό; Όμως, από το 2008 μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα, η Ελλάδα φιγουράρει στην ένατη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης από άποψη διαφθοράς.

Δεύτερον, στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω μία μεγαλεπήβολη διακήρυξη του κ. Παπανδρέου προεκλογικά, για να αποκτήσει επιτέλους αυτή εδώ η Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κατά της διαφθοράς, σύμφωνα με τη Συνθήκη του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς. Πρόκειται για ζητούμενο, χωρίς κόστος. Δεν το έχουμε.

Όσον αφορά τώρα το πολιτικό χρήμα, εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη καταγγελία που αν γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα είχαν σηκωθεί και οι πέτρες. Αυτή η καταγγελία αφορά το ότι τα δύο κόμματα χρηματίστηκαν. Και δεν είναι μόνο η αναφορά στα γερμανικά δικαστήρια, αλλά έχει ομολογηθεί εμμέσως πλην σαφώς και από στελέχη των δύο μεγάλων κομμάτων ότι πράγματι υπήρχε χρηματισμός, ότι διακινήθηκαν χρήματα προς τα ταμεία. Κι όμως, δεν έχει γίνει κάτι προς την κατεύθυνση διερεύνησης του πολιτικού χρήματος, των οικονομικών των κομμάτων. Τι πιο απλό υπάρχει από το να διερευνηθεί αυτό;

Τρίτον, όσον αφορά την αποζημίωση του ελληνικού δημοσίου, αλήθεια μπορεί να μας πει κάποιος πόσες αγωγές έχουν γίνει, κατά ποίων και για ποια χρηματικά ποσά για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, για το σκάνδαλο της SIEMENS, των υποβρυχίων, των ομολόγων ή για οτιδήποτε άλλο εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου; Δεν γνωρίζουμε κάτι.

Αλήθεια, πόσες από τις καταληκτικές προτάσεις των πορισμάτων προς την εκτελεστική εξουσία και προς το πολιτικό σύστημα έχουν υλοποιηθεί αυτή τη στιγμή;

Βεβαίως, πρέπει να υπάρξει και η τιμωρία των υπαιτίων.

Το σκάνδαλο εκτός από τη νομική του πλευρά, που, κατά την εκτίμηση τη δική μου, είναι απλή– απλώς, όπως συνηθίζουμε κάποιοι νομικοί, διαχειριζόμαστε τους όρους με ένα δικό μας τρόπο- είναι και πολιτικό και κοινωνικό και αξιακό. Στους άλλους όρους, δυστυχώς, δεν έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή τίποτα.

Οι Βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Η εκτίμησή μας είναι πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση στους πολίτες και στον ελληνικό λαό ότι αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ είναι το αποκορύφωμα της υποκρισίας και της προσπάθειας του να κουκουλώσουμε κάποια πράγματα. Η ψήφος μας θα αποτυπωθεί στην κάλπη κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Enhanced by Zemanta

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

Ποιους "παίρνει" μαζί της η Ελλάδα σε περίπτωση πτώχευσης

Τις επιπτώσεις που θα συνεπάγονται οι αποφάσεις των ευρωπαίων ηγετών για τις οικονομίες της ευρωζώνης, εξετάζει σε εκτενές δημοσίευμά του το πρακτορείο Reuters.
Όπως αναφέρεται τρεις είναι οι λύσεις που προκρίνονται από τους ηγέτες της ζώνης του ευρώ, με τις δύο από αυτές να συνεπάγονται την υποβάθμιση του ελληνικού χρέους, σε σημείο τέτοιο ώστε πλέον να χαρακτηρίζεται ως επιλεκτική χρεοκοπία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
Ως επικρατέστερες εμφανίζονται οι λύσεις της επαναγοράς ομολόγων της δευτερογενούς αγοράς, η εθελοντική μετακύλιση χρέους (rollover) στη βάση της γαλλικής πρότασης, όπως επίσης και η εφαρμογή φόρου στις τράπεζες για την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων που θα διατεθούν στην Ελλάδα.
Ωστόσο, όπως εκτιμά το Reuters, σε περίπτωση που υιοθετηθούν λύσεις με βάση τις δύο πρώτες επιλογές το κόστος δανεισμού των υπολοίπων χωρών θα εκτιναχθεί στα ύψη.
Μοιραία, λοιπόν, θα υποβαθμιστεί η πιστοληπτική ικανότητα της Πορτογαλία και Ιρλανδία, ενώ οι τράπεζές τους θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα δανεισμού από τη διατραπεζική αγορά.
Το κόστος δανεισμού της Ισπανίας θα άγγιζε τα επίπεδα της Ελλάδας και της Πορτογαλίας πριν προσφύγουν στον ευρωπαϊκό μηχανισμό. Οι ισπανικές τράπεζες θα είχαν το πρόσθετο πρόβλημα της έκθεσης στο πορτογαλικό χρέος το οποίο θα είχε φτάσει πιθανότατα στο επίπεδο «junk» σύμφωνα με την αξιολόγηση των οίκων.
Επίσης, σε περίπτωση κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, η Ισπανία θα εξαναγκαζόταν να προσφύγει σε εξωτερικό δανεισμό από τα κεφάλαια της ΕΕ.
Με τη σειρά της η Ιταλία θα περιπλεκόταν σε έναν φαύλο κύκλο, καθώς θα επωμιζόταν το κόστος διάσωσης της Ισπανίας, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί περαιτέρω η πιστοληπτική της ικανότητα, εξαιτίας της επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Στην περίπτωση της Ελλάδας οι τράπεζες θα χρειάζονταν (σε περίπτωση «επιλεκτικής χρεοκοπίας» του δημόσιου χρέους) επιπλέον χρηματοδότηση. Αυτή θα μπορούσε να προέλθει μόνο από την ΕΚΤ η οποία δηλώνει προς το παρόν ότι δεν θα δεχόταν κάτι τέτοιο που θα παραβίαζε τις καταστατικές της υποχρεώσεις.
Βέβαια είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο η ΕΚΤ να επέτρεπε στην Τράπεζα της Ελλάδας να χρησιμοποιήσει κεφάλαια από το μηχανισμό (ΕLA) στον οποίο έχει ήδη πρόσβαση η Ιρλανδία.
Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση η ζημιά θα είχε πλέον περάσει τα στενά ελληνικά σύνορα καθώς όπως σημειώνουν αναλυτές της Fitch οι 10 μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες υπολογίζεται ότι είναι εκτεθειμένες σε χρέη ευρωπαϊκών χωρών έχοντας επενδύσει κεφάλαια άνω των 300 δισ. ευρώ.
Και μόνο η υποψία ότι αμερικανικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διατηρούν κεφάλαια που συνδέονται με προβληματικές τράπεζες της Ευρώπης θα ήταν αρκετή για να θέσει στο στόχαστρο των οίκων και τους τραπεζικούς κολοσσούς των ΗΠΑ.

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

"Η ολιγωρία θα παρασύρει κι άλλες χώρες"

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η Ε.Ε. και θα πρέπει χωρίς καθυστερήσεις να πάρει τις αποφάσεις της... γράφει στους F T ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν, επαινώντας τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.
Σήμανε η ώρα των σοβαρών αποφάσεων για την Ευρώπη, υπογραμμίζει σε άρθρο γνώμης στους Financial Times ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν, διευθύνων σύμβουλος του μεγαλύτερου στον κόσμο επενδυτικού οίκου Pimco.

«Ρεαλιστική φωνή ο Παπανδρέου»
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: «Με την πολιτική μυωπία και τον οπορτουνισμό τους, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ενέτειναν και διόγκωσαν το πρόβλημα του χρέους των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειες μολύνοντας επιπλέον και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με χρέη που αναπόφευκτα θα αναδιαρθρωθούν», επισημαίνει ο οικονομολόγος Μοχαμεντ Ελ Εριάν στους FT. «Η μοναδική ρεαλιστική φωνή στην Ευρώπη», γράφει ο κ. Ελ Εριαν, «ήταν του Γιώργου Παπανδρέου στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του Eurogroup. Ο κ. Παπανδρέου», συνεχίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Pimco, «έχει απόλυτο δίκιο όσον αφορά την επεξεργασία και εφαρμογή μεθόδων που να ανταποκρίνονται στο τρίπτυχο: βιωσιμότητα του χρέους, πρόσβαση στις αγορές και ανάπτυξη».

«Σε κρίσιμο σταυροδρόμι»

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: O Γιώργος Παπανδρέου στο τελευταίο συμβούλιο κορυφής «Είναι επίσης σωστή η επισήμανση του κινδύνου που ελλοχεύει στις πολιτικές σκοπιμότητες οι οποίες ουσιαστικά απομειώνουν την επεξεργασία τεχνικών λύσεων. Οι Ευρωπαίοι», υπογραμμίζει ο Μοχαμεντ Ελ Εριάν, «επιβάλλεται να πάρουν πολύ σοβαρά τα λόγια του κ. Παπανδρέου και να προχωρήσουν δίχως καθυστέρηση σε στρατηγικές αποφάσεις». Εκτιμά δε πως δύο είναι οι διέξοδοι από την κρίση: Η οικονομική ένωση, κατ΄αρχάς de jure και μετά de facto ή η αναδιάρθρωση του χρέους όλης της ευρωπαϊκής περιφέρειας, η εγγύηση του υπολοίπου, η ενίσχυση με κεφάλαια της ΕΚΤ και δυναμικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. «Ο κ. Παπανδρέου», καταλήγει το άρθρο των FT, «έχει απόλυτο δίκιο να προειδοποιεί πως η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Όσο οι πολιτικοί της ολιγωρούν τόσο οι λύσεις θα απομακρύνονται, η κρίση θα παίρνει επιδημικές διαστάσεις παρασύροντας στη δίνη της και χώρες που θεωρούν ότι βρίσκονται στο απυρόβλητο».
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011

Η χώρα στα πρόθυρα «επιλεκτικής χρεοκοπίας» λόγω μεθοδευμένης ασυνεννοησίας των δύο μεγάλων κομμάτων

Του Λ. Αυγενάκη , Βουλευτή Ηράλειους της ΔΗΜ. ΣΥΜΑΧΙΑΣ

Πριν από μερικές εβδομάδες οι αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων είχαν τη μοναδική ευκαιρία να συμφωνήσουν στη δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει την πολιτική ευθύνη να προχωρήσει στις αναγκαίες, δύσκολες αποφάσεις και να τις εφαρμόσει. Είχαν την ευκαιρία να παραμερίσουν το κομματικό όφελος και να προτάξουν το εθνικό συμφέρον. Τους δόθηκε η δυνατότητα να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ότι είναι φορείς μιας ώριμης, ευρωπαϊκής πολιτικής κουλτούρας συνεννόησης στα μεγάλα εθνικά θέματα.

Δυστυχώς, αυτό που είναι αυτονόητο για τη λοιπή Ευρώπη, αυτό που ήταν αυτονόητο για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, στη χώρα μας φαντάζει εξωπραγματικό. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν τα δύο μεγάλα αστικά κόμματα να μην μπορούν να συμφωνήσουν, είναι αδιανόητο και πλήρως ανεύθυνο, η Αξιωματική Αντιπολίτευση να συνεχίσει να επενδύει τούτες τις κρίσιμες ώρες στο λαϊκισμό, απλά και μόνο για να καρπωθεί δημοσκοπικά οφέλη. Δεν μπορεί σε αυτές τις οριακές για τη χώρα συνθήκες να συνεχίζονται τα κλασικά πολιτικά παιχνίδια άλλων εποχών.

Το κόστος της ιστορικής ευκαιρίας που χάθηκε, αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα ολοένα και πιο περίτρανα. Η τεράστια ζημιά που έχει προκαλέσει η εθνική ασυνεννοησία είναι ήδη εμφανής και φέρνει τη χρεοκοπία πιο κοντά.


Οι αναφορές περί «επιλεκτικής χρεοκοπίας», που ετέθησαν επίσημα στο τραπέζι των συζητήσεων του Eurogroup, τις οποίες επιβεβαίωσε ο κ. Βενιζέλος, είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες. Η επιλογή αυτή πριν διαμορφωθεί το πλαίσιο της συνολικής λύσης, μειώνει τη διαπραγματευτική δυνατότητα της Ελλάδας, ενόψει της δύσκολης διαπραγμάτευσης για τη νέα βοήθεια, πριν τη νέα δανειακή σύμβαση που έχει ανάγκη η χώρα.

Πριν είναι πολύ αργά, η Δημοκρατική Συμμαχία επαναλαμβάνει ότι οι υπεύθυνες, φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις τόπου πρέπει να συνεννοηθούν, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουν. Διότι ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι ανηφορικός, γεμάτος εμπόδια. Οι δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, κυρίως η επίσημη αποδοχή της Ευρωπαϊκής συζήτησης από το νέο Υπουργό Οικονομικών, κ. Βενιζέλο, για επιλεκτική χρεοκοπία της χώρας μας, προβάλλουν ξανά ως άμεση και επιτακτική προτεραιότητα την ανάγκη Εθνικής Συνεννόησης και το σχηματισμό Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας. Το μεταρρυθμιστικό έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι θεμελιώδες και δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας μονοκομματικές κυβερνήσεις. Μια (οποιαδήποτε) μονοκομματική κυβέρνηση είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας λόγω μεθοδευμένης ασυνεννοησίας των πολιτικών μας ηγεσιών. Χωρίς Εθνική Συμφιλίωση, χωρίς Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, είναι αδύνατον να πετύχει η όποια μονοκομματική κυβέρνηση.

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011

Οι Σπίθες και το Βατοπέδι!

ΟΙ «ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ» ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ – ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ και οι λοιποί αργόσχολοι αλαλάζοντες, κραυγαλέα κατηγορούν στα φασιστοειδή κείμενά τους τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ότι: «Ανενδοίαστα ξεπουλάει στους ξένους τραπεζίτες και χρηματιστές τον πλούτο του τόπου μας. Αυτού που διέλυσε, εκχυδάισε και εξευτέλισε στην πατρίδα μας κάθε έννοια ηθικής, αξιοπρέπειας και προοπτικής».

Για το ξεπούλημα των 25.000 στρεμμάτων της παραλίμνιας γόνιμης γης της Βιστωνίδας από τη κυβέρνηση Καραμανλή – Σαμαρά και των λοιπών παιδιών της αγιαστούρας στον Ηγούμενο Εφραίμ, με το περιθωριακό έντυπό τους «Ο ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» ήταν αρωγοί της μεγαλύτερης «Θρησκευόμενης» πολιτικής λαμογιάς της νεότερης ιστορίας της Πατρίδας μας.
Λες και ο πλούτος της Θράκης είναι διαπραγματεύσιμος, γιατί στα χέρια των καλογέρων βρέθηκαν κάποια Οθωμανικά χρυσόβουλα που την γνησιότητά τους η μη την γνωρίζει μόνο ο τρις διάβολος της Ορθοδοξίας των οικονομικών συμφερόντων. Σύμφωνα δε με έγκριτους ιστορικούς η έκδοση χρυσοβούλων για την παραχώρηση γης και προνομίων από την Υψηλή Πύλη προς την εκκλησία γινόταν κατόπιν ανταλλαγμάτων, τα οποία ανταλλάγματα ήταν σε βάρος του υποδουλωμένου Ελληνικού Λαού. Δεν ήταν και τόσο Άγια τα Οθωμανικά χρυσόβουλα. Ήταν και είναι μια καλογερική λαμογιά και εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι λαμογιές τους.
Από το 2003 οι Αντιφωνητές, σήμερα μεταλλαγμένοι σε Σπίθες υποστήριζαν μέσα από τις σελίδες του περιθωριακού τους εντύπου, την μεγαλύτερη ληστεία γης που παραχωρήθηκε στους πρόσφυγες, με την καθοδήγηση του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Δαμασκηνού του Ηγούμενου Εφραίμ, και την σιωπηλή συναίνεση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Οι ξεδιάντροποι Αντιφωνητές και Σπίθες ομιλούν χωρίς αισχύνη περί ξεπουλήματος και των λοιπών τινών από ανάγκη για να σωθεί η πατρίδα, ενώ είναι οι πρώτοι διδάξαντες της λαμογιάτικης μεταβίβασης γης και μάλιστα στο τζάμπα, ιδιοκτησίας προσφύγων αγροτών της Ροδόπης.

Γράφει η D-Frida

Η περιθωριακή εφημερίδα τους «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ» 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Φ. 266, αναφέρει περί Βατοπεδίου:
«Γιά τήν ὑπόθεση τοῦ Βατοπεδίου πού ξεκίνησε ἀπό τή Θράκη μέ τήν διεκδίκηση τῆς κυριότητας τῆς Βιστωνίδας καί τῶν γύρω της ἐκτάσεων δέν γράψαμε πολλά γιά τρεῖς λόγους. Πρῶτον γιατί τή γνώμη μας τήν εἴχαμε ἐκφράσει ἤδη ἀπό τότε (2003) πού πρωτοδικάστηκε στήν Κομοτηνή (ἐκθέτοντας τίς ἀμφιβολίες μας γιά τό δίκιο τῆς Μονῆς). Δεύτερον γιατί τό θέμα ἔλαβε τέτοιες διαστάσεις, εἰπώθηκαν καί γράφτηκαν τόσα καί τόσα πού μία ἀκόμη φωνή δέν θά πρόσθετε τίποτε. Καί τρίτον δέν μᾶς ἦταν εὔκολο νά γράψουμε κατά ἑνός μοναστηριοῦ πού - τοὐλάχιστον στή Ροδόπη - μόνο θετικά δείγματα γραφῆς εἶχε δώσει (π.χ. μέ τίς ἀθρόες ἀποφυλακίσεις κρατουμένων). Τώρα πού κατακάθησε ὁ κουρνιαχτός νομίζουμε ὅτι καθένας ἔχει βγάλει τά συμπεράσματά του. Πέρα ὅμως ἀπό τίς εὐθῦνες τῶν μοναχῶν, ἐκεῖνο πού μᾶς σόκαρε ἦταν τό μένος κάποιων δῆθεν ὑπέρμαχων τῆς νομιμότητας καί τοῦ δημοσίου συμφέροντος, στήν Ἀθήνα μά καί στήν Περιφέρεια. Ἔτσι, στήν Ξάνθη ὁ «Μαχητής» τοῦ Πάνου Παπαδόπουλου βγῆκε μέ πρωτοσέλιδο «Νά μπεῖ φυλακή ὁ μαφιόζος Ἐφραίμ» (!) καί εἰσέπραξε δύο ἀγωγές (συνολικά 300.000 εὐρώ) ἀπό τόν βατοπεδινό ἡγούμενο καί τόν μοναχό Ἀρσένιο. Ἀδίκως; Ὅσο κι ἄν ἔχει κανείς συνηθίσει τό ἦθος καί τό ὕφος τῆς συγκεκριμένης ἐφημερίδας (δύο φῦλλα της νά δεῖς, φτάνει...), εἶναι πασίδηλο ὅτι κάθε ὅριο ἔχει διαρρηχθεῖ - καί δέν εἶναι ἡ μόνη ἀγωγή πού ἐκκρεμεῖ σέ βάρος της γιά Μάρτιο - Ἀπρίλιο.
Πρίν σπεύσουν ὅλοι νά μιλήσουν γιά «ἐξόντωση τοῦ Τύπου» κλπ ἄς ἀναλογιστοῦν τί συρφετός λυμαίνεται πανελλαδικῶς κάποια ΜΜΕ καί μέ ποιόν τρόπο αὐτά»

ΥΓ: Αυτοί είναι οι τζάμπα πατριώτες, προστάτες της Ορθοδοξίας, και των ιερών οικονομικών συμφερόντων.
piazzadelpopolo

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011

Εγκώμια γερμανικής εφημερίδας για τον Βενιζέλο

Evangelos Venizelos, Minister for National DefenceImage via Wikipedia
Το εγκώμιο του υπ. Οικονομικών Ε. Βενιζέλου πλέκει πορτρέτο του που φιλοξενεί στις σελίδες της η Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ (13.7.11). Το υπογράφει ο ανταποκριτής της εφημερίδας Κάι Στριτμάτερ επισημαίνοντας ταυτόχρονα και το δύσκολο έργο που πρέπει να φέρει εις πέρας για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους.
«Βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή. Εκεί όπου πάντα ήθελε να είναι. Ο άνδρας με τη μεγάλη ρητορική δεινότητα και την οξυδέρκεια αισθανόταν στη δεύτερη γραμμή τις περισσότερες φορές υποβαθμισμένος», γράφει η εφημερίδα. Ειδικά σήμερα, κάθε υπ. Οικονομικών στην Αθήνα θεωρείται ότι είναι «προάγγελος κακών ειδήσεων, διεκπεραιωτής όλων των αγριοτήτων, τις οποίες οι παγκόσμιες αγορές, όπως και Βρυξέλλες, Βερολίνο και Παρίσι απαιτούν από τους Έλληνες». Ο προκάτοχος του Βενιζέλου, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ως προς αυτό απέτυχε. «Οι Ευρωπαίοι τα πήγαιναν καλά με τον ικανό οικονομολόγο, όμως το τελευταίο διάστημα δεν μπορούσε να πείσει ούτε το ίδιο το υπουργικό συμβούλιο όχι επειδή του έλειπαν οι οικονομικές γνώσεις αλλά η δύναμη της πειθούς», σημειώνει η εφημερίδα.
Για την κυβέρνηση μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό γράφει ότι είναι μια «ασυνήθιστη ομάδα». Υπενθυμίζει ότι το 2007 ο κ. Βενιζέλος θέλησε να πάρει από τον Παπανδρέου την προεδρία του κόμματος αλλά ηττήθηκε στις εσωκομματικές εκλογές. «Ήταν οι δύο μεγαλύτεροι αντίπαλοι στο κυβερνών κόμμα, τώρα τους έχει ενώσει το πεπρωμένο και αγωνίζονται από κοινού για τη σωτηρία της Ελλάδας και την επιβίωση της κυβέρνησης», σημειώνει ο ανταποκριτής. Διαπιστώνει πάντως ότι «ο Βενιζέλος πέρασε επιτυχώς την πρώτη δοκιμασία: Πριν ακόμα αναλάβει Υπουργός Οικονομικών είχαν αρχίσει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ οι αναταράξεις που μύριζαν ανταρσία. Ο Βενιζέλος επανέφερε τους δυσαρεστημένους στην τάξη, η κίνηση του Πρωθυπουργού να πάρει δίπλα του τον αντίπαλο απέδωσε θετικά αποτελέσματα. Ήταν όμως το εύκολο κομμάτι της δουλειάς».
Για το νέο του πόστο σημειώνει ότι «ειδικός περί τα οικονομικά δεν είναι, όμως αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται μάλλον έναν ειδικό για τους επίμονους γραφειοκράτες και αντιρρησίες κομματικούς φίλους. Ο Βενιζέλος διαθέτει την ικανότητα να τους αντιμετωπίσει», τονίζει η εφημερίδα. Καλοπροαίρετοι αναγνωρίζουν ότι ο κ. Βενιζέλος έχει «το ταλέντο του να αγωνίζεται για το ακατόρθωτο». Και σήμερα «δεν του ζητείται τίποτα λιγότερο», λέει, καθώς «τα οικονομικά στοιχεία του Ιουνίου δεν είναι καλά. Και πάλι το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι μεγαλύτερο του αναμενόμενου. Οι μεγάλοι φοροφυγάδες συνεχίζουν να διαφεύγουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου δήλωσε χθες ότι ο στόχος των 50 δις. από ιδιωτικοποιήσεις μέχρι το 2015 είναι ουτοπικός και αναμένει πολύ λιγότερα».
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Enhanced by Zemanta

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Financial Times: Πολύ αργά για διάσωση της Ελλάδας από ιδιώτες

Στην αποτροπή διάχυσης της κρίσης στην Ιταλία, την Ισπανία και το Βέλγιο και όχι στην αναπόφευκτη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, εκτιμούν οι Financial Times ότι πρέπει να επικεντρωθούν οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη...

Σύμφωνα με την γνωστή στήλη Lex, η Ευρωζώνη έχει βρεθεί σε πολλά αδιέξοδα κατά την αναζήτηση της εξόδου από την κρίση, με το πιο πρόσφατο εμπόδιο την συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στο δεύτερο πακέτο χρηματοδότησης της Ελλάδος, με τρόπο που θα αποτρέπει το πιστωτικό γεγονός.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, η μεταβλητότητα στις αγορές ομολόγων των τελευταίων ημερών δείχνει ότι είναι αδύνατον να εφευρεθεί τέτοιο σενάριο και πως οι ρυθμιστές θα πρέπει να αποδεχθούν ότι για την Ελλάδα είναι πολύ αργά για μια εθελοντική διάσωση από τους ιδιώτες επενδυτές.

«Περίπου 60 δισ. ευρώ σε ελληνικά ομόλογα που λήγουν από σήμερα έως τα μέσα του 2014 βρίσκονται στα χέρια των ιδιωτών επενδυτών, κυρίως τις ευρωπαϊκές τράπεζες και ασφαλιστικές. Η πρόταση των γαλλικών τραπεζών να μετακυλήσουν αυτές οι λήξεις και να προσφερθεί στην Ελλάδα νέα χρηματοδότηση 30 δισ. ευρώ, μοιάζει πλέον ανέφικτη», υποστηρίζει χαρακτηριστικά η εφημερίδα.

Μάλιστα, σημειώνει πως οι επενδυτές που κατέχουν τα ελληνικά ομόλογα δεν έχουν κανένα κίνητρο να συμμετέχουν εθελοντικά σε καμία μετακύλιση και κινδυνεύουν με κούρεμα 50%. Οποιαδήποτε δε προσπάθεια να διασωθούν, απλώς θα δημιουργούσε καθυστερήσεις που σήμερα η Ευρωζώνη δεν αντέχει.

Στο σημείο αυτό οι Financial Times υπογραμμίζουν πως το κόστος δανεισμού της Ιταλίας έχει αναρριχηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 9 ετών.

«Η αποτροπή ενός τέτοιου καταστροφικού σεναρίου θα πρέπει να είναι η πρώτη και μεγαλύτερη προτεραιότητα. Αντί να αποτρέπουν το αναπόφευκτο για την Ελλάδα, το επείγον ζήτημα είναι τώρα να σταματήσει η μετάδοση της κρίσης στην Ιταλία, την Ισπανία ή το Βέλγιο», σημειώνει ο Lex.

newsbomb

Σάββατο 9 Ιουλίου 2011

Το αναπτυξιακό μοντέλο του Κεμάλ Ντερβίς για την Ελλάδα

Kemal Dervis, Administrator, United Nations De...Image via WikipediaΣτο σημερινό φύλλο της αγγλικής εφημερίδας Financial Times δημοσιεύτηκε το άρθρο του Τούρκου οικονομολόγου και πρώην υπουργού Οικονομίας της Τουρκίας Κεμάλ Ντερβίς με τίτλο: "Η θάλασσα, τα πλοία και ο ήλιος μπορούν να οδηγήσουν την ανάκαμψη της Ελλάδας".
«Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου έχει υποστηρίξει ένα μακροπρόθεσμο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο βασίζεται στην τοποθεσία της Ελλάδος και στους εθνικούς πόρους» αναφέρει οΑντιπρόεδρος του αμερικανικού ιδρύματος πολιτικής Brookings και υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης της, το 2001 Κεμάλ Ντερβίς .
Ο Ντερβίς στο άρθρο του σημειώνει ότι «ως μέλος της Ε.Ε. και ως χώρα υψηλού εισοδήματος, παρά τις τρέχουσες δυσκολίες, η ανάπτυξη της Ελλάδος δεν μπορεί να βασίζεται στο να αποτελέσει ένα κέντρο παραγωγής απλών προϊόντων από χαμηλούς μισθούς».
«Ο τουριστικός τομέας θα παραμείνει κεντρικός στο μέλλον της Ελλάδος, ενισχυμένος και συμπληρωμένος από περισσότερες πολιτιστικές δράσεις, ομάδες συνταξιούχων από τη Βόρεια Ευρώπη και υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες σε κόστος που συμφέρει. Η γεωργία με υψηλή προστιθέμενη αξία θα είναι επίσης σημαντική. Η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει να διοχετεύσει μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων που προέρχονται από τη ναυτιλία στην εθνική της οικονομία. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και να συμμετέχει στην παγκόσμια δομή της. Τέλος, με σημαντικές δυνατότητες για αιολική και ηλιακή ενέργεια, η «πράσινη τεχνολογία» θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αποτελέσει μία σημαντική πηγή ανάπτυξης» προτείνει ο πρώην υπουργός Οικονομίας της Τουρκίας.
«Η Ελλάδα καιοι εταίροι της θα έπρεπε να ξοδεύουν τόσο χρόνο και δύναμη μυαλού στο σχεδιασμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στοιχείων μιας στρατηγικής ανάπτυξης όσο και στους λεπτούς χειρισμούς ανάλυσης του χρέους της χώρας. Η μία προσπάθεια δεν θα πρέπει να παραγκωνίζει την άλλη. Τόσο η πραγματικότητα των άμεσων θέσεων εργασίας, όσο και οι προσδοκίες για ανάπτυξη αποτελούν ισχυρή δύναμη που μπορεί να βοηθήσει στο να μειώσει το βάρος του χρέους και να δώσει ελπίδα στους Έλληνες πολίτες» καταλήγει στο άρθρο του ο Κεμάλ Ντερβίς.
***
Ο Κ. Ντερβίς έχει πλούσιο βιογραφικό αφού έφυγε από την χώρα του το 1978 για να δουλέψει στην Παγκόσμια Τράπεζα, στην οποία το 1996 κατέλαβε την θέση του αντιπροέδρου. Το 2001 επέστρεψε στην Τουρκία ως «σωτήρας» για να εφαρμόσει όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να αποτρέψει την πλήρη κατάρρευση της οικονομίας. Την εποχή εκείνη η Άγκυρα αντιμετώπιζε μία οξεία οικονομική κρίση η οποία χαρακτηριζόταν από το κλείσιμο τραπεζών, την άνοδο του πληθωρισμού και την ταχεία και διαρκή υποτίμηση της τουρκικής Λίρας.
Το 2005 ο Κ. Ντερβίς ανέλαβε την διοίκηση της προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ενώ το 2009 αποφάσισε να μην ανανεώσει την θητεία του για να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μία από τις μεγαλύτερες «Δεξαμενές Σκέψης» (Think Tank) των ΗΠΑ, το Brookings Institution στο οποίο έχει καταλάβει την θέση του αντιπροέδρου και του διευθυντή του προγράμματος για την Παγκόσμια Οικονομία και Ανάπτυξη.
Enhanced by Zemanta

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

BBC: Ποιος θα πτωχεύσει πρώτα; Ελλάδα ή ΗΠΑ;

Υπό τον εντυπωσιακό τίτλο «Ποιος θα πτωχεύσει πρώτα; Η Ελλάδα ή οι ΗΠΑ» το BBC βάζει... στη «ζυγαριά» τις δύο χώρες υπογραμμίζοντας ότι... «και μόνο το γεγονός ότι ΗΠΑ και Ελλάδα μπαίνουν σε αυτό το δίλημμα, προδίδει το παράδοξο των εποχών που βιώνουμε».

Με την επόμενη δόση του δανείου από το ΔΝΤ και την ΕΕ διασφαλισμένη, μπορούμε να πούμε με κάποια βεβαιότητα ότι η ελληνική κυβέρνηση δε θα πτωχεύσει τον επόμενο μήνα, τονίζει το BBC. Το απίστευτο είναι ότι το ίδιο δεν μπορεί να λεχθεί για την αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Μια πτώχευση από την αμερικανική κυβέρνηση- ακόμη και προσωρινή- θα ήταν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, όχι μόνο για τις ΗΠΑ αλλά και για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ωστόσο πολλοί ελπίζουν ότι ακόμα και την ύστατη στιγμή το Κογκρέσο και ο Λευκός Οίκος θα καταλήξουν σε συμφωνία.

«Είμαι στην Ουάσινγκτον σήμερα και ακόμα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία» σημειώνει η αρθρογράφος του BBC.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες, οι ΗΠΑ έχουν ένα νομικό όριο για το ποσό που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να δανειστεί, θεσμοθετημένο από το Κογκρέσο, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την κανονική διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού.

Το Κογκρέσο έχει αυξήσει αυτό το ανώτατο όριο τουλάχιστον 75 φορές τα τελευταία 50 χρόνια, και πιο πρόσφατα στις αρχές του 2010, όταν το όριο αυξήθηκε σε 14.290 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Στις 16 Μαΐου, υπουργός Οικονομικών Τιμ Γκάιτνερ δήλωσε ότι είχαν «πιάσει» αυτό το όριο, και ότι ο ίδιος είχε αρχίσει να εφαρμόζει «έκτακτα μέτρα» για τον περιορισμό της ανάγκης της κυβέρνησης για πρόσθετο δανεισμό. Αυτά τα μέτρα πρέπει να αποδώσουν καρπούς έως τις 2 Αυγούστου. «Από εκεί και πέρα τίποτε δεν είναι σίγουρο» καταλήγει το BBC.
http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=24186&categories_id=69

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

Εν μέσω κραυγών και εκβιαστικών διλημμάτων εμείς δηλώνουμε «παρών» στην υπευθυνότητα και τη συνεννόηση

του Λευτέρη Αυγενάκη,
Βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας

Τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση έθεσε σε όλους μας, σε όλη την κοινωνία, το εκβιαστικό δίλημμα ότι εάν δεν ψηφιστεί το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, θα οδηγηθούμε στη χρεοκοπία. Από την άλλη, η Αξιωματική Αντιπολίτευση μίλησε για «μπλόφα» και επέμεινε στη λαϊκίστικη θέση του «όχι σε όλα», προκειμένου να αυξήσει το λαϊκό της έρεισμα, αδιαφορώντας στην ουσία για το πραγματικό συμφέρον της χώρας.

Δυστυχώς, κυβερνητική «μπλόφα» ή όχι, η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή. Βρισκόμαστε ήδη στο χείλος του γκρεμού και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι εάν δεν προχωρήσουμε τώρα σε σαρωτικές αλλαγές που θα μειώσουν πραγματικά το λειτουργικό κόστος του δημόσιου τομέα, αν δεν ελαττώσουμε σήμερα τα πρωτογενή ελλείμματα, αν δεν μειώσουμε το μέγεθος του υπερτροφικού και σπάταλου κράτους που υπάρχει, τότε μοιραία θα κατακρημνιστούμε. Όσους φόρους και αν επιβάλλει το κυβερνητικό επιτελείο.

Ως Δημοκρατική Συμμαχία σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίξαμε ότι δεν χρειάζονται μέτρα, μέτρα αυστηρά και στοχευμένα και μέτρα όμως τα οποία θα υλοποιηθούν. Μέτρα που θα περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές.

Από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της Συμμαχίας, δεν προσπαθήσαμε να γίνουμε ευχάριστοι, λαϊκιστές, τάζοντας στους πολίτες «λαγούς με πετραχήλια» και μαγικές λύσεις που χαϊδεύουν αυτιά. Αυτό θα ήταν το εύκολο. Δεν θα ήταν όμως το υπεύθυνο, το εθνικά συμφέρον.

Αντίθετα, με σκληρή δουλειά και αίσθηση Εθνικής Ευθύνης, καταρτίσαμε συγκεκριμένη, ρεαλιστική και εφαρμόσιμη πρόταση για το Μεσοπρόθεσμο, που βασίστηκε κυρίως στη μείωση των δαπανών και όχι στη φορολογική εμμονή. Η πρόταση αυτή μάλιστα βρήκε «ευήκοα ώτα» και έτυχε θετικής αποδοχής από το τρίτο ισχυρότερο κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κόμμα των Φιλελευθέρων.

Οι προτάσεις μας διαφέρουν από τις προτάσεις της κυβέρνησης και πολύ περισσότερο διαφέρουν από το ευχάριστο σε όλους -πλην ανεφάρμοστο- ΖΑΠΠΕΙΟ 2. Βασίζονται ουσιαστικά σε μεγαλύτερες περικοπές δαπανών και σε λιγότερους φόρους. Δηλαδή σε μία άλλη ισορροπία εσόδων-εξόδων. Για αυτό δεν είπαμε ναι στο μεσοπρόθεσμο, στην εξοντωτική φορολογική του λογική και στους συμβολισμούς του.

Στη βάση παραγωγικής αντιπολιτευτικής πολιτικής και με διάθεση συναίνεσης, καταθέσαμε την άποψή μας, την πρότασή μας, τη θέση μας. Ζητήσαμε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να τη δει, να υιοθετήσει τη διαφορετική λογική που προτείναμε. Δεν το έκανε. Επιμένουμε, έστω και την ύστατη ώρα, να το κάνει και ανασχέσει τη νέα φοροκαταιγίδα που έρχεται.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας του Μεσοπρόθεσμου, σε καμία περίπτωση δεν είπαμε να περάσουν τα μέτρα αβίαστα, δεν ψηφίσαμε «ΝΑΙ». Ταυτόχρονα, δεν προτάξαμε ούτε προς στιγμή το κομματικό συμφέρον, απέναντι στο εθνικό, ώστε δεν υποστηρίξαμε ούτε ένα στυγνό, εύκολο, λαϊκίστικο, μικροκομματικό «ΟΧΙ». Είχαμε και έχουμε τη δική μας πρόταση και την υπερασπιζόμαστε στο ακέραιο.

Με ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας και αναλαμβάνοντας πλήρως το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί, σταθήκαμε παρόντες στην Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, παρόντες για την αλήθεια που πρέπει επιτέλους να ακούσουν οι πολίτες, παρόντες για την αλλαγή λογικής στο μεσοπρόθεσμο από την άδικη φορολογία στη μείωση των κρατικών δαπανών, παρόντες για τη δημιουργία συνθηκών Εθνικής Συνεννόησης, παρόντες με υπευθυνότητα για την Ελλάδα και τους Έλληνες που απαιτούν από τους πολιτικούς να βρεθούν στο ύψος των περιστάσεων.
 
Καμιά χώρα ποτέ δεν άλλαξε χωρίς η πολιτική της ηγεσία να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη, χωρίς να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει την κοινωνία και τους πολίτες. Στη χώρα μας είναι δεδομένο ότι αυτό δεν μπορεί να το πετύχει πλέον μια μονοκομματική κυβέρνηση.

Ως εκ τούτου, σήμερα, άμεσα, λόγω της κρισιμότητας των συνθηκών, οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να συνεννοηθούν, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουν. Η εθνική συνεννόηση και ο σχηματισμός Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας είναι η απαραίτητη -ίσως πλέον και μοναδική- προϋπόθεση για να σωθούμε, να αλλάξουμε δομικά και να συμφιλιώσουμε μια κοινωνία που υποφέρει.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...