Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010

Η Δημόσια Διοίκηση εκτός από αντιπαραγωγική είναι καί επικίνδυνη

Προς  την Υπουργό κα  Μ. Ξενογιαννακοπούλου,  έστειλε επιστολή - καταπέλτη ο Ξενοφών  Καραγεωργίου, Τέως  Διοικητής του Γενικού  Νοσοκομείου  Θηβών. Την επιστολή του την κοινοποιεί στον Πρόεδρο & τα Μέλη  της Διοικούσας  Επιτροπής  Ενώσεως  Ελλήνων  Χημικών,  στον Πρόεδρο & τα Μέλη  Διοικητικού  Συμβουλίου  Πανελληνίου  Συλλόγου  Χημικών  Βιομηχανίας & Επιχειρήσεων,  κ.α.

Θέμα της επιστολής η "Δημόσια  Διοίκηση  που εκτός  από  αντιπαραγωγική  είναι  καί  επικίνδυνη" . Το πλήρες κείμενο έχει ώς εξής: 

    "Αφορμή  αυτού  τού  σημειώματος  αποτελεί  μία  τρανταχτή  απόδειξη  διαχρονικής  υπολειτουργίας  τών  δομών  τής  περιώνυμης  Δημοσίας  Διοικήσεως, πού  αφορά  τόν  χώρο  τού  Υπουργείου  Υ. & Κ. Α., η  οποία  καταλήγει  νά  γίνεται  επικίνδυνη.

     Αποπειρώμαι  νά  αποδείξω  τήν  αλήθεια  τού  ισχυρισμού  μου :

1.      Τό  αρχικό  νοσοκομείο  Θηβών  είχε  36  κλίνες. Πολυϊατρείο  τό  ονόμαζαν  οι  πολίτες.

2.      Επενδύθηκαν  υπέρογκα  ποσά  γιά  νά  κτισθεί  σύγχρονο  καί  μεγάλο  κτήριο. Ξέρετε  στήν  περίοδο  Bασιλείας  τής  Διαπλοκής  πού  όλα  τά  δημόσια  έργα  στήν  Ελλάδα  κόστιζαν  2,5  φορές  περισσότερο  από  ό,τι  τά  ισοδύναμά  τους  στήν  Ευρ. ΄Ενωση (καί  μετά  ...αθώα  αναρωτιόμαστε  πώς  τό  εθνικό  χρέος  εγγίζει  τά  285  δίς  ευρώ!).

3.      Τόν  Αύγουστο  τού  2003  μεταφέρθηκε  σ’ αυτό, χωρίς  όμως  προηγουμένως  νά  έχουν  γίνει  πολλές  προπαρασκευαστικές  καί  απολύτως  αναγκαίες  ενέργειες.

4.      Μία  από  αυτές  ήταν  νά  είχε  θεσπισθεί  Νέος  Οργανισμός  Λειτουργίας  γιά  τό  νέο  Νοσοκομείο  τών  100  κλινών (σύν  3 – 5  κλινών  βραχείας  νοσηλείας). Μέ  έγκαιρη  πραγματοποίηση  όλων  εκείνων  τών  προσλήψεων (πρίν  τήν  μεταφορά  στίς  νέες  εγκαταστάσεις) πού  θά  μπορούσαν  νά  υποστηρίξουν  επαρκώς  τήν  νέα  απαιτητική  λειτουργία  νοσοκομείου  μέ  3πλάσια  δύναμη.

5.      Μία  άλλη  ήταν  νά  θεσπιζόντουσαν  θέσεις  πού  βασανιστικά  έλειπαν  από  τό  δυναμικό  του, π.χ.  Μηχανολόγου  Μηχανικού (η  Τεχνική  Υπηρεσία  τού  νοσοκομείου  είχε  ΔΕ  Ηλεκτρολόγο  καί  ΔΕ  Υδραυλικό, πρόκειται  γιά  νοσοκομείο  σέ  χώρα  τής  Ευρ. Ενώσεως, τρομάρα  μας!). ΄Η  π.χ. Χημικού-Βιοχημικού-Βιολόγου, πού  θά  διαχειριζόταν  καθημερινά  αστικά  λύματα, πάσης  φύσεως  απόβλητα, μολυσματικά  προϊόντα, αλλά  καί  αναλύσεις  στό  Μικροβιολογικό-Βιοχημικό  Εργαστήριο. ΄Η  π.χ.

Οικονομολόγου  Πανεπιστημιακού  επιπέδου, μέ  3ετή –τουλάχιστον- εμπειρία  στά  διεθνή / σύγχρονα  Λογιστικά  Πρότυπα.

6.      Μέ  ευθύνη  σύνολης  τής  τότε  Πολιτικής  Ηγεσίας,

-          Ούτε  αυτός  ο  Νέος  Οργανισμός  Λειτουργίας  θεσπίσθηκε,

-          Ούτε, ως  είναι  φυσικό, έγιναν  οι  υπερπολύτιμες  αυτές  προσλήψεις, πού  θά  έφερναν  τήν  λειτουργία  τού  νοσοκομείου  σέ  Ευρωπαϊκά  θέσμια.

      Ο  τότε  Πρωθυπουργός, Καθηγητής  όχι  μόνον  στό  Πα.Πει. (συντομογραφικά  η  ονομασία  τού  Πανεπιστημίου  Πειραιώς), αλλά  καί  άριστος  Καθηγητής  καί  τού  Υπουργού  Οικονομίας  κου  Χριστοδουλάκη  στήν  έντεχνη  παραποίηση - αλλοίωση  τών  ελληνικών  οικονομικών  μεγεθών  καθώς  καί  στήν  κατά  συρροήν  λήψη  δανείων  μέ  όχι  καί  τόσο  καλούς  όρους, εγκαινίασε  μέ  πάρα  πολλές  πλαστικές  σημαιούλες  τό  νέο  νοσοκομείο.

7.      Μετά  τήν  ανάληψη  τών  καθηκόντων  μου, ένας  από  τούς  τεθέντες  στόχους  ήταν  η  απόκτηση  Νέου  Οργανισμού  Λειτουργίας  γιά  νοσοκομείο  100  κλινών  πού  εδρεύει  σέ  χώρα  τής  Ευρ. Ενώσεως  (καί  όχι  στήν  Ζιμπάμπουε, εάν  δέν  τήν  προσβάλλω  κιόλας  αυτήν  τήν  χώρα!).

8.      Ευτύχησα  νά  έχω  τήν  αμέριστη  καί  αταλάντευτη  υποστήριξη  τού  τότε  Υπουργού  Υγείας  κ. Νικ. Κακλαμάνη, καί  αποκτήθηκε  αυτός  ο  Νέος  Οργανισμός  Λειτουργίας, μέ  125  επιπλέον  θέσεις  εργασίας. Μεταξύ  αυτών  καί  οι  3  προαναφερθείσες.

Μέ  μεταγενέστερη  προσθήκη  μπήκαν  στόν  Οργανισμό  Λειτουργίας  επιπλέον  8  θέσεις  πού  πρότεινα, 2  εκ  τών  οποίων  αφορούν  Χημικό-Βιοχημικό-Βιολόγο.

9.      Στίς  αμέσως  επόμενες  2  προκηρύξεις (3Κ/2007 & 6Κ/2007) συμπεριλάβαμε  τήν  κάλυψή  τους.

10.  Απεχώρησα  από  τό  Γ. Ν. Θηβών  τόν  Απρίλιο  τού  2008.

11.  Στήν  συνέχεια, ενώ  προσελήφθησαν (καί  άλλαξαν  ουσιωδώς  τήν  εποχή  τού  αραμπά  μέ  τήν  εποχή  τών  δορυφόρων) αναλαβόντες  υπηρεσία,

- καί  ο  Οικονομολόγος, μέ  3ετή  εμπειρία  σέ  διεθνή  λογιστικά  πρότυπα (όπως  ζήτησα  καί  μπήκε  ως  προϋπόθεση  στήν  προκήρυξη  τού  Α.Σ.Ε.Π.),

- καί  ο  Μηχανολόγος  Μηχανικός

12.  Δέν  προσελήφθη  κανείς  Χημικός-Βιοχημικός-Βιολόγος  καί  δέν  ανέλαβε  υπηρεσία  μέχρι  σήμερα, παρά  τό  ότι  τό  Α.Σ.Ε.Π. μέ  τήν  οριστικοποίηση  τών  διοριζομένων  τής  3Κ/2007  στίς  29-9-2008  τοποθετούσε  συνάδελφο  στό  Γ. Ν. Θηβών. Η  πρώτη  διορισθείσα  αποποιήθηκε  τόν  διορισμό, αλλά  δέν  αντικαταστάθηκε  έως  τώρα...

13.  Τότε  συνέβαινε (καί  μάλλον  αυτό  συμβαίνει  καί  σήμερα)  ο  πίνακας  επιλαχόντων  διαγωνισμού  τού  Α.Σ.Ε.Π. νά  έχει  2ετή  ισχύ. Δηλαδή, έχουν  απομείνει  πλέον  μόνον  2,5  μήνες  γιά  τήν  τοποθέτηση  κάποιου  στήν  αδικαιολογήτως  παραμένουσα  κενή  θέση. Δέν  είναι  αμαρτία  νά  χαθεί  αυτή  η  θέση, γιά  τήν  οποία  υπάρχουν  κρατημένα, στόν  Κρατικό  Προϋπολογισμό, χρήματα  τών  μισθών  της ?

      Σάς  προτείνω  νά  εξετάσετε  λεπτομερώς  τό  όλο  ιστορικό  τού  θέματος,

Α. καί  εντός  Γ. Ν. Θηβών,
Β. καί  εντός  Α.Σ.Ε.Π.,

·         Όχι  μόνον (ή  τόσο) γιά  τήν  επιβολή  ποινών  σέ  όποιους  υπολειτούργησαν, είτε  τυχαία  είτε  σκόπιμα,
Αλλά,
·         Καί  γιά  νά  μεταβάλλετε  ό,τι  αποδεικνύεται  δυσλειτουργικό  καί  μπορείτε.

             Παραμένω  βεβαιότατα  στήν  διάθεσή  σας, εάν  στήν  λογική  σας  είναι  νά  ακούσετε  αποστάγματα  εμπειρίας  από  τεχνοκρατική  οπτική  γωνία  καί  όχι  από  τό  πρίσμα  ενός  κομματικού  αφισσοκολλητή."..

Ξενοφών  Καραγεωργίου, Χρυσ. Σμύρνης  184, Βύρωνας, 16232,
Τέως  Διοικητής  Γενικού  Νοσοκομείου  Θηβών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...