Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Ν. Τσούκαλης: «Ανατροπή του θεσμικού πλαισίου για τις λατομικές δραστηριότητες»

«Ανατρέπονται άρδην τα θεσμικά πλαίσια που διέπουν τις λατομικές δραστηριότητες αλλά και τον χωροταξικό σχεδιασμό» επισήμανε ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, κατά την τοποθέτησή του επί των άρθρων του Ν/Σ του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

Μεταξύ άλλων ο βουλευτής Αχαΐας υπογράμμισε:

«Τα άρθρα, 181, 182 και 183 του νομοσχεδίου, αφορούν τις παρεμβάσεις στη λατομική νομοθεσία, είναι τρεις διατάξεις με τις οποίες ουσιαστικά εκτιμούμε ότι ανατρέπεται άρδην το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Βεβαίως, λόγω του υπερεπείγοντος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και των πολλών άρθρων που έχει, δεν εδόθη η δυνατότητα για ολοκληρωμένη διαβούλευση των συγκεκριμένων άρθρων, αλλά εκτίμησή μας είναι ότι σύντομα θα υπάρξουν τεράστιες αντιδράσεις. Ανέφερα και στην πρωτομιλία μου ότι θεωρώ σχεδόν βέβαιο πως οι συγκεκριμένες διατάξεις θα ανατραπούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην πρώτη αίτηση ακυρώσεως που θα υποβληθεί.

Για το άρθρο 181, υπάρχουν αιτιάσεις και από πολιτικούς φορείς ότι είναι μια καθαρά φωτογραφική διάταξη και αφορά προφανώς τη λατομική δραστηριότητα του χρυσού στην περιοχή της Χαλκιδικής. Αναφέρομαι στα κατάλοιπα των λατομικών δραστηριοτήτων, για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να εναποτίθενται ελευθέρως ακόμη και εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, επεκτείνονται οι ανεπίτρεπτες επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις, προσθέτοντας σε αυτές μια ακόμη δραστηριότητα με μεγάλες ανάγκες σε χώρο. Αλλάζουν οι κανόνες επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις και αποδυναμώνεται ο εποπτικός ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς επιτρέπεται η επέμβαση, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις της δασικής νομοθεσίας.

Επιτρέπεται, εμμέσως, ουσιαστικά η παραχώρηση δασών και δασικών εκτάσεων κατά κυριότητα, καθώς οι εγκαταστάσεις καταλοίπων είναι μόνιμες από τους φορείς των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Επιτρέπεται, επίσης , όπως είπα και στην πρώτη μου ομιλία, κάθε εναπόθεση καταλοίπων και μάλιστα τοξικών διέπεται υπό το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο ευρωπαϊκών οδηγιών. Δυστυχώς, με το συγκεκριμένο άρθρο παρακάμπτονται ακόμα και αυτές οι συγκεκριμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τα άρθρα 182 και 183 με τα οποία δίνεται η παράταση λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών έξω από λατομικές περιοχές, θέλω να πω ότι, πρώτα απ’ όλα, αγνοείται σαφέστατα η πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αυτών των θεμάτων. Αναφέρω χαρακτηριστικά την 1569/2005 απόφαση της Ολομέλειας με την οποία ουσιαστικά προσδιορίζεται το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις και ανοχή λειτουργίας λατομείων εκτός λατομικών ζωνών.

Για το συγκεκριμένο κλάδο και τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, διαιωνίζεται ένα μεταβατικό καθεστώς που διαρκεί από το 1987, δηλαδή πλέον των είκοσι τεσσάρων ετών. Επ’ αυτού αναφέρομαι στην 705/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, ανατρέπεται ο κανόνας περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως προϋπόθεση για τη λειτουργία των συγκεκριμένων λατομείων, με συνέπεια να αποστερείται από τη διοίκηση και σε τελική ανάλυση από το κοινό η δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαβούλευση και στη συνεκτίμηση αυτών των όρων.

Αυτές είναι οι επισημάνσεις μας, οι παρατηρήσεις μας, επί των συγκεκριμένων άρθρων, επί των οποίων βεβαίως υπάρχει έμμεση, πλην σαφέστατη τοποθέτηση και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Επιτροπής στην αντίστοιχη ανάλυση και αξιολόγηση που κάνει επί των συγκεκριμένων άρθρων. Επίσης, υπάρχει αντίστοιχη παρατήρηση μας στην παράγραφο 5 του άρθρου 164, όπου ουσιαστικά αποστερείται το Υπουργείο από τη δυνατότητα να εκδώσει κοινή υπουργική απόφαση και να επιβάλει πρόσθετους όρους στους αναδόχους των εκμεταλλεύσεων για τους υδρογονάνθρακες να προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βεβαίως, υπάρχει και μια έντονη και σαφέστατη τοποθέτηση του Επιστημονικού Συμβουλίου επί του άρθρου 189, όσον αφορά τη σαφή, κατά την εκτίμηση του Συμβουλίου, παραβίαση του χωροταξικού σχεδιασμού περιοχών σε σχέση με την εγκατάσταση των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας.» Υπάρχει έντονη δημοσιότητα για το άρθρο 197. Δεν άκουσα διευκρινήσεις γι αυτό, όσον αφορά δηλαδή τις λεγόμενες προνομιακές, χαριστικές, παραχωρήσεις σε συγκεκριμένο εργοστασιακό όμιλο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ζητώ να υπάρξουν αυτές οι διευκρινίσεις.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...