Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Πρωτοβουλία Συνεργασίας από την Θεσσαλονίκη για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία

 
  Συνέντευξη Τύπου της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. στις 27.6.11: Γ. Σταμπουλής, Κ. Νικολάου, Λ. Αγγέλου, Μ. Τρεμόπουλος, Σ. Παπαϊωάννου
 
Ενεργοί πολίτες δημιουργούν Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία- ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη και με στόχο την δημιουργική και κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση με βάση τον συνεργατισμό.

Στις 27/6/2011 παρουσίασαν την βασική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, http://prwskalo.blogspot.com/ η οποία υπογραμμίζει ότι η κρίση, στη χώρα μας, έχει χαρακτηριστικά: οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτικά & ιδεολογικά. Η κοινωνία βρίσκεται στο όριο μεταξύ αντοχής και διάρρηξης των δεσμών της. Η Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία σκοπό έχει να συμβάλλει στη διατύπωση ενός δημόσιου Λόγου και στην ενεργοποίηση μιας κοινωνικής Πράξης, με τη μορφή ενός Σχεδίου Δράσης οικονομικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτικού και ιδεολογικού που θα δίνει διέξοδο, ελπίδα & προοπτική. Και ο κ. Λάζαρος Αγγέλου συνέχισε: «Όσο ο αγώνας των εργαζομένων περιορίζεται σε καλύτερους μισθούς, ο καπιταλισμός θα βρίσκει νέες, πιο ραφιναρισμένες μεθόδους, για να πάρει πίσω σε ελάχιστο χρόνο, ότι κατακτήθηκε με αγώνες δεκαετιών. Είναι ιστορική στιγμή για το κίνημα του κόσμου της εργασίας, να επεξεργαστεί ξανά τη σύνδεση των αγώνων του με το στόχο της κοινωνικής απελευθέρωσης του ανθρώπου και της σωτηρίας του πλανήτη»

Ο Ευρωβουλευτής κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος στον χαιρετισμό του επεσήμανε: «Ήδη στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν πολλά ελπιδοφόρα παραδείγματα αλληλέγγυας οικονομίας, δίκαιου εμπορίου και αυτοδιαχειριζόμενων επιχειρήσεων. Ξεκινούν συνήθως από τις Υπηρεσίες αλλά επεκτείνονται και στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της οικοδομής, του πολιτισμού, των τροφίμων, της εκπαίδευσης, των εκδόσεων, ακόμη και της βιομηχανίας, όπως ο γνωστός συνεταιρισμός του Μοντραγκόν στη Χώρα των Βάσκων. Ως προς το μέγεθός τους μπορούν να περιλάβουν από μερικές δεκάδες έως και μερικές δεκάδες χιλιάδες μέλη. Άλλες λειτουργούν απομονωμένα και άλλες έχουν ήδη οδηγήσει στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πέρα από τα εθνικά τους σύνορα».

Ο κ. Σταύρος Παπαϊωάννου, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών είπε: «Αυτή η πρωτοβουλία πολιτών, θα προσπαθήσει να διαδώσει τις αρχές της (κατασυκοφαντημένης) συνεταιριστικής οικονομικής δράσης και οργάνωσης, δείχνοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για μια οικονομική δράση και λειτουργία που να αποτελεί ταυτόχρονα ένα σχολείο άμεσης δημοκρατίας, και αυτοδιαχείρισης, ένα οικονομικό μοντέλο που δημιουργεί πλούτο χωρίς να αυξάνει τις ανισότητες, ένα οικονομικό μοντέλο που επικεντρώνεται στον άνθρωπο, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας οι οποίες θα προκύπτουν από την διαρκή εκδήλωση αλληλεγγύης της κοινότητας προς το κάθε μέλος της, αλλά και προς τον κάθε συνάνθρωπο που την χρειάζεται, ένα οικονομικό μοντέλο που αναπτύσσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που συμμετέχουν και των οικογενειών τους, ένα οικονομικό μοντέλο στο οποίο η οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα λαμβάνει μέριμνα για την βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων».

Ο κ. Γιώργος Σταμπουλής, Λέκτορας Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ανέφερε: «Το Mondragon, αποτελεί σήμερα ένα άξιο μίμησης παράδειγμα οικονομίας που βασίζεται σε ένα τρόπο παραγωγής που απαντά στις προκλήσεις της οικονομίας της γνώσης, με δημοκρατία, συμμετοχή και όρους βιωσιμότητας. Είναι ο 7ος σε μέγεθος οικονομικός όμιλος της Ισπανίας, με μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες και δραστηριότητες που αφορούν στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην Έρευνα. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει ιστορικά ανταποκριθεί στις οικονομικές κρίσεις με αύξηση της απασχόλησης, δίχως να υπονομεύονται οι αρχές διακυβέρνησής του. Το Mondragon απαντά στο αίτημα για πραγματική δημοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική δημοκρατία είναι εφικτή και σε όλες τις σφαίρες της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας».

Ο Δρ Κώστας Νικολάου, Καθηγητής-Σύμβουλος ΕΑΠ, επεσήμανε:«Απέναντι στον παγκόσμια αποτυχημένο και καταρρέοντα νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή της σύγχρονης έκφρασης του καπιταλισμού, αλλά και στο αποτυχημένο μοντέλο του κρατικού καπιταλισμού, που έφερε το ψευδώνυμο του υπαρκτού σοσιαλισμού, αναδύεται ως ιστορική αναγκαιότητα η κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία, που μπορεί να αποτελέσει τη συνδετική ουσία μεταξύ όλων όσων θεωρούν ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, μέσα από μια άλλη κοινωνία και οικονομία, συνεργατική και αλληλέγγυα».

Ο κ. Χρήστος Μάτης, Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης έδωσε πιθανές προτάσεις συγκρότησης συνεργατικών σχημάτων σε τομείς της λειτουργίας της πόλης όπως στην αναχρησιμοποίηση οικοδομικών υλικών ή και επίπλων, μειώνοντας τα απορρίμματα της πόλης, ή και με εναλλακτικές προτάσεις για νυκτερινούς παιδικούς σταθμούς, ή ακόμα με την λειτουργία Δημοτικών Γυμναστηρίων όπου υπάρχει ο εξοπλισμός και ο χώρος, πάντα σε συνεργατική βάση εργαζόμενων και επιπλέον με συνεταιριστικούς παιδικούς σταθμούς σε επίπεδο γειτονιάς.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι σκέψεις αλλά και τα αποτελέσματα από τα συνεργατικά σχήματα (Συνεταιρισμοί Εργασίας) που υποστήριξε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως τα παρουσίασε ο Πρύτανης κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Μεταξύ άλλων ακούστηκαν:

Συνεταιρισμός καθαριστριών για την αντικατάσταση των εργολάβων καθαριότητας με επαύξηση της απασχόλησης κατά 40% (+20 καθαρίστριες), αύξηση του μισθού καθεμιάς κατά 100% (από 7.500€/έτος σε 13.000€), μείωση ή έστω τήρηση του κανονικού ωραρίου εργασίας για κάθε μια καθαρίστρια και ταυτόχρονα μείωση του κόστους καθαριότητας για το πανεπιστήμιο κατά 50% (από 1.300.000€ σε 740.000€).

Διαχείριση 3500 στρεμμάτων επιφάνειας πρασίνου, που αντί εργολαβίας εξασφαλίσθηκε το «κούρεμα» με την αξιοποίηση ποιμνίων από κτηνοτρόφους της περιοχής με συγκεκριμένες προδιαγραφές, με κέρδη για όλους κα για το πανεπιστήμιο.

Εξασφάλιση χρημάτων στους φοιτητές, ως «αντισταθμιστικές υποτροφίες», με προσφορά συνεργατικής «εργασίας» μεταφορικού έργου εντός του πανεπιστημίου με όχημα του πανεπιστημίου. Η μείωση στο ετήσιο κόστος εργολαβίας ήταν 50% με δημιουργία μιας τελείως νέας δυνατότητας για τους φοιτητές.

Δημιουργία αστικών λαχανοκήπων (50τμ έκαστος) με αξιοποίηση χώρων εντός του πανεπιστημίου από τους οποίους οι αστοί είχαν τα λαχανικά τους και η φοιτητική λέσχη δωρεάν τρόφιμα φρέσκα καθώς και σύλλογοι ειδικών ευπαθών ομάδων. Ταυτόχρονα αξιοποιήθηκαν 2 στρέμματα για την καλλιέργεια-πολλαπλασιασμό ντόπιων ποικιλιών.

Στην πολύ γόνιμη ανταλλαγή εμπειριών που ακολούθησε συνεισέφεραν πολλοί συμμετέχοντες μεταξύ των οποίων ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τρ. Μουταφίδης, η Ομοτράπεζος κα. Γ. Αργυροφθαλμίδου (με απευθείας προμήθεια αγροτικών τροφίμων από παραγωγούς ή συνεταιρισμούς), ο κ. Γ. Αγκαθίδης (Περιαστικές Καλλιέργειες-ΠΕΡΚΑ), ο κ. Ν. Μανουσάκης (Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων), ο κ. Μ. Παπαϊωάννου (Δίκτυο Θεσ/νίκης) κλπ

Τα τελευταία χρόνια το μοντέλο «παράγουμε πολλά-καταναλώνουμε πολλά» καταρρέει, αφού μετέφερε τον παραγόμενο από τους εργάτες πλούτο στα χέρια του 1% του πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα ο ιδιωτικός πλούτος διπλασιάστηκε, φθάνοντας στην Ελλάδα στο τριπλάσιο του ΑΕΠ της χώρας. Και μάλιστα όπως εύκολα μπορεί κάποιος να παρατηρήσει όλος αυτός ο παραπάνω πλούτος παρήχθη πρωτογενώς στον αγροτικό τομέα από τον οποίο υφαρπάχθηκε με συστήματα τιμών και φορολογίας ή /και με τεχνητή υπερτίμηση της μεταποίησης και των υπηρεσιών εις βάρος των αγροτών.

Εάν στις τοπικές-χρονικές-κοινωνικές συνθήκες που ώθησαν το σημερινό αξιοθαύμαστο «ΜΟΝΤΡΑΓΚΟΝ» μπορεί να επισημανθεί ότι περιλαμβάνεται, ίσως, η χούντα Φράγκο, τα αυτονομιστικά κινήματα της Ισπανίας και η πολιτιστική καταβολή των Βάσκων, ίσως οι σημερινές συνθήκες της Ελλάδος ευνοούν την άνθιση συνεργατικών σχημάτων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, ως μια εναλλακτική λύση.

Η ΠΡΩΣΚΑΛΟ φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια πλατφόρμα συνάντησης, συζήτησης, σύνθεσης και απόφασης για ανάληψη δράσης με πρότυπα Συνεργατισμού και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας διευκολύνοντας την ανοικτή συζήτηση, όπου προσκληθεί, με τα μάτια στραμμένα στο Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών-2012, με ανοικτή πρόσκληση προς όλους.

Πλατφόρμα συζήτησης δημιουργείται και στις 29/6/2011, στις 20.00, στο Δημαρχείο Νίκαιας (Τσαλδάρη 10) από το ΟΙΚΟΡΑΜΑ-6984457249 και το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών-www.oikosocial.gr με θέμα συζήτησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ & Κοινωνική Οικονομία»

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...