Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Φασισμός δεν είναι μόνο η λογική να σκοτώνεις. Είναι ΚΥΡΙΩΣ να σκοτώνεις τη λογική.


Γράφει ο
Μιχαηλίδης Δημήτρης

Ορισμός του κόμματος εν Ελλάδι… Αλλαχού τα κόμματα γεννώνται, διότι εκεί υπάρχουσιν άνθρωποι διαφωνούντες και έκαστος άλλα θέλοντες. Εν Ελλάδι συμβαίνει ακριβώς το ανάπαλιν. Αιτία της γεννήσεως και της πάλης των κομμάτων είναι η θαυμαστή συμφωνία, μεθ’ ης πάντες θέλουσι το αυτό πράγμα: να τρέφωνται δαπάνη του δημοσίου.

Αν υπήρχε λεξικόν της νεοελληνικής γλώσσης, νομίζομεν ότι ο ορισμός της λέξεως κόμμα ήθελεν είναι ο ακόλουθος: «Ομάς ανθρώπων ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ ανορθογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες, ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν’ αναβιβάσωσιν αυτόν διά παντός μέσου εις την έδραν Πρωθυπουργού, ίνα παράσχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι».

Τοιούτου όντος του προορισμού των κομμάτων, το έργον παντός εν τη εξουσία αγαθού κομματάρχου περιορίζεται εις το διανέμειν μετά τινος ευσυνειδησίας τον επιούσιον άρτον εις τους οπαδούς του, φράσσων τα ώτα και την καρδίαν του εις τους ωρυγμούς των έξωθεν πεινώντων. Τοιούτον επάγγελμα μετέρχονται εναλλάξ από τριακονταετίας οι πολιτικοί ημών τροφοδόται, αγωνιζόμενος έκαστος ως καλός ποιμήν προς συμφορωτέραν υπέρ της αγέλης του λύσιν του μόνου παρ’ ημίν πολιτικού ζητήματος: Τις δηλαδή πρέπει να τρώγη και τις να νηστεύη και επί πόσον χρόνον να τρώγη ή να νηστεύη. Εμμανουήλ Ροΐδης (τότε …)

Αρνήθηκε να υπηρετήσει την θητεία του στη χώρα καταγωγής του, όπου και διαμένει, επειδή έχει αποκτήσει ξένη (Κολομβιανή) υπηκοότητα. 1. Απελαύνεται από την χώρα. 2. Του στερούνται τα πολιτικά δικαιώματα. 3. Πληρώνει 14.000 δρχ. στη χώρα αυτή και…. 4. Γίνεται Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπουργός Αναπλ. Εθνικής Οικονομίας (1982-1985), Διοικητής Εμπορικής Τράπεζας (1981-1982), Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας-Τεχνολογίας (1979-1981), Δ/ντης Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών(2001 έως σήμερα). (μήπως είναι ο Κ. Βαϊτσος?)

Αρνήθηκε να υπηρετήσει την θητεία του στη χώρα καταγωγής. 1. Στιγματίζεται ως φυγόστρατος. 2. Δεν του επιτρέπεται να εργαστεί στο δημόσιο. 3. Δεν του επιτρέπεται η κατοχή όπλου. 4. Πληρώνει για να μην υπηρετήσει 29.000δρχ. 5. ΓίνεταιΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΗΣ και έχει υπό τις εντολές του ολόκληρο το στράτευμα & κάνει συμφωνίες αγορών πολεμικού υλικού πολλών εκατομμυρίων. (μήπως είναι ο Α.Τσοχατζόπουλος?)

Αρνήθηκε να υπηρετήσει την θητεία του στη χώρα του προφασιζόμενος τον επικίνδυνο τρελό ώστε να τον βάλουν Ι-5 για βαριά ψυχικά νοσήματα με τάσεις αυτοκτονίας; 1.Οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική. 2. Δεν του δίνεται άδεια οδήγησης. 3. Δεν του επιτρέπεται να αποκτήσει άδεια οπλοφορίας/οπλοκατοχής. 4. Γίνεται ο πιο καλοπληρωμένος δημοσιογράφος της Ελλάδος, οδηγεί πανάκριβα JEEP, απέκτησε όπλο χωρίς (προφανώς) χαρτί ψυχιάτρου. (μήπως είναι ο Μ. Τριανταφυλλόπουλος?)

Αρνήθηκε να υπηρετήσει την θητεία του στη χώρα του παριστάνοντας τον τρελό; 1.Εισάγεται σε κλινική για θεραπεία. 2. Δεν μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο. 3. Δεν μπορεί να καταλάβει υπεύθυνη διοικητική θέση οπουδήποτε. 4. Γίνεται ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ως υπουργός, υποχρέωσε (δια νόμου) να πληρώνουν όλοι όσοι έχουν στο κατάστημα τους ακόμη και ένα ... ραδιόφωνο, εκτός από την ΑΕΠΙ και την Ένωση Μουσικοσυνθετών Ελλάδος. Διπλό χαράτσι! (μήπως είναι ο Θ.Μικρούτσικος?)

Αλλά εγώ πιστεύω σε αυτά που με έμαθε η μαμά & ο μπαμπάς, με δίδαξαν οι (τότε) δάσκαλοι που πίστευαν στην Ελλάδα και την κοινωνία (και όχι μόνο στο χρήμα), βίωσα τον Κώδικα Ηθικής των Προσκόπων, και είμαι ακόμα στην Ελλάδα, πιστεύοντας ότι οι κάτω των 40 ίσως να μπορέσουν να φέρουν μια νέα δυνατότητα στην Ελλάδα, τώρα που χάθηκε η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό τραπεζικό σύστημα και αυτοαπαξιώθηκαν οι πολιτικοί.

Ίσως οι τοπικές κοινωνίες πολιτών να είναι μια ακόμα ελπίδα …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...