Κυριακή 18 Ιουλίου 2010

Προστασία περιβάλλοτος και προστασία της υγείας.

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργός Υγείας κ...Image via Wikipedia
Με  επιστολή του πρός  τήνΥπουργό υγείας κα  Μ. Ξενογιαννακοπούλου, που κοινοποιεί και στον κ.  Αντ. Δημόπουλο, Γεν. Γραμματέα  Δημ.  Υγείας  ο κ.
Ξενοφών  Καραγεωργίου, Τέως  Διοικητής  Γενικού  Νοσοκομείου  Θηβών
τονίζει ότι "Η  προστασία  τού  Περιβάλλοντος  είναι  καί  δική  σας  υπόθεση ενώ η  προστασία  τής  Υγείας  όμως  είναι  αποκλειστική  σας ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ"

Στην επιστολή αναφέρονται  τα εξής:    "Πρό  ολίγων  ημερών  ο  Δήμαρχος  Θηβαίων  κ. Νικ. Σβίγγος  απηύθυνε  στό  Υπουργείο  επιστολή  διαμαρτυρίας  γιά  τήν  αδικαιολόγητη  καθυστέρηση  πού  επιδεικνύετε  στήν  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  τού  Γεν. Νοσοκομείου  Θηβών. 
    Στό  προαύλειο  τού  Γ. Ν. Θηβών  λειτουργεί  σταθμός  βιολογικού  καθαρισμού. Από  αυτόν  τά  λύματα  εξερχόμενα  δέν  κατευθύνονται  στήν  Μονάδα  Βιολογικού  Καθαρισμού  τού  Δήμου  Θηβαίων, πού  ευρίσκεται  σέ  μία  απόσταση  περίπου  800  μέτρων. Καί  αυτό  γιατί  δέν  υπάρχει  κατασκευασμένος  αγωγός, πού  νά  μεταφέρει  τά  επεξεργασμένα  λύματα, από  τό  Γ.Ν.Θηβών  εκεί. Τά  επεξεργασμένα, από  τόν  σταθμό  βιολ. καθαρισμού  τού  Γ.Ν. Θηβών, λύματα  διατίθενται  επιφανειακά  στό  έδαφος (σέ  παρακείμενο  ρέμα, τό  οποίο  από  απόσταση  κάποιος  αντιλαμβάνεται  λόγω  τού  υπερτροφισμού  τών  θάμνων  εκατέρωθεν  τής  κοίτης  του...)
     Τό  ιστορικό  τού  θέματος  είναι  τό  ακόλουθο :
1.      Οι  προδιαγραφές  τού  νέου  νοσοκομείου  Θηβών  χρηματοδοτήθηκαν  από  τήν  Κυβέρνηση  Μητσοτάκη (περί  τό  1993). Τότε, από  όσο  γνωρίζω, δέν  ήταν  υποχρεωτική  η  ύπαρξη  περιβαλλοντικής  μελέτης, έγινε  όμως  μερικά  χρόνια  αργότερα, καί  πάντως  πρίν  τήν  είσοδο  στό  2000.
2.      Καμμία  αρχή (ούτε  τό  Υπουργείο  Υγείας, ούτε  η  ΔΕΠΑΝΟΜ, ούτε  τό  Υπουργείο  Περιβάλλοντος) δέν  ενδιαφέρθηκε  νά  εκπονηθεί  αυτή  η  αναγκαία  μελέτη.
3.      Παρά  τό  γεγονός  ότι  τό  νέο  νοσοκομείο  θά  ήταν  στίς  παρυφές  τού  υδροφόρου  ορίζοντα  τής  Ε.ΥΔ.Α.Π.
4.      Τό  έργο  παραδόθηκε  σέ  χρήση  τόν  Αύγουστο  τού  2003, χωρίς  κατασκευασμένο  αγωγό  μεταφοράς  τών  επεξεργασμένων  λυμάτων  του  πρός  τήν  πλησίον  ευρισκομένη  Μονάδα  Βιολογικού  Καθαρισμού  τού  Δήμου  Θηβαίων.
5.      Ανέλαβα  Διοικητής  τόν  Σεπτέμβριο  τού  2004, καί  αμέσως  διεπίστωσα  τήν  ανάγκη,
·         Αφενός  κατασκευής  αυτού  τού  κακώς  ελλείποντος  αγωγού, καί,
·         Τής  κατασκευής  εσωνοσοκομειακού  δικτύου  αγωγών  φυσικού  αερίου, πού
Α. καί  θεαματική  μείωση  τού  κόστους  λειτουργίας  θά  απέφερε,
Β. αλλά  καί  τεράστια  περιβαλλοντική  ωφέλεια  μονίμως  θά  προκαλούσε  αφετέρου.
6.      Σέ  σύσκεψη  μέ  τόν  τότε  Υφυπουργό  κ. Γιαννόπουλο  συζητήθηκαν  αυτές  οι  2  πολύ  σπουδαίες  παρεμβάσεις, καί  αποφασίσθηκε  η  αντιμετώπισή  τους.
7.      Η  υπάρχουσα  νομοθεσία  δέν  επιτρέπει  δαπάνη  Νοσοκομείου  γιά  έργο  πού  θά  εκτελεσθεί  εκτός  τών  ορίων  του.
8.      ΄Ετσι, ο  τότε  Υπουργός  κ. Κακλαμάνης  αποδέχθηκε  τήν  χρηματοδότηση  τού  δικτύου  αγωγών  φυσικού  αερίου  καί  τό  ενέταξε  αμέσως  στό  πρόγραμμα  επενδύσεων  τού  Υπουργείου (πήραμε, καί  λιμνάζουν  εδώ  καί  ~ 5  χρόνια, 164.500  ευρώ...) Σέ  συνεννόησή  μου  μέ  τήν  Δημόσια  Επιχείρηση  Φυσικού  Αερίου  αυτή  κατεσκεύασε  δίκτυο  μέχρι  τόν  αυλόγυρο  τού  νοσοκομείου, αλλά  φεύ  λείπει  αυτό  τό  εσωνοσοκομειακό  δίκτυο  γιατί  εδώ  καί  πάμπολλους  μήνες  η  υπόθεση  έχει  κολλήσει, μού  λένε, στήν  Νομαρχία  Βοιωτίας.
Αλήθεια, ποιά  εποπτεία  ασκούν  οι  υπηρεσίες  τού  Υπουργείου  Υγείας  στίς  εκκρεμείς  υποθέσεις ?
Παρακαλώ  σημειώστε  πώς  στά  3,5  χρόνια  στήν  θέση  τού  Δκτού  τού  Γ.Ν.Θηβών  πολλές  φορές  προσέτρεξα  στήν  βοήθεια  τής  Τεχνικής  Υπηρεσίας  τής  Νομαρχίας  καί  ποτέ  δέν  είχα  τήν  παραμικρή  βοήθεια !
Πάμπολλες  φορές  πίεζα  τήν  Υπηρεσία  αυτή  νά  προβεί  στήν  σύνταξη  τού  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  Παραλαβής  τής  β΄ φάσεως  τού  κτηρίου  τού  Γ.Ν. Θηβών, πού  ενώ  είχε  επιβληθεί  πραξικοπηματικά  η  λειτουργία  του  από  τήν  Κυβέρνηση  τού (εκσυγχρονιστή  κατά  τά  άλλα...) κ. Σημίτη  τόν  Αύγουστο  τού  2003, δέν  υπήρχε,  έως  τό  τέλος  τού  2008  τουλάχιστον !!! Απίστευτο, αλλά  αληθινό  γιά  τήν  Ελλάδα  πού  δομήθηκε  όλα  τά  τελευταία  χρόνια...
9.      Δέν  ήταν  καί  δέν  είναι  δυνατή  η  χρηματοδότηση  τού  εξωνοσοκομειακού  έργου  τού  αγωγού  μεταφοράς  τών  λυμάτων... Γιά  αυτό  θά  πρέπει  νά  βρεθεί  κάποια  νομική  φόρμουλα, αρκεί  θέληση  νά  υπάρχει  μεταξύ  τών  συναρμοδίων  Υπουργείων & Υπηρεσιών. ΄Η  χρηματοδότηση  από  κονδύλια  εκτός  Υπουργείου  Υγείας !
10.   Ο  κ. Σβίγγος  ενδιαφέρθηκε  από  τήν  αρχή  τής  αναδείξεώς  του  στήν  θέση  τού  Δημάρχου  γιά  τήν  επίλυση  τού  προβλήματος. Κάναμε  σύσκεψη  καί  τό  εξετάσαμε  σέ  όλες  τίς  διαστάσεις  του. Η  Δημοτική  Επιχείρηση  Υδρεύσεως  μελέτησε  όλα  τά  αρχιτεκτονικά  σχέδιά  μας  καί  αποπειράθηκε  νά  επιτύχει  τήν  έναρξη  διαδικασίας  τού  έργου  χωρίς  τήν  ύπαρξη  περιβαλλοντικής  μελέτης, γιά  εξοικονόμηση  πολυτίμου  χρόνου.
11.   Αυτό  απορρίφθηκε  στά  μέσα  Φεβρουαρίου  τού  2008. ΄Ετσι, πρότεινα  στό  Διοικ. Συμβούλιο  τού  Γ.Ν. Θηβών  τήν  χρηματοδότηση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  Λυμάτων. ΄Εγινε  ομόφωνα  δεκτή  η  πρόταση  αυτή  στίς  21. 02. 2008.
12.  Η  Μελέτη  αυτή  είναι  διαθέσιμη  εδώ  καί  καιρό, αλλά  παρά  τά  χρόνια  πού  πέρασαν, δέν  είναι  διαθέσιμη  η  χρηματοδότηση  τού  αναγκαίου  έργου! Πού  στήν  αφετηρία  της  υπεύθυνο  είναι  τό  Υπουργείο  Υγείας.
13.  Ορθότατα  ο  κ. Δήμαρχος  σάς  κατηγορεί  γιά  υπαναχώρηση  από  τά  συμφωνηθέντα  σέ  σύσκεψη  τής  03. 02. 2010, γιά  προώθηση  επιλύσεως  τού  θέματος.
14.  Είναι  νά  απορεί  κανείς  γιατί  η  αρμόδια  υπηρεσία  τού  Υπουργείου  Υγείας  απευθύνθηκε, όπως  μού  είπε  ο  κ. Δήμαρχος  πρό  ημερών, στό  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  γιά  τήν  έκδοση  Υγειονομικής  Διατάξεως  επί  τού  θέματος. Είναι  η  πλέον  αρμοδία  γιά  αυτό, καί  η  πρός  άλλη  κατεύθυνση  διατύπωση  αιτήματος,
-          Καί  αδικαιολόγητη  καθυστέρηση  προκαλεί,
-          Καί  βέβαια  σύγχυση  καί  αλληλεπικάλυψη  αρμοδιοτήτων.
     Σάς  παρακαλώ  καί  εγώ  μέ  τήν  σειρά  μου  νά  κάνετε  δεκτή  τήν  πρόταση  τού  κ. Δημάρχου  γιά  διασταλτική  ερμηνεία  ή  τροποποίηση  τής  Υ. Δ. Α 5 / 2280 / 1983, χωρίς  ενδοιασμούς  καί  τό  ταχύτερον  δυνατόν  μάλιστα.
     Παραμένω  στήν  διάθεσή  σας, γιά  οτιδήποτε  κρίνετε  σκόπιμο".

Ξενοφών  Καραγεωργίου, Χρυσ. Σμύρνης  184, Βύρωνας, 16232,
Τέως  Διοικητής  Γενικού  Νοσοκομείου  Θηβών
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...