Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

Την προστασία και στήριξη των μικρομεσαίων υποστηρίζει ο Λευτέρης Αυγενάκης

Τις θέσεις και τις προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για το νέο πτωχευτικό κώδικα, αλλά και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την έμπρακτη στήριξη και προστασία των μικρομεσαίων επαγγελματιών κατέθεσε ο Βουλευτής Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του την Τετάρτη, 31 Αυγούστου, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης με τίτλο: «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημόσιων συμβάσεων – αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι «το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα είναι βέβαιο ότι είναι πολιτικό και όχι οικονομικό ή τεχνοκρατικό», ενώ εξέφρασε την ελπίδα και τη δέσμευση να εργαστεί και ο ίδιος και η Δημοκρατική Συμμαχία για την «πολυπόθητη ωριμότητα του πολιτικού συστήματος της χώρας μας που θα καταλήξει σε συνεννόηση και δημιουργία μιας Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας, όπως περιμένει εδώ και μήνες το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού λαού» και συμπλήρωσε: «πεδίο λάμψης λαμπρό για όλους μας, Βουλευτές και κόμματα. Μένει να το καταλάβουμε και να εργαστούμε προς μια κατεύθυνση».

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΑΥΓΕΝΑΚΗ:

«(…) Η Δημοκρατική Συμμαχία έχει τονίσει εξαρχής ότι οι μικρομεσαίοι υποφέρουν υπό το βάρος της οικονομικής ασφυξίας της αγοράς, ώστε χρήζουν συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στήριξης. Γνωρίζουμε νομίζω όλοι σε αυτή την αίθουσα ότι η αγορά έχει κυριολεκτικά «στεγνώσει», ώστε χρειάζονται άμεσα μέτρα για τη στήριξη της ρευστότητας. Ταυτόχρονα, είναι γεγονός ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει εντελώς εχθρικό προς τις υπάρχουσες και εν δυνάμει επιχειρήσεις, παραμένει το πλήθος των αντικινήτρων και των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που έχουμε ως οικονομία, παραμένει η αδυναμία της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την αγορά.

Μελέτες καταγράφουν ότι μετά την φυγή καταθέσεων ύψους περίπου 26 δισ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες στο εξωτερικό, ακολουθεί ακόμα και τώρα η φυγή και το κλείσιμο των ελληνικών επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων, ακόμα και του εμπορίου.Από πλευράς μας, υποστηρίζουμε ότι ως κυβέρνηση δεν πρέπει να επιμένετε στην εσφαλμένη πολιτική της υψηλής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Αντίθετα, οφείλετε να καταβάλλετε ουσιαστικές προσπάθειες για την πάταξη της φοροδιαφυγής στους έμμεσους φόρους και τον περιορισμό των δαπανών.

Ωστόσο, ως Δημοκρατική Συμμαχία αναγνωρίζουμε ότι η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνω ως θετική την πρόβλεψη δυνατότητας εξυγίανσης των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, τη σύσταση επιτροπών φιλικού διακανονισμού για τη μείωση των ενοικίων καταστημάτων λόγω της κρίσης, κάτι που βεβαίως ήδη συμβαίνει, αλλά και τη συγκρότηση ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και έργων, πάντοτε διασφαλίζοντας τους κανόνες διαφάνειας.

Είναι σωστό ότι πλέον η απόπειρα διάσωσης της εκάστοτε επιχείρησης δεν θα γίνεται στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Είναι σωστό να προβλέπεται η δυνατότητα διάσωσης της επιχείρησης που αντιμετωπίζει αδυναμία πληρωμών, πριν επέλθει η απαξίωσή της, ώστε να διατηρηθεί η άυλη αξία της επιχείρησης και να μην διακοπεί η παραγωγική της δραστηριότητα.

Συμφωνούμε με την πρόβλεψη ότι μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών για τη διάσωση της επιχείρησης (που μπορεί να περιλαμβάνει π.χ. παράταση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων, μεταβίβαση της επιχείρησης, κ.α.) μπορεί να γίνει συμφωνία χωρίς επίσημη διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Ως Δημοκρατική Συμμαχία τονίζουμε ότι είμαστε υπέρ της δεύτερης ευκαιρίας στις επιχειρήσεις. Αυτή όμως πρέπει να ισχύει για όλους. Έως τώρα, η υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα γινόταν κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονταν μαζί τους να αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα επιβίωσης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο μάλιστα ότι 1 στους 4 προμηθευτές των εταιριών που υπάγονταν έως σήμερα στο άρθρο 99 αναγκάζονταν να κλείσει. Γεγονός είναι ότι οι μικροί και μεσαίοι έμποροι δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να υπαχθούν οι ίδιοι στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, λόγω του απαιτούμενου υψηλού παραβόλου των 5.000 €.

Επιτρέψτε μου ωστόσο να σημειώσω αναφορικά με το άρθρο 12 του νομοσχεδίου, δηλαδή το άρθρο 100 παράγραφος 5 του πτωχευτικού κώδικα, ότι προβλέπεται μεν μείωση του παραβόλου για τις ατομικές επιχειρήσεις στα 3.000 €, αλλά για τις εταιρίες (όπως οι προσωπικές Ο.Ε., Ε.Ε.) παραμένει στα 5.000 €. Κατά την άποψή μας, ακόμη και με τη μείωση για τις ατομικές επιχειρήσεις, το παράβολο εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα, εμποδίζοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να προσφύγουν στον συγκεκριμένο μηχανισμό δεύτερης ευκαιρίας. Σημειώστε ότι αυτό είναι κάτι που έχει επισημάνει και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

Η ΕΣΕΕ ζήτησε μάλιστα να ενσωματωθεί στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 99 και επόμενα πτωχευτικού κώδικα), η αποτύπωση και χαρτογράφηση των συγκεκριμένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που συνηθέστερα αποτελούν προμηθευτές των μεγαλύτερων και υπαγόμενων στην προπτωχευτική διαδικασία, ώστε να τύχουν ευμενέστερης μεταχείρισης ως πιστωτές και να μην οδηγηθούν στην αναστολή των εργασιών τους.

Επιπλέον, αναφορικά με το άρθρο 15, δηλαδή τη σύσταση εξωδικαστικού οργάνου για την επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή των μισθώματος εμπορικών μισθώσεων, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι κατά την άποψή μας οφείλετε να επανεξετάσετε τη σύνθεση του οργάνου. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του συγκεκριμένου άρθρου, με τον προβλεπόμενο μηχανισμό ανάδειξης ενός κοινού εκπροσώπου των μισθωτών στη σύνθεση των επιτροπών είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει μπέρδεμα, καθώς είναι αδύνατο να μπορέσουν να συνεννοηθούν όλοι οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς της περιφερειακής ενότητας και να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο. Ελλοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος ο κοινός εκπρόσωπος να διορίζεται από τον αντιπεριφερειάρχη, ώστε ο επιχειρηματικός κόσμος να μην έχει ουσιαστική εκπροσώπηση στις επιτροπές.

Καταθέτουμε λοιπόν στο σημείο αυτό την πρόταση της ΕΣΕΕ για τη συμμετοχή από την πλευρά των ενοικιαστών ενός εκπροσώπου, μέλους του τοπικού επιμελητηρίου, που θα έχει άμεση γνώση και σχέση με τα προβλήματα των επιχειρήσεων και τις επαγγελματικές μισθώσεις, είτε από τη ΕΣΕΕ ή τη ΓΣΕΒΕΕ.

Επίσης, επισημαίνω ότι συμφωνούμε με τις προβλέψεις του πρώτου κεφαλαίου, δηλαδή τη δημιουργία της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, η οποία ελπίζουμε να συνεισφέρει σημαντικά στην απλοποίηση, τήρηση και ερμηνεία των πολλών -και πολλές φορές αλληλεπικαλυπτόμενων- διαφορετικών πλαισίων που διέπουν τις σχετικές συμβάσεις.

Ως Δημοκρατική Συμμαχία τασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ της διαφάνειας στα Δημόσια Έργα και στις προμήθειες στον δημόσιο τομέα. Δεν γίνεται να ανεχτούμε άλλο ως χώρα την ασυδοσία, τη σπατάλη, την πλήρη αδιαφάνεια που επικρατεί στον συγκεκριμένο τομέα, την πλημμελή ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων, τις υπέρμετρες καθυστερήσεις και τις κακοτεχνίες στην εκτέλεση των έργων, τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων, τις καταδικαστικές αποφάσεις από το Δικαστήριο της Ε.Ε. και την επιβολή χρηματικών κυρώσεων. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Ελπίζω η συγκεκριμένη ρύθμιση να αποτελέσει το έναυσμα και το μέσο για τον ουσιαστικό και δραστικό περιορισμό της σπατάλης και της αδιαφάνειας, να εκπληρώσει δηλαδή στόχους που έως σήμερα παραμένουν ανεπιτυχείς.

Κλείνοντας, και επιστρέφοντας στις αρχικές μου σκέψεις, επισημαίνω εκ νέου ότι είναι επιτακτική ανάγκη να λάβετε συγκεκριμένα, απτά και πρακτικά μέτρα για να προστατεύσετε ουσιαστικά τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα Να στηρίξετε έμπρακτα τους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Προτεραιότητα είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων, να τονωθεί την καταναλωτική πίστη και η αγορά, να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις χρεών ή όροι για τα δάνεια, να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Ως Δημοκρατική Συμμαχία είμαστε πεπεισμένοι ότι η περαιτέρω πίεση του ιδιωτικού τομέα καταδικάζει κάθε υγιή προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας μας (…)».

Κλείνοντας, τόνισε: «Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα είναι βέβαιο ότι είναι πολιτικό και όχι οικονομικό ή τεχνοκρατικό», ενώ εξέφρασε την ελπίδα και τη δέσμευση να εργαστεί και ο ίδιος και η Δημοκρατική Συμμαχία για την «πολυπόθητη ωριμότητα του πολιτικού συστήματος της χώρας μας που θα καταλήξει σε συνεννόηση και δημιουργία μιας Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας, όπως περιμένει εδώ και μήνες το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού λαού» και συμπλήρωσε: «πεδίο λάμψης λαμπρό για όλους μας, Βουλευτές και κόμματα. Μένει να το καταλάβουμε και να εργαστούμε προς μια κατεύθυνση».

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Βουλευτή βρίσκεται στο σύνδεσμο:

http://www.youtube.com/watch?v=56QIyJ0eZLc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...