Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Όλοι μέσα πλην καραμανλικών...

Των άκρων φαίνεται ότι είναι τελικά ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς, αφού από τη λογική που είχε πριν από έναν χρόνο, ότι θα φτιάξει το δικό του κόμμα και θα κυβερνήσει με τους δικούς του ανθρώπους, πέρασε στο «όλοι μέσα στα κομ­ματικά όργανα και ό,τι γίνει». Η «σκιώδης κυ­βέρνηση» του Σαμαρά είναι ίσως η πιο πολυ­πληθής των τελευταίων χρόνων – αξιοποίησε τους 66 από τους 86 βουλευτές του κόμματός του –, χρίζοντας πολλούς αναπληρωτές τομέων ή κομματικών οργάνων.
Όπως σχολίαζαν μάλιστα κάποιοι πικρόχολα, μόνο η... Ντόρα λείπει από τη νέα άτυπη «κυ­βέρνηση» της Ν.Δ., αλλά δεν θα πρέπει να έχει κανένα παράπονο, αφού ο πρόεδρος της Ν.Δ. έδωσε αξιώματα σε όλους τους φίλους της.
Ο φόβος φυλάει τα έρμα, φαίνεται ότι σκέ­φτηκε ο Σαμαράς και, αντί να μείνει αγκυλωμέ­νος στην πρώτη του επιλογή περί κομματικής καθαρότητας, άνοιξε τις πύλες της... Συγγρού για όλους ξεχνώντας ακόμα και κάποιες υπο­νομευτικές κινήσεις εις βάρος του. Έκλεισε τα αυτιά του στις σειρήνες που του έλεγαν ότι θα πρέπει να έχει ένα κόμμα έτσι όπως το θέλει αυτός – έστω και αν συρρικνωθεί ακόμα περισ­σότερο – και βρήκε κώδικα επικοινωνίας ακό­μη και με αυτούς που στο κομματικό παιχνίδι ήταν ορκισμένοι φίλοι της αιώνιας αντιπάλου του, της Ντόρας Μπακογιάννη.
«Τώρα πια κανένας δεν θα μπορεί να πει ότι είναι αποκλεισμένος και εκτός κομματικού μη­χανισμού», έλεγαν συνεργάτες του προέδρου. «Τα περισσότερα στελέχη έχουν έναν συγκε­κριμένο τομέα και είναι στο χέρι τους να κά­νουν σωστή και αποδοτική αντιπολίτευση».
Συντηρητικά πλαίσια
Φυσικά το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει από το κομματικό σχήμα Βαβέλ που δημιουρ­γήθηκε είναι το ποια κομματική γραμμή θα ακολουθηθεί. Ο Σαμαράς και η στενή ομάδα των συνεργατών κινείται στα στενά συντηρη­τικά πλαίσια ενός δεξιού κόμματος, αντίθε­τα με τις απόψεις που έχουν καταθέσει κατά καιρούς κάποια από τα στελέχη του κόμματός του, τα οποία ανήκουν στον φιλελεύθερο ή κεντροδεξιό χώρο. Δηλαδή:
♦ Οι αντιμνημονιακές κορώνες που χρησι­μοποίησε η Ν.Δ. το προηγούμενο διάστημα και οι οποίες αμφισβητήθηκαν από πολλά πρόσω­πα της νέας ηγετικής ομάδας θα έχουν θέση στη νέα ρητορική ή θα αλλάξει και η κεντρική πολιτική γραμμή της Ν.Δ.;
Και τελικά μέσα από αυτό το νέο σχήμα τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς;
Κέρδισε η κεντροδεξιά πτέρυγα της αξι­ωματικής αντιπολίτευσης μέσα από έναν ιστο­ρικό συμβιβασμό ή στην πραγματικότητα τώρα θα αρχίσουν τα όργανα;
Ένα ακόμα ερώτημα είναι ποιος ή ποιοι θα συ­ντονίζουν όλο αυτό το πολυπληθές σχήμα, στο οποίο μόνο ο τομέας της οικονομίας έχει έξι αναπληρωτές και ο τομέας πολιτισμού πέντε.
Χρυσώνει το χάπι
Παρ’ όλα αυτά στη Ν.Δ. είναι ιδιαίτερα ευ­χαριστημένοι από την απήχηση που είχε ο ανασχηματισμός στον κομματικό μηχανισμό. Οι όποιες γκρίνιες ότι απλώς χρυσώνει το χά­πι στους ανθρώπους της Ντόρας και κατάφερε με αυτό τον τρόπο να κλείσει πολλά στόματα φαίνεται να μην απασχολούν σε αυτή τη φάση το επιτελείο Σαμαρά.
Ακόμα και την κριτική του Γιάννη Βαρβιτσι­ώτη την αντιμετώπισαν με ψυχραιμία και νη­φαλιότητα, εκτιμώντας ότι τα οφέλη από αυτό το σχήμα θα είναι πολύ περισσότερα. Το ιστο­ρικό στέλεχος της Ν.Δ. πάντως σε συνέντευξή του είπε ότι «δεν κατάλαβα κανέναν ανασχη­ματισμό. Κατάλαβα ένα χύμα πράγμα που επί εβδομάδες διαφημιζόταν. Είναι δυνατόν να έχουμε γραμματείες και τόσους τομεάρχες; Πώς θα συντονιστεί αυτό το πράγμα;».
Αναφερόμενος στο ιδεολογικό προφίλ του κόμματός του και στις απόψεις κάποιων συνερ­γατών του Α. Σαμαρά πρόσθεσε: «Δεν μπορού­με να πάμε δεξιά, όπως θέλουν μερικοί στη Ν.Δ. Πρέπει να ασκήσουμε μία ριζοσπαστική πολιτική που θα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες».
Οι συνεργάτες του προέδρου θεωρούν πά­ντως ότι τα κέρδη που θα έχει το κόμμα από αυτή την κίνηση είναι πολλαπλά.
Κατ’ αρχήν θεωρούν ότι θα μειωθεί κατά πολύ η εσωστρέφεια η οποία υπήρχε το τελευ­ταίο διάστημα μέσα στο κόμμα.
Θα ελαχιστοποιηθούν οι διαρροές προς το κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη και, με δεδο­μένο ότι η Δημοκρατική Συμμαχία δεν πηγαίνει δημοσκοπικά καλά, η άποψη είναι ότι μετά βί­ας θα κατορθώσει η πρώην υπουργός να μπει στη Βουλή στην περίπτωση που γίνουν πρόω­ρες εκλογές.
Εάν τελικά γίνουν πρόωρες εκλογές, θα είναι πολύ πιο εύκολη η κινητοποίηση στον κομματικό μηχανισμό.
Με ανοικτό το ενδεχόμενο των εκλογών τα στελέχη που ανέλαβαν διαφόρους τομείς θα θέλουν να εργαστούν προκειμένου να φα­νεί η δουλειά τους στην κοινή γνώμη ώστε να έχουν και προσωπικά οφέλη.
Το νέο σχήμα δίνει τη δυνατότητα σε πολ­λά στελέχη να αποκτήσουν πείρα σε διάφορα θέµατα ώστε η Ν.Δ. να είναι έτοιµη σε κάθε ενδεχόµενο.
Όµως υπάρχει και κάτι ακόµη που συγκατα­λέγεται στα συν αυτής της κίνησης. Το γεγο­νός ότι έχει δώσει κοµµατική καρέκλα σε πα­ρά πολλά στελέχη έχει αποτέλεσµα και ότι ο Σαµαράς δεν δίνει ουσιαστικά σε κανέναν την απόλυτη εξουσία. Δηλαδή µε αυτό τον τρόπο μειώνει τις πιθανότητες να δηµιουργηθούν εσωκοµµατική αντίπαλοι που θα του δηµιουρ­γήσουν προβλήµατα.
«Σοβαρή οργάνωση»
«Από τη στιγµή που δεν υπάρχει η Ντόρα, που ο Μεϊμαράκης είναι σχεδόν απών, που ο Άρης Σπηλιωτόπουλος τώρα µπαίνει στο παι­χνίδι κα του Στυλιανίδη - ως εκφραστή της νέας γενιάς - του έκοψε τα φτερά, είναι πο­λύ δύσκολο σε αυτή τη φάση να δηµιουργηθεί µέσα στο κόµµα οµάδα που θα τον αµφισβητή­σει», έλεγε στέλεχος της Ν.Δ. Επεσήµαινε δε και το γεγονός ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος βγαίνει από αυτή τη διαδικασία αποδυναµωµένος, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος είχε ζη­τήσει να µην έχει την ευθύνη του τοµέα εξωτε­ρικής πολιτικής.
Αρκετοί ωστόσο µέσα στο κόµµα ισχυρίζο­νται ότι δεν φτάνει ένας κοµµατικός ανασχη­µατισµός για να ανατραπεί η εικόνα που έχει η κοινή γνώµη για τη Ν.Δ.: «Χρειάζεται πολι­τική στόχευση και σοβαρή οργάνωση για να ανατρέψουµε την κακή µας εικόνα», έλεγε κο­ρυφαίο στέλεχος της Ν.Δ. «Δεν είναι δυνατόν καθηµερινά να συµβαίνουν δεκάδες γεγονό­τα και εµείς να απουσιάζουµε. Δεν γίνεται το θέµα του Πάγκαλου, αντί να το αναδείξουµε εµείς, να παρακολουθούµε ως θεατές την κυβέρνηση να τον καταδικάζει και να κρατά απο­στάσεις απ’ ό,τι λέει ο αντιπρόεδρός της. Στην πραγµατικότητα δεν έχουµε έναν Καρχιμάκη – την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν αντιπολίτευση – ώστε να αποκαλύπτει και να αναδεικνύει δι­άφορα θέµατα».
Οι ίδιοι άνθρωποι ισχυρίζονται ακόµα ότι το βάρος θα πέσει αυτή την περίοδο στην επικοινωνιακή πολιτική που θα ακολουθή­σει η κυβέρνηση και γι’ αυτό εξέφραζαν την άποψη ότι ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα έπρεπε να έχει επιµείνει στην επιλογή του Γιώργου Κύρτσου, ο οποίος αρνήθηκε την πρόταση για προσωπικούς λόγους χωρίς να θεωρούν ότι ο Γιάννης Μιχελάκης είναι απαραίτητα µια κα­κή επιλογή.
Εμπάθεια ή αίσθημα αυτοσυντήρησης;
Ακόμα και αν ξέχασε τα όσα του έκαναν στο παρελθόν οι ορκισμένοι φίλοι της Ντό­ρας, ακόμα και αν έριξε νερό στο κρασί του για τους φανατικούς εκφραστές του μεσαί­ου χώρου βάζοντάς τους στο άτυπο ηγετι­κό σχήμα, δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και με τους εκφραστές του καραμανλικού στρατοπέδου.
Οι μόνοι που έμειναν εκτός ανασχηματι­σμού είναι οι πρώην υπουργοί των κυβερ­νήσεων Καραμανλή καθώς και συνεργάτες του. Εμπάθεια ή αίσθημα αυτοσυντήρησης; Μάλλον το δεύτερο, λένε πολλά στελέχη της Ν.Δ. που εισέπραξαν τα παράπονα των πρώην συνεργατών του Κ. Καραμανλή. «Ο πρόεδρος κινήθηκε με βάση το κοινό αίσθημα» λένε στενοί του συνεργάτες. «Το διάστημα που βρίσκεται στην αρχηγία της Ν.Δ. έχει εισπράξει τη δυσφορία και την αντίδραση του κόσμου για το επιτελείο Καραμανλή. Εάν τους έβαζε και πάλι στο παιχνίδι, θα ήταν σαν να μην έχει λάβει το μήνυμα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι δημοσκοπήσεις που δεί­χνουν το μερίδιο της ευθύνης που έχουν οι κυβερνήσεις του πρώην πρωθυπουργού στην κρίση».
Κάποιοι από τους συνεργάτες του Α. Σαμα­ρά χαρακτήριζαν τους κυρίους Παπαθανασίου, Σιούφα, Αντώναρο και Παυλόπουλο βαρίδια της Ν.Δ., από τα οποία θα έπρεπε ο πρόεδρος του κόμματος να απεγκλωβι­στεί πάση θυσία. «Βαρίδια είναι όμως και ο Θ. Γιαννόπουλος και ο Μ. Γιακουμάτος και άλλοι πολλοί, αφού πολεμούσαν τις κυβερ­νήσεις Καραμανλή όταν την εξουσία είχε η Ν.Δ.» απαντούν από το καραμανλικό στρατόπεδο, και προσθέτουν ότι αυτή η απόλυ­τη στάση του Σαμαρά απέναντι στην εποχή Καραμανλή δεν βοηθάει την ενότητα του κόμματος.
Από το στρατόπεδο Σαμαρά, ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διάθεση για αλ­λαγή της στάσης τους. Προ καιρού μάλιστα διεμήνυσαν στον Προκόπη Παυλόπουλο να σταματήσει να κάνει πολλές δηλώσεις, ενώ αποστασιοποιήθηκαν από τα λεγόμενα του Γιάννη Παπαθανασίου για την οικονομική κρίση. Υπήρξε δε και διαρροή που έλεγε ότι στις σκέψεις του προέδρου της Ν.Δ. εί­ναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας - όπου, όπως είναι γνωστό, θέση κατέχουν οι κύρι­οι Σιούφας και Αντώναρος - να υπάρξουν αλλαγές αν και εφόσον γίνουν πρόωρες εκλογές.
Πληροφορίες λένε μάλιστα ότι την περα­σμένη Δευτέρα τον κομματικό ανασχημα­τισμό παρακολουθούσαν από το γραφείο του Κώστα Καραμανλή στην πλατεία Μαβί­λη όλοι οι στενοί του συνεργάτες και οι άν­θρωποι που βρίσκονται σήμερα δίπλα του. Τα σχόλια μάλιστα ήταν ότι έγινε «πολύ κα­κό για το τίποτα» και ότι «πολύ σύντομα θα ξαναρχίσουν τα όργανα στη Ν.Δ.». Ακόμα παρατηρούσαν ότι, παρά τους έξι αναπλη­ρωτές στον τομέα της οικονομίας, η Ν.Δ. εμφανίζεται αδύναμη αφού οι άνθρωποι που τον απαρτίζουν είναι άπειροι και στα πολιτικά θέματα και στα οικονομικά.
http://topontiki.gr/article/13073

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...