Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Το Ι.Χ. δεν... τσουλάει

Δραματική πτώση των πωλήσεων σημείωσε η αγορά αυτοκινήτου, η οποία κατέγραψε 141.499 ταξινομήσεις το 2010, ενώ κινήθηκε σε επίπεδα που καταγράφονταν προ δεκαπενταετίας ή και πριν από το 1990, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυ­τοκινήτων.
Το τελευταίο εξάμηνο του έτους, η κατάσταση στις πωλήσεις των αυτο­κινήτων εξελίχθηκε πολύ χειρότερα, με την πτώση να φθάνει το 62,6%.

Η σύγκριση των 141.499 ταξινομήσεων του έτους, ως προς τον ετήσιο μέσο όρο των 265.800 της τελευταίας εξαετίας, δείχνει την πτώση των πωλήσεων (46,8%) λιγότερο δυσμενή, αφού συναθροίζονται οι πρώ­τοι τρεις μήνες του 2010, που, λόγω των αυξημένων πωλήσε­ων από την απόσυρση του φθινοπώρου του προηγούμενου έτους, υπήρξαν σχετικά καλύτεροι.
Ακόμα πιο δυσμενής
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πιο πά­νω συγκρίσεις αναφέρονται σε απόλυτους αριθμούς – όγκο – πωλήσεων και άρα δεν αποτυπώνουν τη μείωση σε αξία πωλήσεων, που είναι ακόμη πιο δυσμενής, εξαι­τίας της μετατόπισης του αγοραστικού ενδιαφέροντος σε αυτοκίνητα μικρότερου κυβισμού / φορολογίας.
Οι συνέπειες από τη δραματική μείωση των πωλήσεων για την αγορά αυτοκινήτου υπήρξαν οδυνηρές, αφού, με βάση επίσημα στοι­χεία της ΕΛΛΣΤΑΤ, από τις αρχές του 2009 έχουν χαθεί σχεδόν 15.000 θέ­σεις εργασίας στον ευρύτερο κλάδο του αυτοκινήτου (17% του συνολι­κού δυναμικού).
Όπως ήταν επόμενο, τα δημοσιονομικά έσοδα από την αγορά καθηλώ­θηκαν κατά το περασμένο έτος. Το άθροισμα εσόδων τέλους ταξινόμησης και ΦΠΑ υπολογίζεται ότι έφθασε μόλις τα 550 εκατ. ευρώ στο σύνολο του έτους, ενώ τα ίδια έσοδα το 2009 ανήλθαν στα 940 εκατ. ευρώ, όταν, επίσης, τα έτη 2007-2008 κυμαίνονταν στα 1,4-1,5 δισ. ευρώ.
Συνεπώς, η κάμψη στην αγορά αυτοκινήτου είχε αποτέλεσμα την υστέ­ρηση των δημοσιονομικών εσόδων κατά 400 και πλέον εκατ. ευρώ.
Τα πρόσφατα ληφθέντα μέτρα απόσυρσης, για τα οποία η ολοκλήρω­ση των αναγκαίων επιμέρους διατάξεων είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να αναθερμάνουν την αγορά αυτοκινήτου.
Από τον ετήσιο ρυθμό των περίπου 85.000-90.000 ταξινομήσεων, που είχε η αγορά το φθινόπωρο του περασμένου έτους, όταν στο παρελθόν καταγράφονταν 270.000-280.000 και πλέον ταξινομήσεις, παράγο­ντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα υπερβεί τις 150.000, μετριάζο­ντας δηλαδή την κάμψη σε «λογικότερα» επίπεδα (40%).
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η τόνωση της αγοράς αυτο­κινήτου θα ωφελήσει τους καταναλωτές, αφού θα μειω­θούν οι τιμές, που μόνο από τη μείωση φόρων θα κερδί­σουν ώς και 3.000 ευρώ, ενώ θα βοηθήσει σημαντικά το περιβάλλον, μια και δεκάδες χιλιάδες παλιά αυτοκίνητα θα οδηγηθούν στα διαλυτήρια, και θα ανατάξει τα δημο­σιονομικά έσοδα κατά 250 εκατ. ευρώ.
Επίσης, δεν θα ανατρέψει την πρόοδο στο εμπορικό ισο­ζύγιο, αφού αυτό θα επηρεαστεί μόλις κατά 0,2-0,3%. Ως προς τις επιδόσεις των υπολοίπων αγορών οχημάτων, για το 2010, πρέπει να επισημανθεί η πολύ κακή κατάσταση στις αγορές των ελαφρών φορτηγών (-51%) και των μοτοσυκλετών (-57,8% στα δίκυ­κλα πλέον των 400 c.c.).
Δεδομένου ότι και σε αυτά τα οχήματα η φορολογία είναι σημαντική, ενώ ο στόλος είναι ακόμη πιο γερασμένος από τα επιβατικά αυτοκίνητα (στα ελαφρά φορτηγά η μέση ηλικία είναι 14,6 έτη), ο ΣΕΑΑ θεωρεί επιβε­βλημένο να συμπεριληφθούν στα πρόσφατα μέτρα απόσυρσης.
Στο κόκκινο ο τζίρος
Πάνω από επτά στις δέκα εμπορικές επιχειρήσεις διαπίστωσαν στις γιορτές του 2010 μείωση τζίρου, η οποία φτά­νει κατά μέσο όρο στο 20%-30%, σε σχέση με το 2009.
Το εμπόριο έχει υποστεί τεράστιες οι­κονομικές απώλειες εδώ και τουλά­χιστον δύο χρόνια, ενώ τα περιθώρια επιβίωσής του είναι μηδαμινά.
Άλλωστε και σύμφωνα με την Alpha Bank, η πτώση του δείκτη όγκου των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο σε ετή­σια βάση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2011.
Ειδικότερα πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών της Alpha Bank, η πτώση στο τέταρτο τρίμηνο του 2010 διαμορφώνεται γύρω στο -12%, από -11% στο τρίτο τρίμηνο του 2010. Επίσης, η πτώση του δείκτη όγκου το 2010 ως σύνολο αναμένεται στο -5,7%, με τον δείκτη να διαμορ­φώνεται στα επίπεδα του 2003 και να είναι κατά -15,9% μειωμένος έναντι του 2007.
Μείωση
Ο γενικός δείκτης όγκου των πωλή­σεων στο λιανικό εμπόριο (εκτός των καυσίμων και των λιπαντικών αυτο­κινήτων) παρουσίασε μείωση κατά -10,3% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2010, έναντι -11% τον Σεπτέμβριο του 2010 και -9,9% τον Οκτώβριο του 2009. Στο δεκάμηνο του 2010, ο δεί­κτης σημείωσε μείωση κατά -4,5% σε ετήσια βάση, έναντι -10,4% στο δεκάμηνο του 2009.
Όσον αφορά τις κύριες κατηγορίες καταστημάτων, στο δεκάμηνο του 2010, ο όγκος των πωλήσεων στα κα­ταστήματα ειδών διατροφής μειώθη­κε κατά -3,7% σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης του κατά -6,4% στο δεκάμηνο του 2009, ενώ ο όγκος των πωλήσε­ων των λοιπών καταστημάτων (εκτός των καταστημάτων ειδών διατροφής, καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) μειώθηκε κατά -5,5% σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης του κατά -13,9% στο δεκάμηνο του 2009.
Ο δείκτης όγκου των πωλήσεων παρου­σίασε στο δεκάμηνο του 2010 αισθητή μείωση κατά -10,7% στα πολυκατα­στήματα, -9,3% (-11,3% τον Οκτ.’10) στα καταστήματα ένδυσης - υπόδησης και -8,6% (-14,6% τον Οκτ.’10) στα καταστήματα επίπλων και ηλεκτρικών ειδών, ενώ μικρή ήταν η μείωση του όγκου των πωλήσεων στα καταστήματα τροφίμων - ποτών - καπνού (δεκάμηνο 2010: -2,2%, Οκτώβριος 2010: -3,9%) και στον κλάδο των βιβλίων - χαρτικών - ειδών δώρων (δεκάμηνο 2010: -2%, Οκτώβριος 2010: -4,1%).
http://topontiki.gr/article/13089
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...